Назва статті Das konzept der handlungsfreiheit im ukrainischen und deutschen zivilrecht
Автори

Dr. habil. Prof. der Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main (Bundesrepublik Deutschland) rolf.knieper@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2019
Сторінки [60-76]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-02-060
Анотація

Стаття присвячена дослідженню свободи дій та свободи договору у цивільному праві України й цивільному праві Федеративної Республіки Німеччина. Автором детально досліджено положення цивільного законодавства України, зокрема статей 6 та 627 Цивільного кодексу України (ЦК України), якими визначено зміст принципу свободи договору. Встановлено, що єдиними межами договірної свободи є імперативні норми, якими можуть встановлюватись як особливі вимоги до суб’єктного складу конкретного договірного правовідношення, так і обмеження, пов’язані з необхідністю дотримання прав та інтересів третіх осіб, а також публічного порядку. За результатами проведеного дослідження автор доходить висновку, що свобода дій є ширшою, ніж свобода договору, оскільки нею охоплюються також, наприклад, односторонні правові операції, такі як свобода встановлення заповіту тощо. Водночас під “свободою договору” мається на увазі низка потенційних можливостей учасників конкретного договірного правовідношення. Констатується, що у досліджуваній проблематиці німецьке цивільне право принципово не відрізняється від українського. Зазначається, що свобода дій та свобода договору, а також їх обмеження, передбачені Німецьким цивільним уложенням (BGB), узагальнено концепцією приватної автономії (як правило, йдеться про складову вільного розвитку особистості та загальної свободи дій). Водночас, на думку автора, статті 6 та 627 ЦК України не мають еквіваленту у Німецькому цивільному уложенні, оскільки BGB не містить жодних норм, що визначають принципи і межі свободи договору, свободи дій і приватної автономії. Здійснено спробу представити юридико-історико-правові філософські передумови приватної свободи дій та приватної автономії, а також небезпеки, які загрожують їм діджиталізацією.

На думку автора, бажання виявити у приватній автономії цивільного права реалі зацію суб’єктивних свобод і відкинути роздуми про ефективність, не відповідають сучасному стану розвитку суспільства та правової системи. Особливу увагу у приватноправовому регулюванні приділено категорії “ефективність”. Так, зазначається про існування тенденції до сприйняття науковою спільнотою, законодавцем та органами судової влади основних положень вчення, що отри мало назву “економічний аналіз права”. Об’єктивність і розробка концепції розумного учасника правовідносин, на яких юристи та органи судової влади проектують свої власні раціональні ідеї, на думку автора, не суперечать основам приватної автономії. Окрема увага звертається на розвиток smart-контрактів, які, на переконання автора, допомагають учасникам цивільних правовідносин звільнитися від недовіри до контрагента, незахищеності суб’єктивних прав та інтересів, інформаційної асиметрії тощо. Досліджено правову природу smart-контракту, його ознаки та особливості. Автор констатує стрімкість розвитку технології блокчейну та аналізує її вплив на розвиток цивільного права.

 

Ключові слова свобода дій; свобода договору; ефективність; смарт-контракт, блокчейн
References

Bibliography

 

Authored books

1. Cooke J Oughton D, The Common Law of Obligations (1993) (in English).

2. Duguit, Les Transformations Générales du Droit Privé depuis le Code Napoléon [General Transformations of Private Law since the Napoleonic Code] (1920) (in French).

3. Eike Schmidt, Juristenzeitung (1980) (in Deutsch).

4. Elias, Über den Prozess der Zivilisation [About the process of civilization] (1936) (in Deutsch).

5. Etienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire [Speech of voluntary servitude] (1577) (in French).

6. Flume W, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts [General part of civil law] (1979) (in Deutsch).

7. Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse [Lectures on the introduction to psychoanalysis] (1917) (in Deutsch).

8. Habermas, Faktizität und Geltung [Factuality and effectiveness] (1992) (in Deutsch).

9. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns [Theory of communicative action] (1981) (in Deutsch).

10. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts [Principles of the philosophy of law] (1821) (in Deutsch).

11. Heinsohn G Knieper B, Theorie des Kindergartens und der Spielpädagogik [Theory of kindergarten and play education] (1975) (in Deutsch).

12. Heinsohn G Knieper R, Theorie des Familienrechts. Geschlechtsrollenaufhebung, Kindesvernachlässigung, Geburtenrückgang [The theory of family law. Change of gender roles, child neglect, declining fertility] (1976) (in Deutsch).

13. Hobbes, Der Leviathan, 17. Kapitel (in Deutsch).

14. Jhering, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung [Spirit of Roman law at the various stages of its evolution] (1852) (in Deutsch).

15. Kant I, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1783) (in Deutsch).

16. Kant I, Die Metaphysik der Sitten [The metaphysics of morals] (1797) (in Deutsch).

17. Kant I, Werke, Sechster Band, herausgegeben von Wilhelm Weischel (1964) (in Deutsch).

18. Knieper R, Gesetz und Geschichte [Law and history] (Baden-Baden 1996) (in Deutsch).

19. Köndgen J, Selbstbindung ohne Vertrag [Self-commitment without contract] (1981) (in Deutsch).

20. Maupin, Blockchain Land Registry Legal Roadmap (2017) (in English).

21. Maupin, GIZ Georgia/NAPR Blockchain Land Registry Legal Roadmap (2017) 9 (Fußnoten ausgelassen) (in Deutsch).

22. Motive, Band III (Akademie der Wissenschaften 2014) (in Deutsch).

23. Nörr S, Die Leiden des Privatrechts [The sufferings of private law] (1994) (in Deutsch).

24. Picker, Archiv für die civilistische Praxis 183 (1983) (in Deutsch).

25. Radbruch, Rechtsphilosophie [Legal philosophy] (1963) (in Deutsch).

26. Samuelson P Nordhaus W, Volkswirtschaftslehre [Economics] (2007) (in Deutsch).

27. Samuelson P, Nordhaus W, ‘Volkswirtschaftslehre’ 3(18) Aufl age (2007) (in Deutsch).

28. Savigny, System des heutigen römischen Rechts [System of today‘s Roman law] (1840) (in Deutsch).

29. Thaler Sunstein, Wie man kluge Entscheidungen anstößt [How to initiate smart decisions] (2011) (in Deutsch).

30. Thaler, Misbehaving – The Making of Behavioural Economics (2015) (in English).

31. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft [Economy and society] (1922) (in Deutsch).

 

Edited books

32. ‘Beschreibung und Analyse bei Felix Müller, Ökonomische Theorie des Rechts’ in Buckel Christensen Fischer-Lescano, Neue Theorien des Rechts [New theories of law] (2009) (in Deutsch). 33. ‘Das Problem der sozialen Kosten’, in Assmann, Kirchner, Schanze (Herausgeber), Ökonomische Analyse des Rechts (1993) (in Deutsch).

 

Journal articles

34. Coase, ‘The Problem of Social Cost’ (1960) Journal of Law and Economics (in English).

35. Fries, ‘Smart Contracts: Brauchen schlaue Verträge noch Anwälte?’ (2018) Anwaltsblatt (in Deutsch).

36. Luhmann N, ‘Politische Verfassungen im Kontext des Gesellschaftssystems’ [‘Political Constitutions in the Context of the Social System’] (1973) Der Staat (in Deutsch).

37. Ritgen, ‘Vertragsparität und Vertragsfreiheit’ (2002) Juristenzeitung 114 (in Deutsch).

38. Wallis J North D C, ‘Measuring the Transaction Sector in the American Economy 1870-1970’ (1986) Long Term Factors in American Economic Growth (in English).

 

Websites

39. Casey M and Vigna P, ‘In blockchain we trust’ (MIT technology review, April 9, 2018) <https://www.technologyreview.com/s/6/10781/in-blockchain-we-trust> (accessed: 12.12.2018).