Назва статті Щодо поняття та критеріїв корпоративного спору
Автори

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-6929-3225 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/G-5740-2017 a.kolohoida@icloud.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2019
Сторінки [237-259]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-03-237
Анотація

Метою статті є дослідження поняття, ознак і видів корпоративних спорів, що виникають із корпоративних правовідносин, та визначення категорії правових спорів, пов’язаних із ними.

Досліджено поняття, ознаки та види корпоративних спорів, а також визначено категорії правових спорів, пов’язаних із ними. Корпоративний спір досліджено як правовий інститут, спрямований на захист прав і законних інтересів учасників корпоративних відносин, що здійснюється у межах конструкції охоронного правовідношення, де особа у визначеній законом формі реалізує своє право на захист, обираючи способи захисту, встановлені законом та (або) корпоративним договором. На підставі аналізу норм законодавства, правових позицій вищих судових інстанцій та судової практики здійснено класифікацію корпоративних спорів за предметним, змістовим і суб’єктним критеріями, розмежовано корпоративні спори з суміжними правовими спорами.

Захист прав і законних інтересів учасників корпоративних правовідносин є однією з найбільш актуальних проблем сьогодення. Активний розвиток й ускладнення корпоративних відносин зумовлюють збільшення конфліктів між їх учасниками, що обумовлює актуальність теми дослідження.

Незважаючи на значну кількість змін до корпоративного законодавства в останні роки, прийняття нових процесуальних кодексів, законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах”, яким імплементовано в національне законодавство процедури реалізації права на squeeze-out та sell-out, “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” корпоративні спори залишаються однією з найпоширеніших та найскладніших категорій спорів, що розглядаються господарськими судами.

 

Ключові слова корпоративний спір; корпоративні правовідносини; корпоративне законодавство
References

Bibliography

Authored books

1. Dolinskaya V, Akcionernoe pravo: osnovnye polozheniya i tendency [Shareholding Law: Key Statements and Trends] (Volters Kluver 2006) (in Russian).

2. Kaminka A, Akcionernye kompanii: yuridicheskoe issledovanie [Joint-stock Companies: Legal Study], t 1 (1902) (in Russian).

3. Kibenko E, Korporativnoe pravo Ukrainy: uchebnoe posobie [Corporate Law of Ukraine: Tutorial] (Ehspada 2001) (in Russian).

4. Kozlova N, Pravosubektnost’ yuridicheskogo lica [Legal Personality of a Legal Entity] (Statut 2005) (in Russian).

5. Kvasnitska O, Hospodarske protsesualne pravo: navchalno-metodychyi posibnyk [Economic Procedural Law: Educational Methodical Manual] (Feniks 2013) (in Ukrainian).

6. Lomakin D, Korporativnye pravootnosheniya: obshchaya teoriya i praktika ee primeneniya v hozyajstvennyh obshchestvah [Corporate Legal Relations: General Theory and Practice of its Application in Economic Compahies] (Statut 2008) (in Russian).

7. Molotnikov A, Otvetstvennost’ v akcionernyh obshchestvah [Responsibility in Joint-Stock Companies] (Volters Kluver 2006) (in Russian).

8. Spasibo-Fateeva I, Akcionernye obshchestva: korporativnye pravootnosheniya [Joint Stock Companies: Corporate Legal Relationships] (Pravo 1998) (in Russian).

 

Edited books

9. Majdanik R, ‘Neimushchestvennye oborotosposobnye pravootnosheniya kak predmet grazhdanskogo prava Ukrainy’ [Non-property Negotiable Legal Relations as a Subject of Civil Law of Ukraine] v Majdanik R (red), Al’manah civilistiki: sbornik statey [Almanac of Civil Law] vyp 1 (Pravova ednist’ 2008) (in Russian).

10. Spasybo-Fatieieva I, Korporatyvne upravlinnia [Corporate Governance] (Pravo 2007) (in Ukrainian).

 

Journal articles

11. Dolinskaya V, ‘Organy yuridicheskogo lica: problemy doktriny i sovremennogo zakonodatel’stva (na primere akcionernogo obshchestva)’ [‘Bodies of a Legal Entity: Problems of Doctrine and Modern Legislation (on the Example of a Joint Stock Company)’] (2014) 11 Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika (in Russian).

12. Kovalyshyn O, ‘Korporatyvnyi spir: kharakterni osoblyvosti ta klasyfikatsiia’ [‘Corporate Dispute: Characteristic Features and Classification’] (2009) 21 Aktualni problemy vdoskonalennia chynnoho zakonodavstva Ukrainy 113-7 (in Ukrainian).

13. Kuznietsova N, ‘Poniattia, oznaky i klasyfikatsiia korporatyvnykh sporiv’ [‘Concepts, Features and Classification of Corporate Disputes’] <http://www.legalweekly.com.ua/ article/?uid=133> (accessed: 07.02.2019) (in Ukrainian).

14. – –, ‘Poniattia, oznaky i klasyfikatsiia korporatyvnykh sporiv’ [‘Concepts, Features and Classification of Corporate Disputes’] (2007) 46 Pravovyi tyzhden (in Ukrainian).

15. Slipenchuk N, ‘Shchodo pidvidomchosti korporatyvnykh sporiv’ [‘As to the Jurisdiction of Corporate Disputes’] Zakon i biznes <https://zib.com.ua/ua/print/80763-schodo_ pidvidomchosti_korporativnih_sporiv.html> (accessed: 07.02.2019) (in Ukrainian).

 

Thesis

16. Bihniak O, ‘Tsyvilno-pravovyi zakhyst korporatyvnykh prav v Ukraini’ [‘Civil Law Protection of Corporate Rights in Ukraine’] (dys d-ra yuryd nauk, 2018) (in Ukrainian).

17. Lukach I, ‘Hospodarsko-pravove rehuliuvannia korporatyvnykh vidnosyn v Ukraini: teoretychni problemy’ [‘Economic and Legal Regulation of Corporate Relations in Ukraine: Theoretical Problems’] ( avtoref dys d-ra yuryd nauk, Kyiv nats un-t im Tarasa Shevchenka 2016) (in Ukrainian).

18. Sarakun I, ‘Zdiisnennia korporatyvnykh prav uchasnykamy (zasnovnykamy) hospodarskykh tovarystv (tsyvilno-pravovyi aspekt)’ [‘The Implementation of the Participants (Founders) Corporate Rights of Business Companies (Civil Law Aspect)’] (dys kand yuryd nauk, Naukovo-doslidnyi instytut pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva Akademii pravovykh nauk Ukrainy 2007) (in Ukrainian).

19. Shcherbyna O, ‘Pravove stanovyshche aktsioneriv za zakonodavstvom Ukrainy’ [‘The Shareholders Legal Status under the Legislation of Ukraine’] (avtoref dys kand yuryd nauk; Kyiv nats un-t im Tarasa Shevchenka 2000) (in Ukrainian).

20. Sorochenko A, ‘Korporatyvni prava ta oboviazky: hospodarsko-pravovyi aspekt’ [‘Corporate Rights and Obligations: Economic and Legal Aspect’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2015) (in Ukrainian).

21. Vinnyk O, ‘Teoretychni aspekty pravovoho zabezpechennia realizatsii publichnykh i pryvatnykh interesiv v hospodarskykh tovarystvakh’ [‘Theoretical Aspects of the Legal Provision Realization of Public and Private Interests in Economic Companies] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, Kyiv nats un-t im Tarasa Shevchenka 2004) (in Ukrainian).

22. Zhornokui Yu, ‘Tsyvilno-pravova pryroda korporatyvnykh konfliktiv v aktsionernykh tovarystvakh’ [‘Civil-Law Nature of Corporate Conflicts in Joint-Stock Companies’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, 2016) (in Ukrainian).

 

Websites

23. ‘Zbirnyk vytiahiv z rishen Yevropeiskoho sudu z prav liudyny, rekomendovanykh dlia vyvchennia pry pidhotovtsi do pysmovoho anonimnoho testuvannia u mezhakh ispytu dlia kvalifikatsiinoho otsiniuvannia suddiv na vidpovidnist zaimanii posadi’ [‘The Digest of Excerpts from the European Court of Human Rights Decisions Recommended for Study in Preparation for Writing Anonymous Testing within the Framework of the Qualification of Judges Examination for Compliance with their Position’] 2018 <http:// www.nsj.gov.ua/files/1529653122> (accessed: 07.02.2019) (in Ukrainian).