Назва статті Правова система: поняття та різноманітність у сучасному світі
Автори

доктор юридичних наук, доцент, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків, Україна) lukianov1975@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2019
Сторінки [158-176]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-03-158
Анотація

Нині існує необхідність проведення порівняльно-правового дослідження правових систем сучасного світу з метою виявлення їх спільних рис та відмінностей, а також визначення явищ, які не мають якостей правової системи. Важливим загальнотеоретичним питанням є вироблення єдиної термінології для позначення різних правових систем.

Метою статті є аналіз різноманітних правових систем світу, виявлення їх особливостей, відмежування від позаправових явищ, а також вироблення відповідного термінологічного позначення.

Правову систему автор визначає як сформовану під впливом об’єктивних закономірностей розвитку певної соціальної спільноти сукупність всіх її правових явищ, які перебувають у стійких зв’язках між собою та з іншими соціальними сис темами, що забезпечує її цілісність і правонаступність. Розглядаються ознаки та структура правової системи, розуміння яких дає змогу аналізувати різні об’єкти на наявність необхідних елементів та досліджувати їхні особливості. Найбільш поширеною право вою системою світу є національні правові системи, які утворюються у межах кожної держави. На 2018 р. таких систем нараховується 194. У межах націо нальних систем можуть утворюватися субнаціональні правові системи, які найчастіше існують у федеративних країнах. Проте є випадки формування таких систем у межах країн з унітарним державним устроєм (Данія, Китай, Велика Британія тощо), які мають регіони з особливим автономними правами. Правові системи, що виходять за межі певної держави, позначаються як наднаціональні. Вони, зі свого боку, поділяються на міжнародні та релігійні.

У статті висвітлюється одна з найбільш нагальних проблем сучасності – існування державоподібних утворень, які претендують на визнання власної державності та відповідної правової системи. Аналіз їхніх особливостей та структури дає можливість дійти висновку, що не всі вони фактично створюють державність та правову систему. Автор розрізняє квазінаціональні правові системи, що реально функціонують у невизнаних державах, та псевдоправові, що лише імітують зовнішні ознаки правової системи.

Таким чином, на правовій карті сучасного світу необхідно розрізняти достатньо складну сукупність правових систем, які мають різне походження, особливості та значення. Національні правові системи у сучасному світі є найбільш розвинутими системами права, які фактично утворюють каркас світового правопорядку. Будь-які інші правові системи можуть ефективно діяти лише у співпраці з національним правом. Крім національних необхідно розрізняти субнаціональні та наднаціональні правові системи. Останні можуть поділятися на міжнародні (утворені групами держав) та релігійні (утворені відповідними релігійними громадами). Правові системи невизнаних держав світу позначаються як квазінаціональні. Від правових систем світу необхідно відмежовувати явища, які лише намагаються імітувати державу і право, але фактично мають псевдодержавний та псевдоправовий характер.

 

Ключові слова правова система; правова карта світу; національна правова система; наднаціональна правова система; субнаціональна та квазінаціональна правова система; псевдодержава; псевдоправова система
References

Bibliography

 

Authored books

1. Rodire R, Introduction au droit compare [Introduction to comparative law] (Precis Dalloz 1979) (in French).

2. Bekhruz H, Islamskie tradicii prava [Islamic Tradition of Law] (Yurydychna literatura 2006) (in Russian).

3. Bernam U, Pravovaya sistema SSHA [USА Legal System] (Novaya yusticiya 2006) (in Russian). 4. Cuneo I, Sovremennoe pravo Yaponii [Japan’s Modern Law] (Progress 1981) (in Russian).

5. Damirli M, Sravnitel’noe islamskoe pravo: vvedenie v teoriyu i metodologiyu [Comparative Islamic Law: an Introduction to Theory and Methodology] (Feniks 2017) (in Russian).

6. David R i, Zhoffre-Spinozi K, Osnovnye pravovye sistemy sovremennosti [The Main Legal Systems of Our Time] (Mezhdunarodnye otnosheniya 1999) (in Russian).

7. Dedov D, Sistemnye faktory prava [Systemic Legal Factors] (Startap 2013) (in Russian).

8. Fridmehn L, Vvedenie v amerikanskoe pravo [Introduction to American Law] (Progress 1992) (in Russian).

9. Hartman M, Henezys yevreiskoi pravovoi systemy [The Genesis of the Jewish Legal System] (Grazhda 2017) (in Ukrainian).

10. Lazor L i Lazor V i Shamshina I, Kanonicheskoe pravo [Canon Law] (Virtual’naya real’nost’ 2010) (in Russian). 11. Lubska M, Musulmanske pravo: sutnist, dzherela, struktura [Muslim Law: Essence, Sources, Structure] (Akademvydav 2009) (in Ukrainian).

12. Lukianov D, Relihiini pravovi systemy v suchasnomu sviti [Religious Legal Systems in the Modern World] (Pravo 2015) (in Ukrainian).

13. Maksimov S, Pravovaya real’nost’: opyt filosofskogo osmysleniya [Legal Reality: the Experience of Philosophical Reflection] (Pravo 2002) (in Russian).

14. Melnychuk O, Miska pravova systema: teoretychni ta normatyvni zasady [City Legal System: Theoretical and Normative Principles] (Feniks 2015) (in Ukrainian).

15. Oksamytnyj V, Pravovye sistemy sovremennogo mira: problema identifikacii: otkrytaya lekciya [Legal Systems of the Modern World: the Problem of Identification: Open Lecture] (Logos 2008) (in Russian).

16. Osakve K, Sravnitel’noe pravovedenie v skhemah: Obshchaya i Osobennaya chaste [Comparative Law in Schemes: Common and Special Parts] (Delo 2002) (in Russian).

17. Prangishvili I, Sistemnyj podhod i obshchesistemnye zakonomernosti [System Approach and System-Wide Laws] (SINTEG 2000) (in Russian).

 

Edited books

18. Tsvik M ta Petryshyn O (red), Metodolohichni ta istoryko-teoretychni problemy formuvannia i rozvytku pravovoi systemy Ukrainy [Methodological and Theoretical Problems Associated with the Form of Human Rights Systems of Ukraine] (Pravo 2008) (in Ukrainian).

19. Tsvik M ta Petryshyn O (red), Zahalna teoriia derzhavy i prava [General Theory of State and Law] (Pravo 2009) (in Ukrainian).

 

Dictionaries

20. Slovnyk ukrainskoi movy <http://sum.in.ua/p/9/814/1> (accessed: 10.12.2018) (in Ukrainian).

 

Journal articles

21. Zekoll J, ‘The Louisiana Private-Law System: The Best of Both Worlds’ (1995) 10 EUR. & CIV. L. F. 1, 2 (in English).

22. Lichichan P, ‘K voprosu o pravovyh sistemah sub’ektov Kanadskoj Federacii’ [‘On the Issue of Legal Systems Subjects Canadian Federation’] (2011) 2 Akademicheskij yuridicheskij zhurnal 37(in Russian).

23. Maksimov S, ‘Chto est’ pravo?’ [‘What is Right?] (2013) 1 Pravovedenie 238-45 (in Russian). 24. Oksamytnyi V, ‘Suchasni pravovi systemy u komparatyvistskomu vymiri’ [‘Modern Legal Systems in the Comparative Dimension’] (2012) 3-4 Porivnialne pravoznavstvo 392-407 (in Ukrainian).

 

Conference papers

25. Katkova T, ‘Subnacional’nye pravovye sisiemy sovremennogo Kitaya’ [‘Subnational Legal Systems of Modern China’] v Porіvnyal’ne pravoznavstvo: suchasnij stan ta perspektivi rozvitku (Fenіks 2013) 107-9 (in Russian).

 

Thesis

26. Yakymenko H, ‘Yevropeiskyi Soiuz: pravova pryroda obiednannia’ [‘European Union: the Legal Nature of the Association’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho 2009) (in Ukrainian).

 

Dissertations

27. Lukianov D, ‘Relihiino-pravovi systemy svitu: porivnialno-pravove doslidzhennia’ [‘Religious and Legal Systems of the World: Comparative Legal Study’] (dys d-ra yuryd nauk, Nats yuryd un-t im Yaroslava Mudroho, 2016) (in Ukrainian).

28. Luts L, ‘Yevropeiski mizhderzhavni pravovi systemy: zahalnoteoretychna kharakterystyka’ [‘European Interstate Legal Systems: General Theoretical Characteristics’] (dys d-ra yuryd nauk, Lvivskii natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka 2004) (in Ukrainian).

29. Ospanov E, ‘Zashchita pravovoj sistemy v usloviyah krizisa: teoreticheskij aspect’ [‘Legal System Protection under Crisis: a Theoretical Aspect’] (dis kand yurid nauk, YuzhnoUral’skij gosudarstvennyj universitet 2014) (in Russian).

30. Pohrebniak S, ‘Osnovopolozhni pryntsypy prava’ [‘Fundamental Principles of Law’] (dys d-rа yuryd nauk, Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho 2009) (in Ukrainian).

 

Websites

31. ‘Principality of Sealand’ <https://www.sealandgov.org/shop> (accessed: 14.12.2018) (in English).

32. ‘The Faroe Islands Home Rule Arrangement’ <www.stm.dk/_a_2956.html> (accessed: 10.12.2018 (in English).

33. ‘Chleny Organizacii Ob’edinennyh Nacij’ [‘Members of the United Nations’<http:// www.un.org/ru/members> (accessed: 10.12.2018) (in Russian).

34. ‘Gosudarstva, ne yavlyayushchiesya chlenami OON’ [‘Non-Member States’] <http:// www.un.org/ru/sections/member-states/non-member-states/index.html> (accessed: 12.12.2018) (in Russian).

35. ‘Kvaziden’gi’ [‘Quasi-money’] <http://discovered.com.ua/glossary/kvazidengi> (accessed: 12.12.2018) (in Russian).