Назва статті Topical Issues of Consideration by the Administrative Courts of Proceedings on the Cases on the Administrative Claims Related to Refoulement or Compulsory Deportation and Detention of Foreigners or Stateless Persons
Автори

Doctor of Law, Professor, Deputy Director of the Institute of Law under Public Higher Education Institution “Kyiv National Economic University named aft er Vadym Hetman” (Kyiv city, Ukraine) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0830-766X kov2101@gmail.com

 

Ph.D. in Law, associate professor, associate professor of the department of Administrative Law and Procedure under National Academy of Internal Aff airs (Kyiv city, Ukraine) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6072-0283 demidenkov@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2019
Сторінки [136-147]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-04-136
Анотація

Питання щодо зростання кількості іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, особливо актуальні на сьогодні і, на жаль, їх актуальність буде зростати. Нині питання примусового повернення і видворення віднесено до юрисдикції адміністративних судів. Таким чином, реалізуючи передбачені законом повноваження, адміністративні суди у визначеному законом процесуальному порядку вирішують публічно-правові спори за позовами суб’єктів владних повноважень про вжиття заходів примусового характеру, які пе-редбачені статтями 288–289 Кодексу адміністративного судочинства України (КАС України).

Метою статті є розкриття проблемних питань розгляду адміністративними судами провадження у справах за адміністративними позовами з приводу примусового повернення чи примусового видворення та затримання іноземців або осіб без громадянства.

Для її досягнення у статті досліджені погляди вчених-адміністративістів на розуміння і кореляцію відповідних понять (адміністративне судочинство, провадження у справах за адміністративними позовами з приводу примусового повернення чи примусового видворення та затримання іноземців або осіб без громадянства); норми КАС України; положення інших нормативних документів.

Підкреслено, що зміст захисту прав і свобод становить діяльність, що спрямована на усунення перешкод у здійсненні прав і свобод, на боротьбу з невиконанням корелятивних обов’язків і зловживанням правом.

Аргументовано, що відповідальність може наступати лише тільки за об’єктивовану поведінку людини, тобто за її діяльність або бездіяльність, а думки та наміри, що не набули вираження поза нею, розглядатись як підстави для правової оцінки не можуть. Наголошено, що до завдання адміністративних судів не входить охорона від протиправних діянь, усунення їх причин та умов, що сприяють адміністративно-деліктним посяганням.

Аргументовано, що суддівський розсуд стосується встановлення: по-перше, фактів, що уявляються судді необхідними для вирішення спору по суті; по-друге, способу вирішення спору; по-третє, самої норми, що підлягає застосуванню у цьому конкретному випадку.

У результаті автори дійшли висновку, що сьогодні відбувається негативна трансформація запровадження перспективної (негативної) відповідальності особи, за дії (бездіяльність), що вона не вчинила і може ніколи не вчинити, а лише за думки та наміри. Це, на наше переконання, є неправильним, оскільки порушує принцип адміністративного права, що проявляється у вигляді твердження, що відповідальність може наступати лише за об’єктивовану поведінку людини, тобто за її діяльність або бездіяльність, а думки та наміри, що не набули вираження поза нею, розглядатись як підстави для правової оцінки не можуть.

 

Ключові слова адміністративне право; адміністративна відповідальність; адміністративне судочинство; адміністративно-деліктний процес; відносини адміністративних зобов’язань; санкція; діяння; іноземець
References

Bibliography

Authored books

1. Kolpakov V, Administratyvno-deliktnyi pravovyi fenomen [Administrative Delict Law Phenomenon] (Iurinkom Inter 2004) (in Ukrainian). 2. Malko A, Novye javlenija v politiko-pravovoj zhizni Rossii: voprosy teorii i praktiki [New Phenomenons in the Political and Legal Life of Russia: Questions of Theory and Practice] (VUiT 1999) (in Russian). Edited books 3. Vytruk N, ‘Yurydycheskyi mekhanyzm realyzatsyy prav lychnosty’ [‘Legal Mechanism to Exercise Individual Rights’] v Realyzatsyia prav hrazhdan v uslovyiakh razvytoho sotsyalyzma [Realization of the Rights of Citizens in the Conditions of Developed Socialism] (Nauka 1983) (in Russian). 4. Marochkin I ta inshi, Status suddiv: uchbovo-praktychnyi posibnyk [Status of Judges: Educational and Practical Guide] (Marochkin I red, Vyd-vo 2006) (in Ukrainian).