Назва статті Світоглядне ядро громадянства: від традиційних до емансипативних цінностей
Автори

кандидатка юридичних наук, докторантка кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка” (м. Львів, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3853-7626 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/T-1252-2017 sofi nska@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2019
Сторінки [138-150]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-05-138
Анотація

Сучасна концепція громадянства поступово зазнає трансформації під впливом суттєвих геополітичних змін, перманентних цивілізаційних і глобалізаційних викликів. Громадянство перестає бути винятковою правовою ознакою приналежності особи до держави, оскільки осмислена та зрозуміла схематизація змінюється: особа як громадянин набуває значної ваги (ціннісного значення для державно-суспільно-політичного життя), її права стають предметом гарантування з боку держави, незважаючи на місце її народження та проживання.

В основу мотивації дослідження світоглядного ядра громадянства покладена мета комплексного розкриття концепції громадянства, враховуючи аргументування його людиновимірного та універсального характеру. Сформульовано правовий наратив у сучасній антропосфері громадянства як механізму забезпечення демократизму держави, прояву правової ідентичності людей, як засадничого сегменту кожної держави з виявом її традиційних/емансипативних цінностей.

Мета статті полягає у спробі окреслити світоглядне ядро громадянства у контексті тріади взаємовідносин “особа – держава – суспільство”, враховуючи спільні та відмінні ознаки як традиційних, так і емансипативних цінностей у становленні інституту громадянства.

У статті виокремлено напрацювання тих науковців (Р. Баубюка, Р. Белламі, Р. Брубейкера, П. Вейла, Ю. Габермаса, Д. Гітера, С. Головатого, Р.-Ж. де Ґроота, К. Йоппке, Дж. Керенса, В. Кимліки, Б. Кістяківського, М. Козюбри, Т. Маршалла, О. Поєдинок, П. Спіро, В. Старосольського, А. Шахар, П. Шука та інших), які раніше досліджували ціннісну парадигму громадянства та правової ідентичності особи у контексті глобалізації, міграції та гарантування прав людини.

Релевантні аналітичні та статистичні експертні доповіді і прогнози дають чітку установку на подальшу модернізацію інтелектуальної сегментації моделей та елементів громадянства. Переосмислення світоглядного ядра громадянства характеризується формуванням постійної у часопросторі тріади взаємовідносин “особа –держава – суспільство”, зважаючи на перманентні цивілізаційні та глобалізаційні виклики (переважно антропогенного характеру).

Ціннісним орієнтиром розвитку держави і суспільства має стати осмислення громадянства як постійного у часопросторі правового та ефективного зв’язку між державою й особою, без зазначення етнічного походження особи, що передбачає певний (законодавчо визначений та закріплений) набір взаємних прав, обов’язків і привілеїв. Незалежно від часу та способу набуття громадянства його ціннісні характеристики залежать винятково від усвідомлення, укорінення та інтеграції особи.

 

Ключові слова громадянство; традиційні цінності; емансипативні цінності; людиноцентризм
References

Bibliography

Authored books

1. Bauböck R, Stakeholder Citizenship: An Idea Whose Time Has Come? (Migration Policy Institute 2008) (in English).

2. Bellamy R, Citizenship: A Very Short Introduction (Oxford University Press 2008) (in English). 3. Brubaker R, Citizenship and Nationhood in France and Germany (Cambridge University Press 1992) (in English).

4. Heater D, A Brief History of Citizenship (New York University Press 2004) (in English).

5. Heater D, What is Citizenship (Polity Press 1999) (in English).

6. Kisti︠a︡kovskiĭ B, Gesellschaft und Einzelwesen: eine Methodologische Untersuchung (Verlag von Otto Liebmann 1899) (in German).

7. Marshall T, Citizenship and Social Class and other essays (Cambridge University Press 1950) (in English).

8. Abbat Siyes, Ot Burbonov k Bonaparu [Abbé Sieyès: from Bourbon to Bonaparte] (Aleteya 2003) (in Russian).

9. Ohienko I, Slownyk sliw, u literaturnij movi ne wzgywanykh [Dictionary of Words not Used in Literature] (Biblioteka terminolohichnykh slovnykiv i monohrafii 1973) (in Ukrainian).

10. Sofinska I, Filosofsko-pravova viziia doktryny hromadianstva [Philosophical and Legal Vision of Citizenship Doctrine] (Kameniar 2018) (in Ukrainian).

11. Starosolskyi V, Derzhava i politychne pravo, ch 1 [State and Political Law] (Vydavnyche Tovarystvo pry Ukrainskii Hospodarskii Akademii v Ch.S.R. 1925) (in Ukrainian).

 

Edited books

12. Habermas J, ‘Citizenship and National Identity’ in Condition of Citizenship (Politics & Culture Series) (Steenbergen Bart Van ed, SAGE Publications 1994) (in English).

13. Carens J, ‘Aliens and Citizens: The Case for Open Borders’ in Kymlicka W (ed), The Rights of Minority Cultures (Oxford University Press 1995) (in English).

14. Joppke Ch, ‘Liberal Citizenship Is Duty-Free’ in RSCAS “Should EU citizenship be dutyfree?” (European University Institute 2017) (in English).

15. Shachar A and Bauböck R and Bloemraad I and Vink M and (eds), The Oxford Handbook of Citizenship (Oxford University Press 2017) (in English).

16. Spiro P, At Home In Two Countries: The Past and Future of Dual Citizenship (New York University Press 2016) (in English).

17. Schuck P, ‘Three Models of Citizenship’ in Greve M and Zoller M (eds), Citizenship in America and Europe: Beyond the Nation-State? (AEI Press 2009) (in English).

18. Poiedynok O, ‘Nekonventsiine pravo? Pravo na hromadianstvo v praktytsi Yevropeiskoho sudu z prav liudyny ta Yevropeiskoi komisii z prav liudyny’ [‘Non-Conventional Law? Right to Citizenship in the Case Law of the European Court of Human Rights and the European Commission of Human Rights’] v Repetskyi V ta Hutnyk V (red), Suchasni problemy mizhnarodnoho prava. Liber Amicorum do 60-richchia prof. M.V. Buromenskoho [Modern Issues of International Law. Liber Amicorum to the 60th Anniversary of Prof. M.V. Buromenskyi] (Feniks 2017) (in Ukrainian).

 

Journal articles

19. Gershoy L Barère, ‘Champion of Nationalism in the French Revolution’ [1927] 42(3) Political Science Quarterly 419-30 (in English).

20. Spiro P, ‘The (Dwindling) Rights and Obligations of Citizenship’ [2013] 21(899) William & Mary Bill Rights Journal 899-923 (in English).

21. Weil P, ‘From conditional to secured and sovereign: The new strategic link between the citizen and the nation-state in a globalized world’ [2011] 9(3-4) International Journal of Constitutional Law 615-35 (in English).

22. Koziubra M, ‘Pryntsypy prava: metodolohichni pidkhody do rozuminnia pryrody ta klasyfikatsii v umovakh suchasnykh hlobalizatsiinykh transformatsii’ [‘Principles of Law: Methodological Approaches to Comprehension of the Nature and Classification in the Context of Modern Globalization Transformations’] (2017) 11 Pravo Ukrainy 143 (in Ukrainian).

23. Sofinska I, ‘Efekt konsiumeryzmu v kontseptsii hromadianstva’ [‘The Effect of Consumerism in the Concept of Citizenship’] (2016) 71 Derzhava i pravo 203-14 (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

24. Weil P, ‘Mission d’étude des législations de la nationalité et de l’immigration: rapports au Premier ministre’ <https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/ 994001043.pdf> (accessed: 21.04.2019) (in French).

25. Holovatyi S, ‘Entsyklopediina dyversiia “akademikiv” prava!’ [‘Encyclopedia Sabotage of “Academicians” Law!’] (“Den”, 10 chervnia 2015) <http://m.day.kyiv. ua/uk/article/podrobyci/encyklopediyna-dyversiya-akademikiv-prava> (accessed: 22.02.2019) (in Ukrainian).

 

Websites

26. ‘Democracy Index 2017: Free speech under attack: A report by The Economist Intelligence Unit’ <https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/Democracy_Index_2017.pdf> (accessed: 22.02.2019) (in English).

27. ‘Freedom in the World 2017. Populists and Autocrats: The Dual Threat to Global Democracy’ <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017> (accessed: 22.02.2019) (in English).

28. ‘International Migration Report 2017’ <http://www.un.org/en/development/desa/ population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_ Highlights.pdf> (accessed: 22.02.2019) (in English).

29. ‘The Good Country Index 2017, a new way of looking at the world’ <https://www. goodcountryindex.org/results> (accessed: 22.02.2019) (in English).

30. ‘The Henley & Partners Visa Restrictions Index 2017: Global Travel Freedom at a Glance’ <https://henleyglobal.com/files/download/hvri/HP_Visa_Restrictions_Index_170301. pdf> (accessed: 22.02.2019) (in English).

31. ‘The Human Freedom Index 2017: a global measurement of personal, civil, and economic freedoms’ <https://www.fraserinstitute.org/studies/human-freedom-index-2017> (acces sed: 22.02.2019) (in English).

32. ‘UNHCR Statistics: The World in Numbers’ <http://popstats.unhcr.org/en/overview> (accessed: 22.02.2019) (in English).

33. ‘World Happiness Report 2017’ <http://worldhappiness.report/ed/2017> (accessed: 22.02.2019) (in English).