Назва статті Явища права: потребова інтерпретація
Автори

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна) rmpetro2009@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2019
Сторінки [175-183]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-06-175
Анотація

Стаття присвячена аналізу низки фундаментальних аспектів плюралістичності праворозуміння. Зокрема, спираючись на результати унікального етимолого-правового дослідження, проведеного на початку 2000-х років на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, виявлено понад десяток різноманітних соціальних явищ, стосовно яких і донині використовується термін “право”. До них належать: свобода людини, тобто простір здійснення можливостей людської поведінки (діяльності); справедливість як оцінювана щодо тих чи інших суб’єктів суспільства певна властивість суспільних явищ, зокрема людських вчинків; правила (норми) різноманітного походження стосовно людської поведінки, зокрема й звичаї і традиції; частина моралі; лише такі норми поведінки, які тими чи іншими суб’єктами вважаються справедливими; норми поведінки, встановлені саме державою, її органами чи посадовими особами; угоди (договори) учасників суспільних відносин; суспільні відносини певного виду; комунікація (дискурс) між суб’єктами; вимоги (домагання) суб’єктів щодо надання їм певних благ, цінностей, звернені до суспільства, держави чи до інших осіб; можливості задоволення людських потреб та інтересів учасників суспільних відносин; інтереси соціальних груп або усього суспільства, захищені державою чи ж іншою публічною владою; балансування (“зважування”) між собою інтересів людей та їхніх груп; почуття, переживання, емоції учасників суспільних відносин.

З’ясовуються основні причини плюралізму праворозуміння (соціальні та гносеологічні). Виявляється та спільна риса зазначених явищ, наявність якої дає змогу зацікавленим суб’єктам відображати їх одним і тим самим термінопоняттям – “право”. Такою рисою є здатність відповідних явищ сприяти задоволенню потреб та інтересів тих чи інших суб’єктів суспільства (чи то індивідуальних, чи то колективних). У підсумку резюмується, що за такого методологічного – так званого потребового – підходу правом слід вважати можливості задоволення певних людських потреб, котрі необхідні для існування і розвитку учасників суспільного життя,зумов лені досягнутим рівнем розвитку конкретно-історичного соціуму та забезпечені соціальними обов’язками його відповідних суб’єктів.

 

Ключові слова плюралізм праворозуміння; причини плюралізму праворозуміння; потребовий дослідницький підхід; потребове розуміння правовості явищ
References

Bibliography

 

Journal articles 1. Dudash T, ‘Do pytannia pro etymolohiiu pravorozuminnia’ [‘To the Question of the Etymology of Legal Thinking’] (2003) 1 Problemy filosofii prava 163-6 (in Ukrainian).

2. Rabinovych P, ‘Ekzystentsiini potreby liudyny – henerator yii osnovopolozhnykh vprav’ [‘Existential Human Needs – the Generator of an Individual’s Fundamental Exercises’] (2018) 2 Publichne pravo 161-5 (in Ukrainian).