Назва статті Верховенство права Європейського Союзу: юридична авантюра, що окупилася
Автори

професор Школи Права Вестмінстерського університету (Лондон, Велика Британія) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5103-1232 A.Lazowski@westminster.ac.uk

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2019
Сторінки [35-52]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-06-035
Анотація

Доктрина верховенства залишається одним із принципів права Європейського Союзу (ЄС, Євросоюз). За 50 років після того, як Суд справедливості ЄС (Суд ЄС) визнав його у відомій справі Costa v ENEL, воно залишається значною мірою некодифікованим і таким, що походить із судової практики. І все ж суди Євросоюзу дотримуються його, хоча це означає, що законодавство ЄС є вищим за національні закони. Ця стаття стверджує, що Суд ЄС виграв азартну гру з легітимністю. Без чіткої правової основи для верховенства у первинних установчих договорах європейських співтовариств, держави-члени могли б просто стверджувати, що Суд ЄС діяв ultra vires і, як наслідок, вони не приймуть такої далекосяжної судової практики. І все-таки влада суду значною мірою виграла. Отже, ця гра з легітимністю Суду ЄС окупилася. Водночас, як іноді застосування доктрини верховенства було викликом у національних конституціях, це загальноприйнята фундаментальна докт рина права ЄС. Крім того, це має велике практичне значення, оскільки, згідно з рішенням Simmenthal, всі національні суди, коли стикаються із національним законодавством, яке порушує безпосередньо чинне законодавство ЄС, мають обов’язок відкласти національні правила і вирішити справу на основі права Євросоюзу. Для аутсайдера може виявитися досить важко орієнтуватися в “мандрах” практики Суду ЄС. У кращому випадку вона виглядає нерівною. Це, однак, є прямим результатом того, як розроблена система співпраці між національними судами та Судом ЄС. Як обґрунтовуються випадки, проаналізовані в цій статті, процедура попереднього розгляду була головною для розвитку цієї доктрини. Вона може, або іноді, повинна використовуватися, коли національні суди мають сумніви щодо тлумачення права ЄС або чинності вторинного законодавства. Проте запитання можуть бути поставлені лише в тому випадку, якщо відповідь необхідна для внутрішнього судочинства. Внаслідок цього доктрина першості розвивалася поступово, оскільки в національних залах судових засідань з’являлися нові питання про її обсяг і спосіб застосування. Як свідчать судження, проаналізовані в цій статті, не тільки основоположні договори Євросоюзу, а й інші обов’язкові акти, що формують acquis ЄС, мають першочергове значення над національним законодавством. Це охоплює не тільки внутрішні закони, що застосовуються erga omnes, а й окремі адміністративні акти. Таким чином, сформульована доктрина верховенства перетворилася на принцип, що гарантує ефективність права ЄС.

 

Ключові слова Європейський Союз; принципи права; верховенство; пряма дія; Суд ЄС
References

Bibliography

Authored books

1. Aalto P, Public Liability in EU Law. Brasserie, Bergaderm and Beyond (Hart Publishing 2011) (in English).

2. Albi A, EU Enlargement and the Constitutions of Central and Eastern Europe (CUP 2005) (in English).

3. Alter K, Establishing the Supremacy of European Law. The Making of an International Rule of Law in Europe (OUP 2003) (in English).

4. Andersen S, The Enforcement of EU Law. The Role of the European Commission (OUP 2012) (in English).

5. Arnull A, The European Union and its Court of Justice (2nd ed, OUP 2006) (in English).

6. Broberg M and Fenger N, Preliminary References to the European Court of Justice (2nd ed, OUP 2014) (in English).

7. Craig P, The Lisbon Treaty. Law, Politics, and Treaty Reform (OUP 2010) (in English).

8. De Witte B, ‘Direct Effect, Primacy, and the Nature of the Legal Order’ in Craig P and G de Búrca, The Evolution of EU Law (2nd ed, OUP 2011) (in English).

9. Klamert M, The Principle of Loyalty in EU Law (OUP 2014) (in English).

10. Lauterpacht E, The Life of Hersch Lauterpacht (CUP 2010) (in English).

11. Maraini D, Train to Budapest (Arcadia Books 2010) (in English).

12. Piris J-C, The Constitution for Europe. A Legal Analysis (CUP 2010) (in English).

13. Piris J-C, The Lisbon Treaty. A Legal and Political Analysis (CUP 2010) (in English).

14. Prechal S, Directives in EC Law (2nd ed, OUP 2005) (in English).

15. Sands P, East West Street: On the Origins of “Genocide” and “Crimes Against Humanity” (Knopf Publishing 2016) (in English).

 

Edited books

16. Adams M and others (eds), Judging Europe’s Judges: The Legitimacy of the Case Law of the European Court of Justice (Hart Publishing 2013) (in English).

17. Biondi A and Eeckhout P and Ripley S (eds), EU Law after Lisbon (OUP 2012) (in English).

18. Capik A, ‘Five Decades since Van Gend en Loos and Costa came to town: primacy, direct and indirect effect revisited’ in Łazowski A and Blockmans S (eds), Research Handbook on EU Institutional Law (Edward Elgar Publishing 2016) (in English).

19. De Witte B, ‘The Continuous Significance of Van Gend en Loos’ in Maduro M and Azoulai L (eds), The Past and Future of EU Law: The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty (Hart Publishing 2010) (in English).

20. Fennelly N, ‘The European Court of Justice and the Doctrine of Supremacy: Van Gend en Loos; Costa v. ENEL; Simmenthal’ in M Maduro and L Azoulai (eds), The Past and Future of EU Law: The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty (Hart Publishing 2010) (in English).

21. Hofmann H, ‘Conflicts and Integration: Revisiting Costa v ENEL and Simmenthal II’, in M Maduro and L Azoulai (eds), The Past and Future of EU Law: The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty (Hart Publishing 2010)(in English).

22. Lafranque J, ‘“Community, Identity, Stability”: Ideals and Practice in Building a Bridge between the Legal Systems of the European Union and one of the Smallest of the “Brave New World”’ in Łazowski A (ed), The Application of EU Law in the New Member States. Brave New World (T. M. C. Asser Press 2010) (in English).

23. Łazowski A, ‘From EU with Trust: the Potential and Limits of the Mutual Recognition in the Third Pillar from the Polish Perspective’ in Vernimmen-Van Tiggelen G and Surano L and Weyembergh A (eds), The future of mutual recognition in criminal matters in the European Union / L’avenir de la reconnaissance mutuelle en matière pénale dans l’Union européenne (Editions de l’Université de Bruxelles 2009) (in English).

24. Leczykiewicz D, ‘Effectiveness of EU Law before National Courts: Direct Effect, Effective Judicial Protection, and State Liability’ in Arnull A and Chalmers D, The Oxford Handbook of European Union Law (OUP 2015) (in English).

25. Pernice I, ‘Costa v. ENEL and Simmenthal: Primacy of European Law’ in Maduro M and Azoulai L (eds), The Past and Future of EU Law: The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty (Hart Publishing 2010) (in English).

26. Pescatore P, ‘Van Gend en Loos, 3 February 1963 – a View from Within’ in Maduro M and Azoulai L (eds), The Past and Future of EU Law: The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty (Hart Publishing 2010) (in English).

27. Prinssen J and Schrauwen A (eds), Direct Effect: Rethinking a Classic of EC Legal Doctrine (Groningen 2002) (in English).

28. Rasmussen M, ‘From Costa v ENEL to the Treaties of Rome: A Brief History of a Legal Revolution’ in Maduro M and Azoulai L (eds), The Past and Future of EU Law: The Classics of EU Law Revisited on the 50th Anniversary of the Rome Treaty (Hart Publishing 2010) (in English).

29. Rosas A and Levits E and Bot Y (eds), The Court of Justice and the Construction of Europe: Analyses and Perspectives on Sixty Years of Case-law (T. M. C. Asser Press 2013) (in English).

30. Sikora A, ‘Financial penalties for non-execution of judgments of the Court of Justice’ in Łazowski A and Blockmans S (eds), Research Handbook on EU Institutional Law (Edward Elgar Publishing 2016) (in English).

31. Trybus M and Rubini L (eds), The Treaty of Lisbon and the Future of European Law and Policy (Edward Elgar Publishing 2012) (in English).

 

Journal articles

32. Besselink L, ‘The parameters of constitutional conflict after Melloni’ (2014) 39 ELRev 531 (in English). 33. Bobek M, ‘Thou Shalt Have Two Masters; The Application of European Law by Administrative Authorities in the New Member Status’ (2008) 1 Rev.EAL 51, http:// dx.doi.org/10.7590/REAL_2008_01_04 (in English).

34. Cavallone G, ‘European arrest warrant and fundamental rights in decisions rendered in absentia: the extent of Union law in the case C-399/11 Melloni v. Ministerio Fiscal’ (2014) ECLR 19, http://dx.doi.org/10.5235/219174414811783351 (in English).

35. Craig P, ‘The Legal Effect of Directives: Policy, Rules and Exceptions’ (2009) 34 ELRev 349 (in English). 36. De Boer N, ‘Addressing rights divergence under the Charter: Melloni’ (2013) 50 CMLRev 1083 (in English).

37. De Visser M, ‘Dealing with Divergences in Fundamental Rights Standards’ (2013) MJECL 576, https://doi.org/10.1177/1023263X1302000407 (in English).

38. Drake S, ‘Twenty years after Von Colson: the impact of “indirect effect” on the protection of the individual’s community rights’ (2005) 30 ELRev 329 (in English).

39. Halberstam D, ‘“It’s the Autonomy, Stupid!” A Modest Defense of Opinion 2/13 on EU Accession to the ECHR, and the Way Forward’ (2015) 16 GLJ 105, https://dx.doi. org/10.2139/ssrn.2567591 (in English).

40. Horsley T, ‘Reflections on the Role of the Court of Justice as the “Motor” of European Integration: Legal Limits to Judicial Lawmaking’ (2013) 50 CMLRev 931 (in English).

41. Kowalik-Bańczyk K, ‘Should We Polish It Up? The Polish Constitutional Tribunal and the Idea of Supremacy of EU Law’ (2005) 10 GLJ 1355, http://dx.doi.org/10.1017/ S207183220001436X (in English).

42. Krenn C, ‘Autonomy and Effectiveness as Common Concerns: A Path to ECHR Accession After Opinion 2/13’ (2015) 16 GLJ 147, http://dx.doi.org/10.1017/S2071832200019453 (in English).

43. Łazowski A and Wessel R, ‘When Caveats Turn into Locks: Opinion 2/13 on Accession of the European Union to the ECHR’ (2015) 16 GLJ 179, http://dx.doi.org/10.1017/ S2071832200019477 (in English).

44. Øby Johansen S, ‘The Reinterpretation of TFEU Article 344 in Opinion 2/13 and its Potential Consequences’ (2015) 16 GLJ 169, https://doi.org/10.1017/S2071832200019465 (in English).

45. Peers S, ‘The EU’s Accession to the ECHR: The Dream Becomes a Nightmare’ (2015) 16 GLJ 213, http://dx.doi.org/10.1017/S2071832200019489 (in English).

46. Pliakos A and Anagnostaras G, ‘Fundamental Rights and the New Battle over Legal and Judicial Supremacy: Lessons from Melloni’ (2015) 34 YEL 97, http://dx.doi.org/10.1093/ yel/yev011 (in English).

47. Tinsley A, ‘Note on the Reference in Case C-399/11 Melloni’ (2012) 3 NJECL 19, https:// doi.org/10.1177%2F203228441200300105 (in English).

48. Verhoeven M, ‘The “Constanzo Obligation” of National Administrative Authorities in the Light of the Principle of Legality: Prodigy or Problem Child?’ (2009) 5 Croatian Yearbook of European Law and Policy 65 (in English).

49. Vervaele J, ‘The European Arrest Warrant and Applicable Standards of Fundamental Rights in the EU’ (2013) Rev.EAL 37 (in English).

 

Websites

50. Andrzej Duda o UE: Wyimaginowana wspólnota, z której dla nas niewiele wynika (dziennik.pl 11.09.2018) <https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/580955, prezydent-andrzej-duda-ue-wyimaginowana-wspolnota-lezajsk.html> (accessed: 31.05.2019) (in Polish).

51. ‘Ohliad pretsedentnoho prava Sudu Yevropeі̆skoho Soiuzu u sferakh, shcho rehuliuiutsia Uhodoiu pro asotsiatsiiu mizh Ukraïnoiu ta YeS’ [‘An Overview of the Case Law of the European Union Court in the Areas Governed by the Association Agreement Between Ukraine and the EU’] <http://association4u.com.ua/images/components/comp1/ EULaw/Review-of-the-case-law-of-the-EU-Court-of-Justice---fields-covered-by-theAssociation-Agreement---2018.1.1.ukr.pdf> (accessed: 31.05.2019) (in Ukrainian).