Назва статті Роль Суду справедливості Європейського Союзу у формуванні доктрини конституціоналізації права ЄС
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-7663-3264

komarova.tetyana.ukr@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2019
Сторінки [69-85]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-06-069
Анотація

Останні тенденції розвитку права Європейського Союзу (ЄС, Євросоюз) дають змогу стверджувати про досить активний процес конституціоналізації цього права, а отже, і про формування відповідної доктрини. Суд справедливості ЄС (Суд ЄС) своєю практикою впливає на утвердження доктрини конституціоналізації права Євросоюзу, оскільки саме він розвинув концепції прямої дії, абсолютного верховенства права ЄС, відповідальності держав-членів за порушення права ЄС. Окремий внесок у формування доктрини конституціоналізації права Євросоюзу Суд ЄС зробив із поступовим розвитком прав людини на рівні Євросоюзу, що додало демократичний елемент у правопорядок ЄС та наблизило право Євросоюзу до статусу конституції.

Метою статті є дослідження феномена конституціоналізації права ЄС та особливої ролі Суду ЄС, який своєю практикою розвинув установчі договори Євросоюзу, які спочатку були сукупністю домовленостей між державами-членами, до унікального правового режиму, котрий надає права та накладає обов’язки на всіх суб’єктів на території ЄС.

Характерно, що правовому режиму Євросоюзу стали притаманні риси конституції, а Суд ЄС неодноразово констатував, що установчий Договір ЄС є “конституційною хартією, заснованою на верховенстві права”, або “внутрішньою конституцією”, а в окремих випадках також звертався до “основ конституційної хартії”, “конституційних принципів” і “конституційних гарантій”. При цьому Суд ЄС брав до уваги те, що право Євросоюзу має автономний характер і йому не може бути протиставлений нормативний акт внутрішнього права, якою б не була його природа, включаючи й національні конституції.

Крім того, право ЄС діє на всій території Євросоюзу та для всіх його суб’єктів, тобто розповсюджується на держави-члени, інститути ЄС і головне – надає права фізичним та юридичним особам без імплементації у національні правові системи. Реалізація цих характеристик права ЄС у життя – це кропітка праця та проактивна позиція саме Суду ЄС. Крім того, права людини як невід’ємна конституційна характеристика стали складовою правопорядку ЄС. Практика Суду ЄС визначила, що основоположні права людини як правовий принцип, спільний для всіх держав-членів, є загальним принципом права Євросоюзу та має захищатися Судом ЄС. Незважаючи на те, що на початку європейської інтеграції захист прав людини не був предметом регулювання співтовариств, які були зацікавлені у розвитку лише економіки, Суд ЄС став тим інститутом, який гарантував цей захист у контексті захисту економічних свобод навіть тоді, коли установчі договори не містили положень щодо нього.

Наведені здобутки Суду ЄС зробили основоположний внесок у розвиток доктрини конституціоналізації права ЄС, яка продовжує розвиватися і нині.

 

Ключові слова верховенство права Європейського Союзу; європейська інтеграція; конституціоналізація права; пряма дія права Європейського Союзу; Суд справедливості Європейського Союзу
References

Bibliography

 

Authored books

1. Barabash Y, Derzhavno-pravovi konflikty v teorii ta praktytsi konstytutsiinoho prava [State Legal Conflicts in the Theory and Practice of Constituitional Law] (Pravo 2008) (in Ukrainian).

2. Komarova T, Yurysdyktsiia Sudu Yevropeiskoho Soiuzu [The Jurisdiction of the Court of Justice of the European Union] (Pravo 2010) (in Ukrainian).

3. Marchenko M, Evropejskyj Soyuz y ego sudebnaya systema [The Euroepan Union and its Judicial System] (Prospekt 2012) (in Russian).

 4. Podorozhna Т, Teoretyko-prykladni zasady konstytutsionalizatsii pravovoi systemy ta modernizatsiia Konstytutsii Ukrainy [The theoretical-practical basis of constitutionalization of the Legal System and Modernization of Ukrainian Constitution] (PAIS 2014) (in Ukrainian).

5. Savchyn M, Konstytucionalizm i pryroda konstytucii [Constitutionalism and the Nature of Constitution] (Lira 2009) (in Ukrainian).

6. Voloshyn Y, Konstytuciino-pravove zabezpechennia yevropeiskoi mizhderzhavnoi intehracii: teoretyko-metodolohichni aspekty [Legal Constitutional Providing of the European Intergovernmental Integration: Theoretical-methodological Aspects] (Logos 2010) (in Ukrainian).

7. Yakoviuk I, Pravovi osnovy intehracii do YeS: zagalnoteoretychnyi analiz [Legal Basic of Integration to the EU: Theoretical Analysis] (Pravo 2013) (in Ukrainian).

 

 

Edited books

8. Borzel T and others, The State of the European Union, 6: Law, Politics, and Society (Oxford University Press 2003) (in English).

 9. Sweet A Stone and others, The State of the European Union (Oxford University Press 2013) (in English). 10. Weiler J and others, European Constitutionalism Beyond the State (Cambridge University Press 2003) (in English).

11. Baymuratov M i drugie, Konstyucyonnoe pravo Ukrayni [The Constitutional Law of Ukraine] (2008) (in Russian).

12. Entyn M i drugie, Evropejskoe pravo. Pravo Evropejskogo Soyuza y pravovoe obespechenye zashhyti prav cheloveka: uchebnyk dlya vuzov [The European Law: the Law of the European Union and the Legal Providing of Human Rights] (Norma 2005) (in Russian).

 

Journal articles

13. De Burca G, ‘Human Rights: the Charter and Beyond’ (2010) 1 Jean Monnet Working Paper <http://www.jeanmonnetprogram.or/papers/01/013601.html> (acces sed: 04.05.2019) (in English).

14. Follesdal A and Hix S, ‘Why is there a Democratic Deficit in the EU? A Response to Majone and Moravcsik’ [2006] 44(3) Journal of Common Market Studies 533 (in English).

15. Morawcsik A, ‘In Defence of the Democratic Deficit: Reassessing Legitimacy in the European Union’ [2002] 40(4) Journal of Common Market Studies 603 (in English).

16. Baikovskyi P, ‘Instytutsiina ta sotsiostrukturna skladova problemy “defitsytu demokratii” v YeS’ [‘The Institutional and Socio-Cultural Constituent of problem of the “Deficit of Democracy” in the EU’] (2012) 30 Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia mizhnarodni vidnosyny (in Ukrainian).

17. Komarova T, ‘Prypynennia nevykonannia zoboviazannia derzhavamy – chlenamy YeS’ [‘Stopping of Failure to Fulfill Obligations by Member States’] (2007) 91 Problemy zakonnosti 173 (in Ukrainian).

18. Komarova T, ‘Vplyv Sudu YeS na konstytucionalizaciiu prava Yevropeiskoho Soiuzu’ [‘Influence of the CJEU on Constitutionalisation of the EU Law’] (2012) 1 Yevropeiske pravo 197 (in Ukrainian).

19. Kvach S, ‘Osoblyvosti ta osnovni skladovi protsesu konstytutsionalizatsii prava’ [The Peculiarities and Main Constituents of the Process of Constitutionaliation of Law’] [2014] 9-2(1) Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia Yurysprudentsiia 59 (in Ukrainian).

20. Tragnyuk O, ‘Deiaki pravovi zasoby podolannia defitsytu demokratii v Yevropeiskomu Soiuzi (na prykladi instytutu hromadianskoii initsiatyvy v YeS)’ [‘Some Legal Aspects of Overcoming of the Deficit of Democracy in the EU (an Example of Lawmaking Citizenship Initiative’] (2011) 22 Derzhavnoho budivnytstva ta mistsevoho camovryaduvannia 86 (in Ukrainian).

 

Conference materials

21. Vysotskyi V, ‘Konstytutsionalizatsiia prava Yevropeiskoho Soiuzu’ [‘Constitutionalisation of the EU Law’] in Mizhnarodni chytannia z mizhnarodnoho prava pamiati profesora P. Ye. Kazanskogo: materialy chetvertoii mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (2013) (in Ukrainian).