Назва статті Проблемні аспекти реалізації заходів пенітенціарної пробації в Україні
Автори

кандидатка юридичних наук, керівниця пенітенціарного напряму благодійної організації “FREE ZONE” (Київ, Україна) marina.ig.lysenko@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2019
Сторінки [163-175]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-07-163
Анотація

У сучасному світі провідним трендом у пенітенціарній галузі є системна підготовка засуджених під час відбування покарання та соціальна адаптація після нього. Це пов’язано, перш за все, з усвідомленням впливу колишніх засуджених на стан суспільної безпеки, громадського здоров’я та економіки: строки покарань, пов’язаних з ізоляцією, стають коротше, а повторні злочини досить дорого коштують.

Реінтеграція особи у суспільство є серйозним викликом для більшості країн Європи, які дотримуються основного правила: підготовка до звільнення має розпочинатися з першого дня відбування покарання. В Україні питання адаптації осіб після звільнення з установ виконання покарань були вкладені в межі пенітенціарної пробації відповідно до Закону України “Про пробацію”. Минуло понад чотири роки з моменту набуття чинності цього нормативно-правового акта, однак пенітенціарна пробація залишається найменш розробленою, порівняно з досудовою та наглядовою, і без якісної державної політики у сфері соціальної допомоги засудженим та звільненим навряд чи система виконання покарань буде функціонувати повноцінно.

Метою статті є огляд та аналіз сучасного стану запровадження пенітенціарної пробації, а також викладення авторського бачення перспектив її розвитку в Україні.

У результаті опрацювання міжнародних норм і зарубіжного досвіду були сформовані універсальні етапи реалізації заходів пенітенціарної пробації: оцінка ризиків і потреб засуджених, планування кейсу роботи з ними, підбір та застосування реінтеграційних програм, реалізація заходів, пов’язаних із підготовкою до звільнення, соціальна адаптація засуджених після звільнення.

На основі досвіду реалізації пілотного проєкту окреслені необхідні умови повноцінного функціонування пенітенціарної пробації. Так, сюди можна віднести покращення матеріально-побутових та житлових умов відбування покарання засуджених у виправних колоніях, інтеграція пенітенціарної медицини до загальної системи охорони здоров’я, посилення кадрового потенціалу, а також залучення волонтерів. Пенітенціарна пробація самостійно нездатна вирішити системні проблеми злочинності чи зниження рівня соціально небезпечних хвороб. Водночас підготовка до звільнення та адаптація після нього значно впливають на суспільну безпеку та систему громадського здоров’я, а як саме – залежить від якості та щільності надання соціальних послуг засудженим і звільненим.

 

Ключові слова пенітенціарна пробація; соціальна адаптація засуджених; реінтеграційні програми для засуджених; оцінка ризиків і потреб засуджених; суб’єкти соціального патронажу.
References

Bibliography

 

Authored books

1. Cretenot M and Liaras B, Prison conditions in France (Antigone Edizioni 2013) (in English).

2. Hawley J and Murphy I and Souto-Otero M, Prison Education and Training in Europe: Current State-of-Play and Challenges (European Commission 2013) (in English).

3. Kladoczny P and Wolny M, Prison conditions in Poland (Antigone Edizioni 2013) (in English).

4. Koulouris N and Aloskofis W, Prison conditions in Greece (Antigone Edizioni 2013) (in English).

 

Edited books

5. Barash Y and Rudnytskykh M (ed), Introduction of probation in Ukraine (FOP Kandyba 2018) (in English).

6. Vovk V ta inshi, Pidhotovka do zvilnennia osib, yaki vidbuvaiut pokarannia u vydi obmezhennia abo pozbavlennia voli na pevnyi strok, u tomu chysli nepovnolitnikh [Preparation for the Release of Persons Serving Sentences in the form of Restrictions or Deprivation of Liberty for a Specified Term, Including Juvenile Offenders] (Verso-04 2012) (in Ukrainian).

 

Journal articles

7. Barash Ye, ‘Zarubizhnyi dosvid sotsialnoi roboty zi zasudzhenymy’[‘Foreign Experience of Social Work with Convicts’] [2016] 1(11) Naukovyi visnyk Instytutu kryminalno vykonavchoi sluzhby 10 (in Ukrainian).

8. Storchak N ta Zabrodska N, ‘Vprovadzhennia v zakonodavchu bazu osnovnykh poniat, shcho stosuiutsia problem postpenitentsiarnoi adaptatsii osib, zvilnenykh iz mists pozbavlennia voli’ [‘Implementation in the Legislative Base of the Basic Concepts Concerning the Problems of Post-Penitentiary Adaptation of Persons Released from Places of Imprisonment’] (2014) 1 Zbirnyk naukovykh prats studentiv NUK Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy 80 (in Ukrainian).

 

Websites

9. Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders, (United Nations Vienna, December 2018) <https://www.unodc.org/ documents/justice-and-prison-reform/18-02303_ebook.pdf> (accessed: 27.05.2019) (in English).

10. ‘Rezultaty doslidzhennia hromadskoi dumky ta doviry do upovnovazhenykh orhaniv z pytan probatsii’ [‘The Results of the Public Opinion and Confidence in the Competent Authorities on Probation’] (Probatsiia Ukrainy, 2018) <http://www.probation.gov. ua/?page_id=60> (accessed: 27.05.2019) (in Ukrainian).