Назва статті Відповідальність Парламенту України в системі юридичної відповідальності держави: конституційно-правовий аналіз
Автори

кандидат юридичних наук, доцент, проректор Харківського національного університету внутрішніх справ (Харків, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974 1const.law@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2019
Сторінки [198-217]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-07-198
Анотація

У статті подано конституційно-правовий аналіз юридичної відповідальності Парламенту України, зокрема: загальнотеоретичні та конституційноправові засади такої відповідальності; зв’язок між відповідальністю Парламенту та відповідальністю держави; своєрідність конституційно-правового закріплення інсти туту юридичної відповідальності Верховної Ради України та практики його реалізації.

                     Метою статті є визначення у конституційно-правовому ракурсі особливостей відповідальності Парламенту в системі юридичної відповідальності держави.

                     Проблематика юридичної відповідальності держави стала однією з провідних у вітчизняному конституційно-правовому дискурсі протягом останніх років. І це цілком виправдано, адже науково-теоретичний і прикладний рівні забезпечення реальності відповідного конституційно-правового інституту досі не можна визнати задовільними. Водночас тривала криза у державній владі обумовлює підвищений інтерес науковців і практиків до пошуків нових форм та видів відповідальності суб’єктів конституційно-політичних відносин, насамперед держави та її органів. Тож ці оцінки об’єктивно спонукають до поглиблення наукового пошуку в означеному напрямі.

                     У цьому сенсі особливий науково-теоретичний і прикладний інтерес становить проблематика віднесення до сфери та суб’єктів юридичної відповідальності Парламенту України, який конституйований єдиним органом законодавчої влади (ст. 75 Конституції України) та органом, що має представницьку природу. Адже юридична відповідальність закономірно вважається невід’ємним конститутивним елементом правового статусу Парламенту, як і будь-якого іншого органу державної влади, поряд із його правами та обов’язками (повноваженнями). Проте й досі Парламент України залишається до певної міри нетиповим суб’єктом юридичної відповідальності з огляду на сукупність таких факторів: тривалість переважно дореволюційних і радянських конституційно-правових уявлень щодо невідповідальності Парламенту як органу народного представництва; ототожнення невідповідальності Парламенту з абсолютизованою моделлю депутатського імунітету; відсутність спеціального конституційного та законодавчого регулювання предмета, видів, меж такої відповідальності та конкретних санкцій за вчинення деліктів з боку Парламенту; відсутність юридичної інституціалізації концепту конституційно-правової відповідальності загалом і цього різновиду юридичної відповідальності Парламенту зокрема, тощо. Тож закономірно, що сьогодні Верховна Рада України цілком справедливо вважається одним із найскладніших колективних суб’єктів юридичної відповідальності.

                     Проблематика юридичної відповідальності Парламенту України тривалий час була недостатньо дослідженою в українській конституційно-правовій науці. Так, окремі питання юридичної відповідальності Верховної Ради України, її співвідношення з відповідальністю парламентарів та держави загалом порушувалися у наукових працях, проте цілісної та завершеної картини юридична відповідальність Парламенту в системі юридичної відповідальності держави в Україні так і не отримала.

 

Ключові слова парламент; юридична відповідальність; держава; суб’єкт відповідальності; народний депутат; Верховна Рада України; Конституційний Суд України
References

Bibliography

Authored books

1. Demkova M ta inshi, Vidshkoduvannia v pozasudovomu poriadku shkody, zavdanoi derzhavoiu abo orhanamy vlady [The Compensation for the Damage Caused by the State or State Bodies in the Extrajudicial Order] (Konus-Yu 2007) (in Ukrainian).

2. Yushchyk O, Teoretychni osnovy zakonodavchoho protsesu [The Theoretical Basis of the Legislative Process] (Parlamentske vydavnytstvo 2004) (in Ukrainian).

 

Edited books

3. Bernar P, ‘Vidpovidalnist administratsii’ [‘The Responsibility of the Administration’] v Demkova M ta inshi, Vidshkoduvannia v pozasudovomu poriadku shkody, zavdanoi derzhavoiu abo orhanamy vlady [The Compensation for the Damage Caused by the State or State Bodies in the Extrajudicial Order] (Konus-Yu 2007) (in Ukrainian).

4. Hans-Herman L, ‘Osnovni pytannia vidpovidalnosti derzhavy za zapodiianu vladnymy diiamy shkodu (FRN) [‘The Main Issues of the State Responsibility for the Damage Caused by the Power Actions’] v Demkova M ta inshi, Vidshkoduvannia v pozasudovomu poriadku shkody, zavdanoi derzhavoiu abo orhanamy vlady [The Compensation for the Damage Caused by the State or State Bodies in the Extrajudicial Order] (Konus-Yu 2007) (in Ukrainian).

 

Journal articles

5. Batanova N, ‘Konstytutsiino-pravova vidpovidalnist yak vyd konstytutsiino-pravovykh vidnosyn’ [‘The Constitutional and Legal Responsibility as the Kind of Constitutional and Legal Relations’] (2009) 2 Chasopys Kyivskoho universytetu prava (in Ukrainian).

6. Klymenko O, ‘Pro yurydychni harantii konstytutsiinoi vidpovidalnosti subiektiv zakonodavchoi diialnosti’ [‘On Legal Guarantees of the Responsibility of the Legislative Activity Subjects’] (2014) 4 Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy (in Ukrainian).

7. Kryvenko L, ‘Konstytutsiino-pravova vidpovidalnist – element konstytutsiinopravovoho statusu Verkhovnoi Rady Ukrainy’ [‘The Constitutional and Legal Responsibility as an Element of the Constitutional and Legal Status of the Verkhovna Rada of Ukraine’] (2002) 4 Chasopys Kyivskoho universytetu prava (in Ukrainian).

8. Leshchukh R, ‘Konstytutsiino-protsesualnyi ta moralno-etychnyi aspekty vidpovidalnosti narodnoho deputata Ukrainy za porushennia konstytutsiinykh prypysiv’ [‘The Constitutional and Procedural, Moral and Ethical Aspects of the People’s Deputy of Ukraine Responsibility for the Constitutional Requirements’ Violation’] (2016) 4 Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav (in Ukrainian).

9. Linetskyi S ta Synookyi O, ‘Kontseptsiia kompleksnykh zmin do Rehlamentu Verkhovnoi Rady Ukrainy (proekt)’ [‘The Concept of the Complex Amendments to the Rules of the Verkhovna Rada of Ukraine (Draft)’] (2015) 4 Parlament (in Ukrainian).

10. Maidannyk O, ‘Vdoskonalennia pravovoho rehuliuvannia vidpovidalnosti deputata parlamentu Ukrainy’ [‘The Legal Regulation Improvement of the Responsibility of the Deputy of the Ukrainian Parliament’] (2017) 2 Porivnialno-analitychne pravo (in Ukrainian).

11. Malkina H, ‘Politychna vidpovidalnist parlamentu v systemi vyshchykh orhaniv derzhavnoi vlady’ [‘The Political Responsibility of the Parliament in the System of the Highest State Bodies’] (2009) 18 Suchasna ukrainska polityka Polityky i politolohy pro nei (in Ukrainian).

12. Martyniuk R, ‘Instytut dostrokovoho prypynennia povnovazhen parlamentu: pershyi vitchyznianyi dosvid’ [‘The Institute of the Early Termination of the Parliament’s Powers: the First Native Experience’] (2014) Derzhava i pravo (in Ukrainian).

13. Milusheva T, Ishekov K, ‘K voprosu ob otvetstvennosti gosudarstva v sfere zakonotvorchestva’ [‘To the Issue of the State Responsibility in the Sphere of Lawmaking’] (2009) 8 Konstitutsionnoe i munitsipalnoe pravo (in Russian).

14. Pavlova N, ‘Perspektyvy zakonodavchoho rehuliuvannia poriadku vykonannia rishen Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy’ [‘The Legislative Regulation Perspectives of the Constitutional Court Decisions’ Implementation Procedure by the Verkhovna Rada of Ukraine’] (2011) 2 Pravo ta upravlinnia (in Ukrainian).

15. Shemshuchenko I, ‘Ukrainskyi parlamentaryzm u svitli zahalnosvitovykh tendentsii’ [‘The Ukrainian Parliamentarism in the Light of Global Tendencies’] (2013) 24 Pravova derzhava (in Ukrainian).

16. Slovska I, ‘Verkhovna Rada Ukrainy yak subiekt konstytutsiino-pravovoi vidpovidalnosti’ [‘The Verkhovna Rada of Ukraine as a Subject of Constitutional and Legal Responsibility’] (2011) 5 Pravo Ukrainy (in Ukrainian).

17. Tepliuk M ta Yushchyk O, ‘Do problemy yakosti zakonu Ukrainy yak dzherela prava’ [‘To the issue of the Quality of Ukrainian Law as a Source of Law’] (2017) 6 Pravo Ukrainy (in Ukrainian). 18. Yaremchuk S, ‘Do problemy formuvannia instytutu vidpovidalnosti derzhavy pered osoboiu v Ukraini’ [‘To the Problem of the Institute of State’s Responsibility under the Person in Ukraine’] (2014) 3 Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav (in Ukrainian).

 

 

 

 

Thesis

19. Melnyk O, ‘Konstytutsiino-pravova vidpovidalnist vyshchykh orhaniv derzhavnoi vlady’ [‘The Constitutional and Legal Responsibility of the Highest State Bodies’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka 2013) (in Ukrainian).

 

Dissertations

20. Hetsko V, ‘Konstytutsiino-pravova vidpovidalnist narodnykh deputativ Ukrainy ta deputativ mistsevykh rad: problemy teorii ta praktyky’ [‘The Constitutional and Legal Responsibility of the People’s Deputies of Ukraine and the Deputies of Local Councils: the issues of theory and practice’] (dys kand yuryd nauk, Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet 2015) (in Ukrainian).

21. Klymenko O, ‘Spivvidnoshennia publichnoho ta pryvatnoho interesiv u aspekti prymusovoho vidchuzhennia obiektiv prava pryvatnoi vlasnosti, zumovlenoho suspilnoiu neobkhidnistiu (konstytutsiino-pravovyi analiz)’ [‘The Correlation between Public and Private Interests in the Aspect of Forced Alienation of the Objects of Private Property Rights Caused by the Social Necessity (the Constitutional and Legal Analysis)’] (dys d-ra yuryd nauk, Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy 2012) (in Ukrainian).

22. Knysh V, Teoretyko-pravove doslidzhennia instytutu konstytutsiino-pravovoi vidpovidalnosti v Ukraini’ [‘The Theoretical and Legal Research of the Constitutional and Legal Responsibility Institute in Ukraine’] (dys d-ra yuryd nauk, Pryvatnyi vyshchyi navchalnyi zaklad “Universytet Korolia Danyla” 2018) (in Ukrainian).

 23. Kutsyn A, ‘Vidshkoduvannia shkody, zavdanoi orhanom mistsevoho samovriaduvannia u sferi normotvorchoi diialnosti’ [‘The Compensation for the Damage caused by the Local Self-Government in the Rule-Making Activity’] (dys kand yuryd nauk, Natsionalnyi universytet “Odeska yurydychna akademiia” 2018) (in Ukrainian).

24. Niemtseva A, ‘Teoretyko-pravovyi analiz vidpovidalnosti bez vyny u tsyvilnomu pravi Ukrainy’ [‘The Theoretical and Legal Analysis of the Responsibility without the Guilt in the Civil Law of Ukraine’] (dys kand yuryd nauk, Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy 2016) (in Ukrainian).

25. Ryzhuk I, ‘Konstytutsiina model vidpovidalnosti parlamentariiv: porivnialnoanalitychne doslidzhennia’ [‘The Constitutional Model of the Parliamentarians’ Liability: the Comparative and Analytical Research’] (dys kand yuryd nauk, Uzhhorodskyi natsionalnyi universytet 2016) (in Ukrainian).

 

Conference papers

26. Maidannyk O ta Maidannyk O, ‘Deiaki problemy pravovoi vidpovidalnosti narodnoho deputata Ukrainy’ [‘Some Problems of Legal Responsibility of the People’s Deputy of Ukraine’] v Derzhavno-pravova reforma v Ukraini: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii [State Legal Reform in Ukraine: Proceedings of a Scientific and Practical Conference] (1997) (in Ukrainian).