Назва статті Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: теорія і практика застосування та імплементації у національному правопорядку України (рецензія на монографію Ярослава Костюченка “Правове регулювання відносин асоціації між Україною та Європейським Союзом”)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2019
Сторінки [264-267]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-07-264
References