Назва статті Напрями ресоціалізаційних і терапевтичних впливів в умовах ізоляції
Автори

докторка габілітована, професорка Університету Миколая Коперника (Торунь, Польща) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7950-998X mhkowalczyk@umk.pl

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2019
Сторінки [93-107]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-07-093
Анотація

Сучасні концепції та наукові теорії, що становлять теоретичну основу ресоціалізації, можна розділити на кілька груп, що відрізняються методологічним та праксеологічним підходом. Найчастіше обговорюються у цьому контексті біхевіористичні (когнітивно-біхевіористичні), інтеракційні та багатовимірні концепції. Варто також згадати про моделі корекційних впливів, які впроваджуються в практику і підтверджуються ефективними результатами.

Метою статті є характеристика й аналіз основних напрямів ресоціалізаційних і терапевтичних впливів, які застосовуються щодо засуджених в умовах ізоляції.

Використання в процесі ресоціалізації різних форм втручання, спрямованих на відмову від злочинної поведінки, на жаль, не завжди призводить до повної соціальної адаптації колишнього засудженого. Схильність до подальших правопорушень все ще може означати труднощі у прийнятті та дотриманні просоціальних правил. Труднощі реадаптації можуть виникати в різних сферах: економічній (наприклад, отримання роботи і її збереження), міжособистісній (навички створення, відтворення та підтримання хороших стосунків з членами родини та партнерами) або емоційній. З цих причин неприпустиме ототожнення ресоціалізації з соціальною реадаптацією. Соціальна реадаптація відноситься до ситуації, коли злочинець повертається в суспільство з внутрішньою переконаністю більше не вчиняти злочинів, з отриманими сприятливими та підтримуючими соціальними реакціями, що сприяють втраті статусу злочинця або колишнього в’язня і набуттям можливостей зміцнення особистих переконань та рішень, а також позитивних соціальних реакцій.

Крім того, ресоціалізація – процес, що ґрунтується не лише на отриманні навичок взаємодії, а й на побудові відносин між людиною та навколишнім середовищем. Результатом чого є особистісна трансформація індивіда, яка визначає позитивні відносини з навколишнім середовищем і формує віру найближчого оточення в ефективність зміни, що також означає усвідомлення людиною, яка порушила закон, офіційного, формального позбавлення її статусу девіанта.

 

Ключові слова ресоціалізація злочинців; злочинна поведінка; біхевіористичні концепції; інтеракційні концепції; Risk-Need-Responsivity; Good Life Model
References

Bibliography

Authored books

1. Andrews D A and Bonta J, The psychology of criminal conduct (New Providence NY Anderson Publishing 2010) (in English).

2. Kendall P C and Braswell L, Cognitive-behavioral therapy for impulsive children (Guilford Press 1985) (in English).

3. Konopczyński M, Metody twórczej resocjalizacji (Pedagogium, Wydawnictwo Naukowe PWN 2006) (in Polish).

4. Pytka L, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne (Wydawnictwo WSPS 1995) (in Polish).

5. Muskała M, Odstąpienie od przestępczości w teorii i praktyce resocjalizacyjnej (Wydawnictwo Naukowe UAM 2016) (in Polish). 6. Pospiszyl K, Przestępstwa seksualne (Wydawnictwo Naukowe PWN 2005) (in Polish).

7. Pospiszyl K, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady oddziaływań. Wydawnictwo Akademickie “Żak” (1998) (in Polish).

8. Rubacha K, Metodologia badań nad edukacją (Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 2008) (in Polish).

9. Siemaszko A, Granice tolerancji. Wokół teorii zachowań dewiacyjnych (PWN 1993) (in Polish).

 

Edited books

10. Willis G and Ward T, ‘The good lives model: Evidence that it works’ in Craig L and Dixon L and Gannon T A, What Works in Offender Rehabilitation: An evidence based approach to assessment and Treatment (John Wiley & Sons 2013) (in English).

 

Journal articles

11. Heffernan R and Ward T, ‘A comprehensive theory of dynamic risk and protective factors’ (2017) 37 Aggression and Violent Behavior 129 (in English).

12. Heffernan R and Ward T, ‘Dynamic Risk Factors, Protective Factors, and ValueLaden Practices’ (2018) Psychiatry, Psychology and Law, https://doi.org/10. 1080/13218719.2018.1506721 (in English).

13. Martin A M and Hernandez B and Hernandez-Fernaud E and Arregui J L and Hernandez J A, ‘The enhancement effect of social and employment integration on the delay of recidivism of released offenders trained with the R & R programme’ (2010) 16 Psychology, Crime & Law 401 (in English).

14. Moore R, ‘Beyond The Prison Walls. Some Thoughts on Prisoner “Resettlment” in England and Wales’ [2012] 18(4) Criminology and Criminal Justice 134 (in English).

15. Stańdo-Kawecka B, ‘O koncepcji resocjalizacji w polskiej literaturze naukowej polemicznie’ (2010) 1 Probacja 108 (in Polish).