Назва статті Охоронна функція господарського права
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця, Україна) Koval@donnu.edu.ua

 

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця, Україна) Pavluchenko@donnu.edu.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2019
Сторінки [15-30]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-08-015
Анотація

Завдання держави щодо належного упорядкування та ефективного розвитку господарських відносин обумовлює потребу в існуванні сукупності правових норм, здатних врегулювати зазначені відносини, які утворюють галузь господарського права. При цьому процеси інноваційних перетворень у суспільному виробництві призводять до ускладнення і зміни господарських зв’язків, що відображається на меті правового регулювання господарських відносин задля забезпечення більш високого рівня їх розвитку. З урахуванням цього існує потреба у переосмисленні змісту функцій господарського права, зокрема охоронної функції.

Мета статті полягає у розкритті змісту й особливостей реалізації охоронної функції господарського права.

У процесі дослідження проаналізовано наукові погляди щодо функцій права, їх особливостей, видів функцій права та значення. Крім того, зроблено висновок про взаємообумовленість і взаємозв’язок мети та функцій господарського права у вирішенні завдання щодо утвердження і зміцнення суспільного господарського порядку в економічній системі.

Доводиться, що тлумачення охоронної функції господарського права переважно в контексті захисту порушених прав суб’єктів господарської діяльності призводить до звуженого розуміння цього напряму впливу господарсько-правових норм. З урахуванням того, що господарські відносини становлять результат тісного перетинання та взаємодії приватних і публічних інтересів учасників відносин у сфері господарювання, обстоюється думка, що саме цим визначається зміст охоронної функції господарського права та її призначення максимально забезпечити належне дотримання, виконання, використання, застосування відповідних правових норм.

Обґрунтовується, що для ефективної охорони господарських відносин і забезпечення правопорядку в економіці охоронні господарсько-правові норми мають регламентувати: 1) заходи й умови попередження господарських правопорушень; 2) підстави, форми і способи захисту прав учасників відносин у сфері господарювання; 3) підстави, заходи і порядок застосування заходів господарсько-правової відповідальності. Для розкриття особливостей реалізації охоронної функції господарського права охарактеризовано заходи попередження господарських правопорушень (превентивну (попереджувальну) складову), захист прав та законних інте ресів учасників відносин у сфері господарювання (центральну складову) та засто сування господарсько-правової відповідальності як складові охоронної функції господарського права.

На підставі проведеного дослідження зроблено висновок, що охоронна функція господарського права становить вплив господарсько-правових норм на відносини у сфері господарювання, який здійснюється через диспозитивні й імперативні засоби правового регулювання, які забезпечують впорядкування господарських відносин на основі поєднання індивідуального підприємницького (майнового) інтересу з загальносуспільними і державними потребами.

 

Ключові слова функції права; охоронна функція господарського права; превенція; захист прав і законних інтересів; господарсько-правова відповідальність
References

Bibliography

Authored books

1. Andrieieva O ta inshi, Hospodarske pravo Ukrainy [Commercial Law of Ukraine] (Kharkiv nats un-t vnutr sprav 2016) (in Ukrainian).

2. Kelman M, Teoriia prava [The Theory of Law] (In-t vnutr sprav pry NAVSU 1998) (in Ukrainian).

3. Prozorov V, Kachestvo i jeffektivnost’ hozjajstvennogo zakonodatel’stva v uslovijah rynka [The Quality and Efficiency of Economic Legislation in the Market Conditions] (Juridicheskaja literatura 1991) (in Russian).

4. Pronska H, Vybrane [Selected] (Osvita Ukrainy 2013) (in Ukrainian).

 

Edited books

5. Batan Yu, ‘Vplyv preventyvnoho mekhanizmu prava na nepravomirnu povedinku’ [‘Influence of the Preventive Mechanism of the Law on Unlawful Behavior’] v Kozachenko O ta Streltsov Ye (red), Pravovyi vplyv na nepravomirnu povedinku: aktualni hrani [Legal Influence on Unlawful Behavior: Actual Faces: Monograph] (Ilion 2016) (in Ukrainian).

6. Bobkova A (pod obshch red), Hozjajstvennyj kodeks Ukrainy: nauchno-prakticheskij kommentarij [Economic Code of Ukraine: Scientific and Practical Commentary] (Yzdatel FL-P Vapniarchuk N N 2008) (in Russian).

7. Kopieichykov V (red), Zahalna teoriia derzhavy i prava: navchalnyi posibnyk [General Theory of State and Law: Tutorial] (Yurinkom Inter 2000) (in Ukrainian).

8. Mamutov V (red), Hozjajstvennoe pravo [Commercial Law] (Jurinkom Inter 2002) (in Russian). 9. Matuzov N i Mal’ko A (red), Teorija gosudarstva i prava: kurs lekcij [Theory of State and Law course of Lectures] (Jurist 2007) (in Russian).

10. Tsvik M ta Petryshyn O (red), Zahalna teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv [General Theory of State and Law: a Textbook for Law Students] (Pravo 2009) (in Ukrainian).

 

Journal articles

11. Belianevych O, ‘Problema preventyvnoho zakhystu prav u hospodarskomu sudochynstvi ta yoho mezh’ [‘The Problem of Preventive Protection of Rights in Economic Justice and its Boundaries’] (2011) 11 Ukrainske komertsiine pravo 34 (in Ukrainian).

12. Golovin L, ‘Otnoshenija juridicheskoj otvetstvennosti v plane teorii pravootnoshenij [‘Relationship of Legal Responsibility in Terms of the Theory of Legal Relationships’] (1994) 2 Jurist 19 (in Russian). 13. Kovalskyi V, ‘Funktsii prava: tsinnisnyi ta sutnisnyi vymiry’ [‘Functions of Law: Value and Meaning dimensions’] (2012) 3 Almanakh prava 58 (in Ukrainian).

14. Naumenko I, ‘Osnovnye principy sootnoshenija publichnyh i chastnyh interesov v grazhdanskoe prave’ [‘The Basic Principles of the Relationship of Public and Private Interests in Civil Law’] [2009] 2(16) Leningradskij juridicheskij zhurnal 198 (in Russian).

15. Rudyk Yu, ‘Suchasni pohliady na poniattia “funktsiia prava”’ [‘Modern Views on the Concept of “the Function of Law”’] (2009) Aktualni problemy derzhavy i prava 233 (in Ukrainian).

16. Sorokina Ju, ‘K voprosu o cennosti prava’ [‘On the Question of the Value of Law’] (2007) 2 Filosofija prava 12 (in Russian).

 

Thesis

17. Ivanenko O, ‘Sutnist yurydychnoi vidpovidalnosti ta rol pravookhoronnykh orhaniv u yii zabezpechenni’ [‘Essence of Legal Liability and Role of Law-Enforcement Body in Ensuring it’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Kyivskyi natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav 2007) (in Ukrainian).

18. Kovalskyi V, ‘Okhoronna funktsiia prava yak sotsialnyi pravovyi fenomen’ [‘The Protective Function of Law as a Social Legal Phenomenon’] (avtoref dys doct yuryd nauk, Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy 2011) (in Ukrainian).