Назва статті Законодавчі дефініції термінів “зовнішньоекономічна діяльність” і “зовнішньоекономічний договір”: подальший розвиток чи поглиблення дефекту
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна)

ORCID ID: http://orcid.org/https:/0000-0001-5980-8184  mvss150510@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2019
Сторінки [195-209]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-08-195
Анотація

Удосконалення й подальший розвиток поняттєво-категоріального апарату господарського законодавства відповідно до сучасних реалій економічного розвит ку є надзвичайно важливим завданням, що набуває особливої актуальності в контексті євроінтеграційних прагнень України. Для забезпечення поняттєво-термінологічної єдності, змістовної якості й логіки нормативно-правового матеріалу та убезпечення від дисфункцій законодавчого регулювання більшість законодавчих актів, спрямованих на регулювання різних видів господарської діяльності та (або) ринків товарів (робіт, послуг), у межах яких здійснюється така діяльність, містить окрему статтю під назвою “визначення термінів”. Законодавче дефінування термінів (категорій) повинно відбуватися відповідно до основних вимог законодавчої техніки та з урахуванням тенденцій розвитку об’єктів, процесів, діяльності тощо, які розкриваються (позначаються) за допомогою відповідних термінів. Порушення правил побудови законодавчих дефініцій, а також використання законодавцем неточних, абстрактних, двозначних термінів (категорій) “блокують” реалізацію їхньої інструментальної функції та, як наслідок, унеможливлюють однозначне (одноманітне) тлумачення законодавчих норм та формування єдиної правозастосовної практики. Внесення змін до змісту законодавчих визначень (понять), які є базовими для відповідної сфери регулювання, значним чином впливає на загальний вектор її регулювання, у деяких випадках – кардинально змінює його, а інколи, на жаль, породжує численні колізії в регулюванні цієї сфери. Метою статті є дослідження змісту законодавчих дефініцій термінів “зовнішньоекономічна діяльність” і “зовнішньоекономічний договір” з урахуванням уміщених у міжнародних конвенціях та угодах підходів щодо міжнародної (зовнішньоекономічної) природи договірних відносин, а також останніх змін до чинного законодавства про зовнішньоекономічну діяльність у частині розширення суб’єктного складу такої діяльності. Результатами дослідження стало виявлення проблемних аспектів кваліфікації зовнішньоекономічної діяльності й зовнішньоекономічних договорів, пов’язаних із вадами законодавчих дефініцій зазначених термінів, а також надання деяких пропозицій щодо їхнього усунення.

 

Ключові слова законодавча дефініція (термін); зовнішньоекономічна діяльність; зовнішньоекономічний договір; комерційне підприємство; компенсаційні (офсетні) договори
References

Bibliography

 

Authored books

1. Strigunova D, Pravovoe regulirovanie mezhdunarodnyh kommercheskih dogovorov [Legal Regulation of International Commercial Contracts], t 1 (Justicinform 2017) (in Russian).

 

Edited books

2. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia [The Great Ukrainian Encyclopedia of Law], t 15: Hospodarske pravo [Economic Law] (Ustymenko V ta in red kol, Pravo 2019) (in Ukrainian).

 

Journal articles

3. Artykutsa N, ‘Zakonodavchi terminy ta yikh vyznachennia’ [‘Legislative Terms and Their Definitions’] (2009) 90 Naukovi zapysky, Yurydychni nauky 39-44 (in Ukrainian).

4. Onyshchuk I, ‘Terminolohiia ta zakonodavchi definitsii u normatyvno-pravovykh aktakh’ [‘Terminology and Legislative Definitions in Statutory Instruments’] (2012) 6 Naukovo-informatsiinyi visnyk. Seriia: Pravo 155 (in Ukrainian).

 

Thesis

5. Rudenko M, ‘Pravove rehuliuvannia vnutrishnohospodarskykh vidnosyn’ [‘Legal Regulation of Internal Economic Relations’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2017) (in Ukrainian).