Назва статті Поняття, види та склад торговельно-посередницьких правовідносин
Автори

докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.or/0000-0003-0149-0710 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/ O-4799-2018 reznikova.vv78@gmail.com

 

кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.or/0000-0002-7523-5045 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/O-3908-2018  ikravets104@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2019
Сторінки [210-228]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-08-210
Анотація

В умовах лібералізації торгівлі, розширення зовнішньоекономічної діяльності українських суб’єктів господарювання, віддаленості постачальників від покупців існує об’єктивна необхідність розвитку інституту торгових посередників. Актуальність обраної теми зумовлює важлива роль торговельно-посередницьких відносин, недостатнє їх нормативно-правове регулювання та фрагментарне дослідження у господарсько-правовій доктрині.

Метою статті є формулювання авторського визначення поняття “торговельнопосередницькі правовідносини”, здійснення їх класифікації та з’ясування складу, зокрема й із врахуванням доктринальних положень, які раніше висвітлювалися у фахових джерелах щодо посередницьких правовідносин, що є загальними стосовно досліджуваних.

У статті обґрунтовано, що торговельне посередництво – це обов’язковий елемент ринку. Аналізується точка зору, відповідно до якої ототожнюється сутність торговельного посередництва із поняттям торговельної діяльності. Доведено, що з економічного погляду торговельну діяльність можна віднести до посередництва, проте з юридичного – її не можна ототожнювати з посередництвом. Наведено авторське визначення поняття “торговельно-посередницькі правовідносини”, сформульовані їхні ознаки. Здійснена класифікація вельно-посередницьких правовідносин за такими критеріями: структура, характер, територія здійснення.

Проаналізовано склад торговельно-посередницьких правовідносин. Суб’єктний склад є кваліфікуючою ознакою торговельно-посередницьких правовідносин як виду посередницьких правовідносин. Замовником у торговельно-посередницьких правовідносинах може бути виробник, продавець (постачальник), покупець товарів, який надав (переважно на підставі торговельно-посередницького договору) торговому посередникові право на вчинення в сфері торгівлі певних юридичних та (або) фактичних дій, хоч переважно й від власного імені, але в його інтересах та його коштом, з метою встановлення господарських зв’язків із третіми особами з приводу продажу та (або) купівлі товарів. Торговим посередником (головною фігурою торговельно-посередницьких правовідносин) є суб’єкт господарювання, який систематично здійснює на професійних засадах торговельно-посередницьку діяльність, за загальним правилом, від власного імені, але коштом та в інтересах замовника за винагороду. Об’єктом торговельно-посередницьких правовідносин можна визначити: а) торговельно-посередницьку послугу, що споживається у процесі здійс нення торговельно-посередницької діяльності; б) нематеріальне благо та (або) корисний ефект, що є наслідком надання торговельно-посередницької послуги й заради якого сторони вступають у торговельно-посередницькі правовідносини. Змістом торговельно-посередницького правовідношення є діяльність (дії) – процес надання торговельно-посередницької послуги, в якому контрагенти наділені кореспондуючими правами та обов’язками.

 

Ключові слова посередницька діяльність; торговельна діяльність; торгівля; торговельний посередник; товар; торговельно-посередницькі правовідносини
References

Bibliography

Authored books

1. Bieliavtsev M ta Shestopalova L, Infrastruktura tovarnoho rynku [Commodity Market Infrastructure] (Tsentr navchalnoi literatury 2005) (in Ukrainian).

2. Fedorov A, Torgovoe pravo [Trade Law] (1911) (in Russian).

3. Honcharov C ta Kushnir N, Tlumachnyi slovnyk ekonomista [An Economist’s Explanatory Dictionary] (Tsentr uchbovoi literatury 2009) (in Ukrainian).

4. Savoshchenko A, Infrastruktura tovarnoho rynku [Commodity Market Infrastructure] (KNEU 2004) (in Ukrainian).

5. Shershenevich G, Uchebnik torgovogo prava [Textbook of Trade Law] (Spartak 1994) (in Russian).

6. Tanchuk I i Efimochkin V i Abova T, Hozjajstvennye objazatel’stva [Economic Obligations] (Jurid lit 1970) (in Russian).

7. Yurko I, Torhovelne pidpryiemnytstvo: navchalnyi posibnyk [Trade Business: Study Guide] (PUET 2014) (in Ukrainian).

 

Edited books

8. Mizhnarodna torhovelna diialnist [International Trade Activities] (Rokoch V red, VNZ “Universytet ekonomiky ta prava ‘KROK’” 2018) (in Ukrainian).

9. Rieznikova V, ‘Problemy pravovoho rehuliuvannia hospodarskoho poserednytstva’ [‘Issues Pertaining to Legal Regulation of Economic Intermediary’] v Aktualni problemy hospodarskoho prava (Osoblyva chastyna): pidruchnyk [Current Issues of Economic Law (Special Part): Textbook] (Shcherbyna V ta Rieznikova V red, Lira-K 2018) (in Ukrainian).

 

Journal articles

10. Dunska A, ‘Torhovi poserednyky v zovnishnoekonomichnii diialnosti: problemy vyznachennia ta klasyfikatsii’ [‘Trade Intermediaries in Foreign Economic Activity: Definition and Classification Issues’] (2012) 9 Ekonomichnyi visnyk NTUU “KPI” 89-95 (in Ukrainian).

11. Melnyk A ta Popovichenko A, ‘Osoblyvosti zdiisnennia vitchyznianymy pidpryiemstvamy torhovelno-poserednytskoi diialnosti’ [‘Specifics of Trade Intermediary Activities by Domestic Enterprises’] (2016) 4 Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia 174 (in Ukrainian).

12. Rahmilovich V, ‘O hozjajstvennom prave i putjah razvitija hozjajstvennogo zakonodatel’stva’ [‘On Economic Law and the Ways to Develop Economic Legislation’] (1989) 10 Sovetskoe gosudarstvo i pravo (in Russian).

13. Rieznikova V, ‘Ekonomichna sutnist poserednytstva’ [‘Economic Essence of Intermediary’] [2009] 4(3) Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu (in Ukrainian). 14. Rieznikova V, ‘Obiekt poserednytskykh pravovidnosyn’ [‘Actors in Legal Relations of Mediation’] [2012] 1(41) Universytetski naukovi zapysky (in Ukrainian).

15. Rieznikova V, ‘Poniattia, osoblyvosti ta vydy poserednytskykh pravovidnosyn’ [‘Concept, Features and Types of Intermediary Legal Relationships’] [2013] 3(97) Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka (in Ukrainian).

16. Rieznikova V, ‘Subiekty poserednytskykh pravovidnosyn’ [‘Subjects of Intermediary Legal Relations’] [2011] 4(40) Universytetski naukovi zapysky (in Ukrainian).

17. Sohnovskij A, ‘Pravootnoshenija torgovogo posrednichestva mezhdu socialisticheskimi organizacijami’ [‘Legal Relations of Trade Intermediary between Socialist Organizations’] (1976) 5 Jurisprudence (in Russian).

18. Sulejmenov M, ‘Hozjajstvenno-posrednicheskie dogovory uslug’ [‘Economic Intermediary Service Contracts’] (1973) 3 Sovetskoe gosudarstvo i pravo (in Russian).

19. Trishkina N, ‘Osoblyvosti derzhavnoi pidtrymky torhovelnoho poserednytstva’ [‘Specific Features of Trade Intermediary Support by the State’] [2011] 33(1) Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia Ekonomika (in Ukrainian).

 

Thesis

20. Salnikova H, ‘Pravove rehuliuvannia poserednytstva u pidpryiemnytskii diialnosti’ [‘Legal Regulation of Intermediary in Business’’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2003) (in Ukrainian).

 

Dissertations

21. Moturenko S, ‘Pravovoe polozhenie tamozhennyh posrednikov’ [‘Legal Status of Customs Intermediaries’] (dys kand yuryd nauk, 2006) (in Russian).