Назва статті Право на справедливий суд: окремі питання застосування у Республіці Польща
Автори

докторка габілітована, ад’юнктка кафедри європейського права юридичного факультету Університету в Білостоку (Білосток, Польща) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1452-3668 doliwa.klepacka@gmail.com

 

кандидатка юридичних наук, асистентка кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6827-9939 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/D-9848-2016 i.butyrska@chnu.edu.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2019
Сторінки [243-254]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-08-243
Анотація

Право на справедливий суд, передбачене Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенція), є своєрідним “маркером”, який дає змогу визначити, як працює не лише судова система, а й інші органи публічної влади. Саме існування ст. 6 Конвенції докорінним чином змінило підходи до порядку вирішення спорів у судовому порядку в Україні, дотримання процесуальних та інших строків, а також здійснення кримінальних проваджень. Сьогодні вже не натрапити на такі випадки, які були у справах “Бочан проти України”, “‘Совтрансавто-Холдинг’ проти України”, “Церква села Сосулівка проти України” тощо. Проте і дотепер трапляються окремі випадки порушення Україною ст. 6 Конвенції, що потребує подальшого дослідження цієї проблематики та аналізу дотримання зазначеної правової норми в інших країнах. Для вирішення визначеної проблеми необхідно дослідити досвід Республіки Польща, яка є членом Європейського Союзу, і де ситуація з дотриманням прав, передбачених у ст. 6 Конвенції, покращується з кожним роком.

Метою статті є проведення аналізу особливостей реалізації права на справедливий суд у Республіці Польща та дослідження проблем реалізації ст. 6 Конвенції у сфері захисту права на справедливий суд у правозастосовній практиці країни.

Досліджено складові права на справедливий суд, а також практику застосування ст. 6 Конвенції у Республіці Польща. Проаналізовано динаміку практики Європейського суду з прав людини щодо Польщі загалом і щодо порушення ст. 6 Конвенції зокрема за період 2013–2017 рр. Аналіз показав суттєве зниження у 2016–2017 рр. кількості як скарг на порушення ст. 6 Конвенції, так й ухвалених рішень за цією статтею.

Встановлено, що співіснування двох правових систем у Польщі – національної і міжнародної, а також їх взаємозалежність у практичному застосуванні викликає певні складнощі, деякі з яких є результатом різного характеру та цілей національних і міжнародних законів і практики їх застосування. Зміст ст. 6 Конвенції є значно вужчим за своїм змістом, ніж ч. 1 ст. 45 Конституції Республіки Польща, оскільки Конвенція гарантує права у цивільних і кримінальних справах, тоді як у Конституції Республіки Польща явно не передбачається таке обмеження права на суд. Крім того, існує чітка тенденція надавати більш широкий зміст автономним концепціям Конвенції в її телеологічній інтерпретації. Водночас необхідність застосування міжнародних угод у галузі захисту прав людини підкреслюється як елемент нормативної бази врегулювання через відносно нечасте пряме застосування ч. 1 ст. 45 Конституції Республіки Польща.

 

Ключові слова право на справедливий суд; правосуддя; права людини; Республіка Польща; Європейський суд з прав людини
References

Bibliography

Authored books

1. Koba L i Waclawczyk W, Prawa chelowieka. Wybrane zagadnienia i problemy (Wolters Kluwer Polska 2009) (in Polish).

2. Leszczynski L i Lizewski B, Ochrona praw cheowieka w Europie: szkic zagadnien podstawowych (Oficyna Wydawnicza Verba 2008) (in Polish).

3. Machowicz K, Ochrona praw chelowieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standardow europejskich (KUL 2008) (in Polish).

4. Nowicki M, Wokol Konwencji Europejskiej. Komentar do Europejskiej Konwencji Praw Chelowieka (Wolters Kluwer Polska 2009) (in Polish).

5. Hom’ien D, Korotkyi putivnyk Yevropeiskoiu konventsiieiu z prav liudyny [A Brief Guide to the European Convention on Human Rights] (Kalvariia 2000) (in Ukrainian).

 

Journal articles

6. Letowska E, ‘Konwenciya europeyska w Polsce i nasze myslenie o prawie’ (1992) 1-4 Kwartalnik Prawa Prywatnego 157 (in Polish).

7. Nikolenko L, ‘Poniattia ta oznaky perehliadu sudovykh rishen za novovyiavlenymy abo vykliuchnymy obstavynamy u hospodarskomu sudochynstvi’ [‘The Concept and Signs of Court Decision Review Due to Newly Discovered or Exceptional Circumstances in the Economic Proceedings’] (2018) 7 Pravo Ukrainy 119 (in Ukrainian).

8. Shcherbyna V ta Rieznikova V, ‘Osnovni zasady (pryntsypy) hospodarskoho sudochynstva Ukrainy’ [‘The Basis Principles (Fundamentals) of the Economic Court Procedure in Ukraine’] (2018) 7 Pravo Ukrainy 19 (in Ukrainian).

 

 

Websites

9. ‘Zestawienie wyroków – 2013’ (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji) <https:// www.piit.org.pl/sad-polubowny/orzecznictwo/zestawienie-wyrokow-2013> (accessed: 20.05.2019) (in Polish).

10. ‘Zestawienie wyroków – 2014’ (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji) <https:// www.piit.org.pl/sad-polubowny/orzecznictwo/zestawienie-wyrokow-2014> (accessed: 20.05.2019) (in Polish).

11. ‘Zestawienie wyroków – 2015’ (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji) <https:// www.piit.org.pl/sad-polubowny/orzecznictwo/zestawienie-wyrokow-2015> (accessed: 20.05.2019) (in Polish).

12. ‘Zestawienie wyroków – 2016’ (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji) <https:// www.piit.org.pl/sad-polubowny/orzecznictwo/zestawienie-wyrokow-2016> (accessed: 20.05.2019) (in Polish). 13. ‘Zestawienie wyroków – 2017’ (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji) <https:// www.piit.org.pl/sad-polubowny/orzecznictwo/zestawienie-wyrokow-2017> (accessed: 20.05.2019) (in Polish).

14. ‘Tabela naruszeń Konwencji w 2017 r.’ (Ministerstwo Sprawiedliwości) <https://bip. ms.gov.pl/pl/prawa-czlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/opracowaniaianalizy-standardy-w-zakresie-ochrony-praw-czlowieka/zestawienia-roczne/ download,1119,0.html> (accessed: 20.05.2019) (in Polish).

15. ‘Spravy Vtsyslo ta inshi proty Polshchi (pres-reliz)’ [‘The Cases of Vitsilo and Others v. Poland (Press Release)’] <https://www.echr.com.ua/translation/spravi-vcislo-ta-inshiprotipolshhi-pres-reliz> (accessed: 20.05.2019) (in Ukrainian).