Назва статті Конституційні форми здійснення права на мирні зібрання: збори, мітинги, походи, демонстрації
Автори

кандидат юридичних наук, начальник сектора моніторингу Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (Прилуки, Україна) NIKOLAS783@ukr.net

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2019
Сторінки [255-267]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-08-255
Анотація

Право на мирні зібрання у сучасному суспільстві свідомо чи несвідомо посідає головні позиції у втіленні прямого народовладдя. Здійснення цього права подекуди наштовхується на штучні перепони у його здійсненні, зокрема, за умови нерозуміння та несприйняття зовнішньої оболонки здійснення права на мирні зібрання не лише носіями цього права, а й суб’єктами публічної адміністрації. Нато мість питання форми здійснення права на мирні зібрання у науковій літературі малодосліджені, а у законодавстві вказаному питанню взагалі не приділено уваги. Лише побіжно у Конституції України зафіксовано декілька форм здійснення права на мирні зібрання.

Метою статті є дослідження конституційних форм здійснення права на свободу мирних зібрань.

Вперше у сучасній вітчизняній науці досліджено форми здійснення права на мирні зібрання, їхню конституційну інституціоналізацію. Для здійснення права на мирні зібрання необхідна наявність певної форми соціальної комунікації, у якій і може знайти здійснення право на свободу мирних зібрань.

Водночас у розмежуванні форм здійснення права на мирні зібрання закладаються такі їх ознаки, як активність учасників, що зумовлює розподіл форм на динамічні (походи, демонстрації) та статичні (збори і мітинги). Наголошення на політичній складовій цих форм здійснення права на мирні зібрання є непереконливим, хоча питання владно-управлінських повноважень, які стають приводами та підставами для використання вказаних форм здійснення права на мирні зібрання, є незаперечними.

 

Збори громадян – це організована присутність громадян у заздалегідь визначеному місці, зумовлена наявністю низки проблем, що потребують вирішення шляхом безпосередньої соціальної комунікації – обговорення. Визначено, що ознаками зборів є: 1) громадяни (хоча доречно вести мову про фізичних осіб – громадян, іноземців, осіб без громадянства, або з декількома громадянствами); 2) їхня кількісна характеристика – невелика кількість; 3) організованість; 4) спеціально визначене місце; 5) причина: політичні, соціальні, економічні, культурні та інші проблеми; 6) необхідність соціальної комунікації для розв’язання цих проблем – обговорення. Водночас, вважаємо, що необхідна ще одна складова: 7) інтерес, який реалізується у формі суб’єктивного права – права на мирні зібрання.

Ідея та призначення мітингу полягають у впливі сформованих ідей (вважаємо, що такі ідеї мають не тільки політичний характер) не лише на громадян, а й на суб’єктів публічної адміністрації, інших фізичних чи юридичних осіб, спрямований на ухвалення певних рішень в інтересах організаторів і прихильників ідей мітингу.

Демонстрація є певним конгломератом походів, мітингів та зборів, оскільки може об’єднувати у собі вказані форми здійснення права на мирні зібрання, адже демонстрація охоплює собою місце проведення і маршрут руху, а також включає у себе всю мітингово-демонстраційну атрибутику, зумовлену реалізацією політичної комунікації між окремими індивідами та їх групами.

 

Ключові слова право на мирні зібрання; форма; збори; похід; мітинг; демонстрація
References

Bibliography

Edited books

1. Hrytsenko T ta Ishchenko T ta Melnychuk T (red), Etyka dilovoho spilkuvannia: navchalnyi posibnyk [Ethics of Business Communication: Textbook] (Tsentr uchbovoi literatury 2007) (in Ukrainian).

2. Kravets Ye, ‘Demonstratsiia’ [‘Demonstration’] v Yurydychna entsyklopediia [Encyclopedia of Law], t 2: D-I (Shemshuchenko Yu hol redkol, Ukr entsykl 1999) (in Ukrainian).

3. Pustovit Zh, ‘Mitynh’ [‘Meeting’] v Yurydychna entsyklopediia [Encyclopedia of Law], t 3: K-M (Shemshuchenko Yu hol redkol, Ukr entsykl 2001) (in Ukrainian).

4. Stavniichuk M ta Ruda I, ‘Zbory hromadian’ [‘Rally of Citizens’] v Yurydychna entsyklopediia [Encyclopedia of Law] t 2: D-I (Shemshuchenko Yu hol redkol, Ukr entsykl 1999) (in Ukrainian).

 

Websites

5. ‘Demonstratsiia’ [‘Demonstration’] (Vikipediia – vilna entsyklopediia) <https:// uk.wikipedia.org/wiki/Demonstratsiia> (accessed: 20.05.2019) (in Ukrainian).

6. ‘Zbory’ [‘Rally’] v Slovnyk ukrainskoi movy. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk (1970-1980) [Dictionary of the Ukrainian Language. Academic Explanatory Dictionary (1970-1980)] <http://sum.in.ua/s/zbory> (accessed: 20.05.2019) (in Ukrainian).

7. ‘Mitynh’ [‘Meeting’] (Vikipediia – vilna entsyklopediia) <https://uk.wikipedia.org/wiki/ Mitynh> (accessed: 20.05.2019) (in Ukrainian).

8. ‘Pokhid’ [‘Meeting’] (Vikipediia – vilna entsyklopediia) <https://uk.wikipedia.org/wiki/ Pokhid> (accessed: 20.05.2019) (in Ukrainian).

9. ‘Forma’ [‘Form’] (E-slovnik. Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy) <http://eslovnyk. com/forma> (accessed: 20.05.2019) (in Ukrainian).

10. ‘Forma’ [‘Form’] (Vikipediia – vilna entsyklopediia) <https://uk.wikipedia.org/wiki/ Forma> (accessed: 20.05.2019) (in Ukrainian).

11. ‘Forma’ [‘Form’] v Slovnyk ukrainskoi movy. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk (1970-1980) [Dictionary of the Ukrainian Language. Academic Explanatory Dictionary (1970-1980)] <http://sum.in.ua/s/forma> (accessed: 20.05.2019) (in Ukrainian).