Назва статті Міграція, монетарна політика та сталий розвиток: господарсько-правовий вимір
Автори

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1094-422X

v.a.ustymenko@gmail.com

 

кандидатка юридичних наук, старша наукова співробітниця відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1509-5180 tsgudima@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2019
Сторінки [31-46]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-08-031
Анотація

Міграційні процеси в світі набирають обертів. Про це свідчать численні доповіді, прийняття стратегічних документів на рівні країн тощо. Водночас замало уваги приділяється аналізу впливу грошових переказів мігрантами в Україну, їхня роль у зміцненні економічних засад функціонування суспільства, зокрема становлення господарського правового порядку.

Метою статті є більш глибокий аналіз сучасної правової політики України, дефек ти у творенні та реалізації якої обумовлюють незначний рівень реалізації заходів із державного прогнозування впливу грошових переказів мігрантів на економічний та соціальний розвиток країни.

В умовах погіршення стану вітчизняної економіки, сальдо платіжного балансу країни, зниження рівня життя українців та посилення еміграційних процесів, цей вид фінансових інвестицій має справляти позитивний вплив на сталий розвиток держави-реципієнта. Сучасні дослідження надають неоднозначні результати такого взаємозв’язку зі сталим розвитком країни. Все більше даних свідчать про пастку грошових переказів, яка, навпаки, призводить не тільки до зниження темпів зростання, а й до ще більшого посилення еміграційних процесів.

Зважаючи на неоднозначний вплив такого виду інвестицій на сталий економічний розвиток та з метою мінімізації можливих негативних наслідків від збільшення або, навпаки, скорочення їхньої кількості, державні органи мають здійснювати оцінку, прогнозування означених процесів та розробку стратегічних планів щодо них. Утім, сьогодні механізм застосування такої форми управління економікою є недосконалим. Перекази громадян значно перевищують обсяг прямого інвестування та становлять загрози для сталого економічного розвитку країни. А тому вирішення назрілих проблем у різних секторах економіки України має здійснюватися на програмно-прогнозній основі з урахуванням стратегічного курсу розвитку держави. З метою удосконалення законодавства у цій сфері доцільно доповнити його положеннями, які визначали б перелік учасників прогнозування, та розроблення програм економічного і соціального розвитку.

Важливого значення у попередженні негативного впливу грошових переказів також набувають комплексні заходи, зокрема щодо підвищення якості матеріальної інфраструктури, вдосконалення системи освіти і скорочення витрат на ведення бізнесу, підвищення конкурентоспроможності галузей, які стикаються з іноземною конкуренцією. Монетарна політика Центрального банку України може відігравати активну роль у стимулюванні створення нових підприємств завдяки впровадженню пільгових кредитних програм, зокрема й шляхом спрямування переказів у відповідні галузі. Доцільним також є перегляд умов режиму таргетування інфляції та ефективне розподілення бюджетних коштів.

 

Ключові слова грошові перекази; прогнозування; сталий розвиток країни; монетарна політика.
References

Bibliography

Edited and translated books

1. Ukrainske suspilstvo: mihratsiinyi vymir: natsionalna dopovid [Ukrainian Society: Migration Dimension: National Report] (Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im M V Ptukhy NAN Ukrainy 2018) (in Ukrainian).

2. Vaitszekker E ta Viikman A, Come On! Kapitalizm, nedalekohliadnist naselennia i ruinuvannia planety. Dopovid Rymskomu klubu [Come On! Capitalism, Shortsightedness of the Population and Destruction of the Planet. Report to the Club of Rome] (Sirosh Yu per z anhl, Samit-Knyha 2019) (in Ukrainian).

 

Journal articles

3. Kutsenko V, ‘Determinanty trudovoi mihratsii naselennia Ukrainy’ [‘Determinants of Labor Migration of Ukraine’s Population’] [2011] 3(54) Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy (ekonomika, pravo) 11-9 (in Ukrainian).

4. Zadykhailo D, ‘Model natsionalnoi ekonomiky v koordynatakh balansu ekonomichnoi vlady (pravovyi aspekt)’ [‘The National Economy Model in the Coordinates of the Economic Power Balance (Legal Aspect)’] (2018) 1 Ekonomichna teoriia ta pravo 124-36 (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

5. Mamutov V ta Jushhik A, ‘Bez obshhegosudarstvennogo planirovanija jekonomiku i stranu ne podnjat’. (O novom podhode i problemam gosudarstvennogo upravlenija)’ [‘Without the National-Level Planning There is No Chance to Revive the Economy and the Country. (On the New Approach to the Issues of Public Administration)’] (Golos Ukrainy, 23 ijunja 2010) 8 (in Russian). 6. Soboliev Yu, ‘Postradianska Rosiia’ [‘Post-Soviet Russia’] (Dzerkalo tyzhnia, 4 bereznia 2011) <http://www.dt.ua/newspaper/articles/76834> (accessed: 20.05.2019) (in Ukrainian).

 

Websites

7. ‘Global Innovation Index 2018’ (Vsemirnaya organizatsiya intellektualnoy sobstvennosti) <https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4330> (accessed: 25.05.2019) (in English).

8. ‘Migration and remittances data’ (The World Bank Group) <http://www.worldbank. org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data> (accessed: 20.05.2019) (in English).

9. ‘Chomu perekazy z-za kordonu ne dopomahaiut, a shkodiat ekonomitsi – doslidzhennia MVF’ [‘Why Remittances from Abroad Do Not Help but Harm the Economy – IMF Study’] (Nachasi) <https://nachasi.com/2018/09/18/chomu-perekazy-ne-dopomagayut (accessed: 20.05.2019) (in Ukrainian).

10. ‘Kvartyrne pytannia: naskilky zrostut tsiny na zhytlo v 2019 rotsi’ [‘Housing Question: How Much Will Housing Prices Grow in 2019’] (112.ua) <https://ua.112.ua/statji/ kvartyrne-pytannia-naskilky-zrostut-tsiny-na-zhytlo-v-2019-rotsi-476502.html> (accessed: 20.05.2019) (in Ukrainian). 11. ‘Livan – personal’nye denezhnye perevody k polucheniju v tekushhih cenah (procent ot VVP)’ [‘Lebanon – Personal Remittances Receivable in Current Prices (Percentage of GDP)’] (Knoema) <https://knoema.ru/atlas/Livan/topics/Jekonomika/Platezhnyj balans-Schet-tekushhih-operacij/Personal’nye-denezhnye-perevody-k-polucheniju-vtekushhihcenah-percent-ot-VVP> (accessed: 20.05.2019) (in Russian).

12. ‘Livan – Valovoj gosudarstvennyj dolg’ [‘Lebanon – Gross National Debt’] (Knoema) <https://knoema.ru/atlas/Livan/topics/Jekonomika/Finansovyj-sektor-Gosudarstvennyefinansy/Gosudarstvennyj-dolg> (accessed: 20.05.2019) (in Russian).

13. ‘Natsionalnyi bank udoskonalyv metodyku pidrakhunku obsiahu pryvatnykh hroshovykh perekaziv v Ukrainu ta utochnyv yikh otsinky za 2015-2017 rr.’ [‘The National Bank Has Improved the Methodology for Calculating the Volume of Private Money Transfers to Ukraine and Has Detailed Respective Estimates for 2015-2017’] (Natsionalnyi bank Ukrainy) <https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=66326691&cat_id=55838> (accessed: 23.05.2019) (in Ukrainian).

14. ‘Obrazovanie v Livane’ [‘Education in Lebanon’] (Vikipedija – svobodnaja jenciklopedija) <https://ru.wikipedia.org/wiki/Obrazovanie_v_Livane> (accessed: 20.05.2019) (in Russian).

15. ‘Osnovni pokaznyky zovnishnoi torhivli v Ukraini’ [‘Main Indices of Foreign Trade in Ukraine’] (Ukrainskyi klub ahrarnoho biznesu) <http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/ zovnishni_rinki/osnovni_pokazniki_zovnishnoi_torgivli_ukraini> (accessed: 20.05.2019) (in Ukrainian).

16. ‘Perekazy mihrantiv z-za kordonu ta mozhlyvi zakhody shchodo yikh zaokhochennia ta efektyvnoho vykorystannia: Analitychna zapyska’ [‘Remittances by Migrants from Abroad and Possible Measures for Their Encouragement and Efficient Use: An Analytical Note’] (Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen) <http://old2.niss. gov.ua/articles/1276> (accessed: 23.05.2019) (in Ukrainian).

17. ‘Pererakhunok danykh shchodo pryvatnykh hroshovykh perekaziv v Ukrainu za 2015-2017 roky’ [‘Recalculation of Data on Private Money Transfers to Ukraine for 2015-2017’] (Natsionalnyi bank Ukrainy) <https://bank.gov.ua/doccatalog/ document?id=66364144> (accessed: 23.05.2019) (in Ukrainian).

18. ‘Pro shcho naspravdi ydetsia u mihratsiinomu pakti OON’ [‘What the UN Migration Pact Really Means’] (Deutsche Welle) <https://www.dw.com/uk/pro-shcho-naspravdiidetsiau-mihratsiinomu-pakti-oon/a-46663258> (accessed: 23.05.2019) (in Ukrainian).

19. ‘Reorhanizatsiia ta likvidatsiia’ [‘Reorganization and Liquidation’] (Natsionalnyi bank Ukrainy) <https://bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=75535&showTitle=true> (accessed: 23.05.2019) (in Ukrainian).

20. ‘Zupynyty vidtik molodi mozhna lyshe yakistiu osvity’ [‘Only the Quality of Education Can Stop the Outflow of Young People’] (Osvita.ua) <https://osvita.ua/vnz/59118> (accessed: 20.05.2019) (in Ukrainian).