Назва статті Публічні закупівлі як засіб державного регулювання господарської діяльності та реалізації цілей сталого розвитку
Автори

доктор юридичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту економіко-правових досліджень НАН України (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4422-2102 ruzaur13@gmail.com

 

кандидатка юридичних наук, учена секретарка Інституту економіко-правових досліджень НАН України (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9678-1750 vestamalolitneva@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2019
Сторінки [47-64]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-08-047
Анотація

Для виконання визначених законом функцій держава щорічно закуповує необхідні товари, роботи та послуги. Обсяги таких закупівель є значними, що дає державі широкі можливості впливати на економіку, особливо у тих галузях, де вона є домінуючим споживачем. Таким чином, публічні закупівлі можуть бути не лише у ролі закупівельного процесу, а й засобу державного регулювання господарської діяльності. Утім, в Україні нині відсутній науково обґрунтований підхід до визначення потенціалу публічних закупівель як комплексного засобу державного регулювання господарської діяльності, а отже, немає й оцінки потенційного впливу закупівель на економічний розвиток країни.

Метою статті є запровадження наукового підходу до публічних закупівель як до засобу державного регулювання господарської діяльності, який полягає у тому, що вони стають таким засобом за наявності відповідних підстав; дослідження особливостей публічних закупівель як засобу державного регулювання господарської діяльності, зокрема характеру його впливу на діяльність учасників, який у деяких випадках виходить за межі лише непрямого засобу державного регулювання, що має важливе теоретичне та практичне значення.

Встановлено, що основною метою регулювання публічних закупівель є забезпечення економічної ефективності, тобто досягнення найкращого результату за наявних ресурсів, що передбачає співвідношення ціни та якості. При цьому наголошено, що держава є особливим покупцем, враховуючи необхідність захисту публічних інтересів, внаслідок чого до закупівель інтегруються додаткові “горизонтальні” цілі за різними напрямами державної політики. Доведено, що у разі інтеграції таких цілей до функціональної мети, публічні закупівлі виступають самостійним засобом державного регулювання господарської діяльності, який слід віднести до непрямого засобу. При цьому у статті проведено детальний аналіз випадків, коли публічні закупівлі за характером впливу на господарську діяльність учасників, особливо у сферах, де держава як споживач має вирішальний вплив, можуть наближатися до прямих засобів державного регулювання. Доведено теоретичну та практичну важливість розмежування публічних закупівель як непрямого засобу державного регулювання господарської діяльності, та засобу, який наближається до прямого, особливо під час здійснення міжнародних закупівель.

 

Ключові слова публічні закупівлі; регулювання; засоби державного регулювання; господарська діяльність; прямі засоби; непрямі засоби; предмет договору про закупівлю.
References

Bibliography

Authored books

1. Trepte P, Regulating Procurement. Understanding the Ends and Means of Public Procurement Regulation (Oxford University Press 2004) (in English).

2. Olefir A, Hospodarsko-pravove zabezpechennia derzhavnykh zakupivel u sferi okhorony zdorov’ia: teoretychni ta praktychni aspekty [The Economic and Legal Provision of Public Procurement in the Health Care Sector: Theoretical and Practical Aspects] (Iurait 2012) (in Ukrainian).

 

Edited books

3. Arrowsmith S and Kunzlik P, ‘Public procurement and horizontal policies in EC law: general principles’ in Arrowsmith S and Kunzlik P (eds), Social and Environmental Policies in EC Procurement Law: New Directives and New Directions (Cambridge University Press 2009) (in English).

4. McCrudden C, ‘EC public procurement law and equality linkages: Foundations for interpretation’ in Arrowsmith S and Kunzlik P (eds), Social and Environmental Policies in EC Procurement Law: New Directives and New Directions (Cambridge University Press 2009) (in English).

5. O’Cinneide C, ‘The GB Disability rights commissions and strategic law enforcement: transcending the common law mind’ in Lawson A and Gooding C (eds), Disability Rights in Europe. From theory to Practice (Hart Publishing 2005) (in English).

6. Semple A, ‘The link to the subject matter. A glass ceiling for sustainable public contracts?’ in Sjafjell B and Wiesbrock A (eds), Sustainable Public Procurement Under EU Law. New Perspectives on the State as Stakeholder (Cambridge University Press 2016) (in English).

 

Journal articles

7. Denning P B and Graff S and Wooten H, ‘Laws to require purchase of locally grown food and constitutional limits on state and local government: suggestions for policymakers and advocates’ [2010] 1(1) Journal of Agriculture, Food Systems and Community Development 142 (in English). 8. Marron D, ‘Greener Public Purchasing as an Environmental Policy Instrument’ [2003] 3(4) OECD Journal on Budgeting 79 (in English).

9. Martens M and Margerie S, ‘The Link to the Subject-Matter of the Contract in Green and Social Procurement’ (2013) 1 European Procurement & Public Private Partnership Law Review 17 (in English).

10. Pitschas C and Priess H, ‘Secondary policy criteria and their compatibility with E.C. and WTO procurement law. The case of the German Scientology Declaration’ (2004) 4 Public Procurement Law Review 172 (in English).

11. Pitschas C and Priess H, ‘The use of secondary policy criteria in public procurement procedures: the Burma case and the German Scientology declaration’ (2000) 5 Public Procurement Review 111 (in English).

12. Taylor K T, ‘The proper use of offsets in international procurement’ [2003] 3(3) Journal of public procurement 341 (in English).

13. Bublii M, ‘Teoretychni ta metodolohichni osnovy orhanizatsii derzhavnykh zakupivel’ [‘Theoretical and Methodological Foundations of the Organization of Public Procurement’] (2011) 1(32) Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia 2 (in Ukrainian).

14. Melnykov O, ‘Osoblyvosti publichnykh zakupivel yak ob’iekta derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky’ [‘Features of Public Procurement as an Object of Economy State Regulation’] (2016) 1(52) Theory and Practice of Public Administration 133 (in Ukrainian).

15. Mudrak R, ‘“Provaly” rynku ta prava yak faktory ryzyku prodovolchoho zabezpechennia domohospodarstv’ [‘Failures of Market and Law as Risk Factors of the Household’s Food Supply’] (2015) 1 Innovatsiina ekonomika 150 (in Ukrainian).

16. Petrunenko Ya, ‘Hospodarsko-pravova pryroda zasobiv zabezpechennia efektyvnoho vykorystannia derzhavnykh koshtiv’ [‘The Economic and Legal Nature of the Means of Ensuring the Effective use of Public Funds’] (2017) 3 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i parvo 88 (in Ukrainian).

17. Poiedynok V, ‘Provaly rynku yak ob’iektyvni pidstavy derzhavnoho rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti’ [‘Market Failures as Objective Grounds for State Regulation of Investment Activity’] (2012) 90 Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka 35-8 (in Ukrainian).

18. Shabanov R ta Zhdan M, ‘Shchodo poniattia hospodarsko-pravovykh zasobiv derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky za zakonodavstvom Ukrainy’ [‘On the Concept of Economic-Legal Means of State Regulation of the Economy Under the Legislation of Ukraine’] (2016) 11 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i parvo 87 (in Ukrainian).

 

Websites

19. ‘Buy American Act’ (Government Contracts) <http://www.wingovernmentcontracts. com/buy-american-act.htm> (accessed: 20.05.2019) (in English).

20. ‘Massachusetts Burma Procurement Law Challenged at WTO’ (Public Citizen) <https://www.citizen.org/article/massachusetts-burma-procurement-law-challengedatwto> (accessed: 27.05.2019) (in English).

 21. ‘Set-aside contracts for small businesses’ (U. S. Small Business Administration) <https://www.sba.gov/federal-contracting/contracting-guide/types-contracts#sectionheader0> (accessed: 20.05.2019) (in English).

22. ‘Na derzhavniі holtsi: yakyi biznes zalezhyt vid derzhzakupivel?’ [‘On the Stat Needle: what Kind of Business Depends on Public Procurement?’] (YouControl, 20.06.2018) <https://youcontrol.com.ua/news/na-derzhavniy-holtsiyakyy-biznes-zalezhyt-vidderzhzakupivel/> (accessed: 19.01.2019) (in Ukrainian).

23. ‘Reforma derzhavnykh zakupivel Ukrainy’ [‘Public Procurement Reform in Ukraine’] (Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli) <http://www.me.gov.ua/Documents/ Detail?lang=uk-UA&id=38c083f3-2571-466a-9583-3b43c2804ad9&title=ReformaDerz havnikhZakupivel> (accessed: 25.02.2019) (in Ukrainian).