Назва статті Концептуальні зміни цільової спрямованості новітнього законодавства про банкрутство
Автори

докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) vradziv@hotmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2019
Сторінки [107-119]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-08-107
Анотація

На розвиток правового регулювання відносин банкрутства впливають, як правило, не лише політичні, а й переважно соціально-економічні фактори. Тому завжди актуальною є проблема, пов’язана з вирішенням питання, наскільки національна система банкрутства відповідає рівню соціально-економічного розвитку нашої країни, який нині характеризується довготривалим перехідним періодом до розвинутих ринкових відносин. Такі внутрішні обставини ство рюють сприятливе середовище для перерозподілу власності та масових банкрутств. При цьому ущемляються інтереси не лише тих чи інших учасників відносин банкрутства, а й інтереси держави як регулятора ринку. Досягнення балансу інтересів сторін та учасників відносин банкрутства задля ефективного, оптимального їх правового регулювання є основною метою, досягнути яку прагнуть законодавці всіх сучасних країн світу.

Метою статті є дослідження норм новітнього законодавства про банкрутство, зміст яких дасть змогу визначити, до якої з систем банкрутства воно належить, а отже, з’ясувати надійність правової захищеності головних діючих осіб відносин банкрутства; викладення власного бачення щодо напрямів вдосконалення відповідних норм вітчизняного законодавства про банкрутство, що буде сприяти подоланню проблем, які можуть виникнути при реалізації його норм на практиці.

Встановлено, що з прийняттям новітнього законодавства про банкрутство правова регламентація відносин, пов’язаних із неплатоспроможністю, банкрутством боржника вступила в нову фазу свого розвитку. У зв’язку з цим актуальною є відповідь на запитання: яка цільова спрямованість новітнього законодавства про банкрутство України, чи міститься у його нормах достатньо положень, що можуть сприяти вирішанню проблем, які виникають при перерозподілі прав сторін та учасників відносин банкрутства? Перерозподіл прав сторін та учасників відносин банкрутства, ступінь захищеності їхніх інтересів, збалансований розподіл втрат між ними стають найважливішими питаннями в системі національного правового регулювання відносин, пов’язаних із неплатоспроможністю та банкрутством. Саме тому ці питання потребують подальшого дослідження.

Авторка доходить висновку, що процеси, які відбуваються у соціальноекономічному середовищі провідних країн світу, обумовлюють зміну норм, що регламентують відносини неплатоспроможності боржника та його банкрутства (неспроможності). Нині захист прав кредиторів – хоча й основне завдання унормування названих відносин, але не єдине, адже норми законодавства про банкрутство (неспроможність) покликані збалансовано захищати інтереси сторін, учасників цих відносин: працівників боржника, інвесторів, засновників (учасників) боржника та інших, а також сприяти збереженню сталості національної економіки.

 

Ключові слова законодавство про банкрутство; відносини банкрутства; боржник; кредитори; баланс інтересів сторін.
References

Bibliography

Authored books

1. Biriukov O, Bankrutstvo (kurs lektsii) [Bankruptcy (Course of Lectures)] (Referat 2004) (in Ukrainian).

2. Dzhun V, Instytut nespromozhnosti: svitovyi dosvid rozvytku i osoblyvosti stanovlennia v Ukraini [Institute of Insolvency: World Experience of Enlightenment and Features of Formation in Ukraine] (Iurydycheskaia praktyka 2006) (in Ukrainian).

3. Pape G, Institut nesostoyatel’nosti: obshchiye problemy i osobennosti pravovogo regulirovaniya v Germanii. Kommentariy k deystvuyushchemu zakonodatel’stvu [Institute of Insolvency: General Issues and Legal Regulation Peculiarities in Germany. Comment on Current Legislation] (BEK 2002) (in Russian).

4. Shershenevich G, Konkursnyy protsess [Competitive Process] (Statut 2000) (in Russian).

 5. Stepanov V, Nesostoyatel’nost’ (bankrotstvo) v Rossii, Frantsii, Anglii, Germanii [Insolvency (bankruptcy) in Russia, France, England, Germany] (Statut 1999) (in Russian).

6. Trushnikov S, Vozbuzhdeniye proizvodstva po delam o nesostoyatel’nosti v Rossii i Germanii [Initiation of Insolvency Proceedings in Russia and Germany] (Izdatel’stvo juridicheskogo fakul’teta SPbGU 2006) (in Russian).

 

Edited and translated books

7. Kommercheskij kodeks Francii (Zahvataev V per s fr, Volters Kluver 2008) (in Russian).

 

Journal articles

8. Rakhmilovich V, ‘Obyazatel’stvo po vozmeshcheniyu ubytkov kak odno iz osnovaniy priznaniya bankrotom’ [‘Indemnification Obligation as One of the Grounds for Declaring Bankrupt’] 2000 (11) Pravo i ekonomika 81-2 (in Russian).

9. Radzyviliuk V, ‘Nalezhnist myrovoi uhody do protsedur bankrutstva’ [‘Affiliation of the Settlement Agreement to Bankruptcy Procedures’] [2016] 6(92) Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti 99-100 (in Ukrainian).