Назва статті Корпоративний пай (частка), неоформлений як цінний папір, як об’єкт речових прав і правовідносин
Автори

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Одеса, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4778-4143 im2m112@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 8/2019
Сторінки [120-131]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-08-120
Анотація

Стаття розвиває ідею про корпоративний пай (частку) як оборотоздатний символ, що посвідчує корпоративні права, є субститутом корпоративного вкладу, об’єктом речових прав і повинен обліковуватися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (Єдиний державний реєстр) або у депозитарній системі (якщо корпоративний пай є акцією), виконує інвестиційну, ідентифікаційну, колегіальну, мобільну та облікову функції.

Автор виходить із того, що наявний стан правового регулювання речових відносин, які виникають щодо корпоративних паїв (часток), є незадовільним і пропонує впровадження до законодавства низки норм, які покликані забезпечити перетворення корпоративних паїв (часток), неоформлених як цінні папери (тобто таких, що не є акцією), на повноцінний об’єкт речових прав, що представляє в обороті корпоративні права щодо певного суб’єкта господарювання.

Відстоюється позиція про те, що облік усіх речових прав на корпоративні паї (частки) має здійснюватися у Єдиному державному реєстрі. Речові права не обмежуються правом власності. Отже, автор аргументує визнання права господарського відання, довірчої власності та користування (оренди) на корпоративні паї (частки), неоформлені як цінні папери. Відповідно, зроблено висновок про необхідність законодавчого врегулювання договору управління корпоративним паєм (часткою), що неоформлений як цінний папір, та договору оренди корпоративного паю.

Автор обґрунтовує необхідність реєстрації в Єдиному державному реєстрі таких обтяжень речових прав на корпоративні паї (частки), неоформлені як цінні папери, як застава, податкова застава, а також за судовим рішенням – заборона відчуження та арешт; аргументує необхідність забезпечення відкритого доступу до відомостей Єдиного державного реєстру про корпоративні паї (частки), неоформлені як цінні папери, права на них та обтяження таких прав.

У статті зроблено висновок про необхідність максимального прискорення вчинення правочинів щодо корпоративних паїв (часток), неоформлених як цінні папери, з впровадженням модельного договору купівлі-продажу таких корпоративних паїв (часток) і здійсненням державної реєстрації виникнення права власності, інших зазначених вище речових прав та їх обтяжень, що виникають на підставі договору, на підставі спільної заяви сторін договору з одночасним забезпеченням ефективної реалізації переважних прав інших учасників на придбання корпоративного паю (частки) при його продажу шляхом залучення до процедури реалізації цих прав державного реєстратора.

 

Ключові слова корпоративні паї (частки); частки у статутному капіталі; речові права; корпоративні права; довірча власність; оренда; обтяження; застава
References

Bibliography

Authored books

1. Kamyshanskiy V, Pravo sobstvennosti: predely i ogranicheniya [Ownership: Limits and Restrictions] (Uniti-Data, Zakon i pravo 2000) (in Russian).

2. Mogilevskiy S, Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu: zakonodatelstvo i praktika ego primeneniya [Limited Liability Company: Legislation and Enforcement Practice] (Statut 2010) (in Russian).

 

Journal articles

3. Buiadzhy G. ‘Osoblyvosti upravlinnia tsinnymy paperamy v Ukraini’ [‘Specialities of Securities Management in Ukraine’] (2018) 5 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 10 (in Ukrainian).

4. Kravchuk V, ‘Zastava korporatyvnykh prav’ [‘Corporate Rights Pledge’] (2005) 1 Yurydychnyi Radnyk 10 (in Ukrainian).

 

Thesis

5. Pelypenko O, ‘Zastava korporatyvnykh prav’ [‘Corporate Rights Pledge’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2015) (in Ukrainian).

 

Dissertations

6. Smitiukh A, ‘Korporatyvni prava ta korporatyvni pai (chastky): teoretyko-pravovi zasady’ [‘Coroprate Rights and Corporate Shares (Stocks): Theoretic and Legal Basis’] (dys d-ra yuryd nauk, 2019) (in Ukrainian).

 

Websites

7. Kravchuk V, ‘Zastava chastky u statutnomu kapitali tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu’ [‘Pledge of Share at the Authorized Capital of the Limited Liability Company’] <https://www.facebook.com/notes/korporatyvne-pravo/zastava-chastky-ustatutnomukapitali-tovarystva-z-obmezhenoiu-vidpovidalnistiu/1196514040383846> (accessed: 30.05.2019) (in Ukrainian).