Назва статті Public Administration in the Field of Subsoil Use and Protection in Ukraine
Автори

Доктор юридичних наук, доцент, (Київ, України) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7774-1948

nmaksime@yahoo.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2019
Сторінки [169-181]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-09-169
Анотація

Закони і нормативно-правові акти, що забезпечують і регулюють державне управління у сфері надрокористування та охорони надр в Україні, поступово набувають пріоритетного значення, з урахуванням існуючих ризиків енергетичної безпеки і ресурсної самодостатності для держави як одного з гарантів політичної та економічної незалежності та гарантій для народу України користуватися і повноцінно здійснювати свої права, закріплені в Конституції України щодо природних ресурсів і благ, які становлять справжнє багатство нації.

Для написання статті використані індуктивні міркування й застосовані різні методи дослідження, такі як аналіз прикладів із практики, феноменологічне дослідження з певним зосередженням на природі та джерелі законів й управлінських функціях, обґрунтоване теоретичне дослідження; крім того, проведено глибокий порівняльний аналіз вітчизняних і зарубіжних правових моделей.

Стаття присвячена дослідженню проблем державного управління у сфері надрокористування та охорони надр в Україні. Авторка підкреслює, що встановлення державного управління у сфері надрокористування та охорони надр є формою державно-управлінської діяльності органів державного управління (органів державної влади, органів місцевого самоуправління, самоврядних громадських організацій, що мають відповідну компетенцію). Передбачається, що така діяльність спрямована на реалізацію політики в галузі геологічного вивчення надр, видобутку корисних копалин, будівництва підземних і наземних об’єктів, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин, охорони надр та навколишнього середовища, і базується на засадах взаємодії суб’єкта й об’єкта державного управління, дискреційних повноважень, взаємної відповідальності, самоврядування і децентралізації при наданні державних послуг.

Також у статті представлена судова практика Європейського суду з прав людини, Верховного Суду, що стосується державного управління у сфері надрокористування та охорони надр.

У заключних зауваженнях запропоновані зміни до Кодексу України про надра, методика розрахунку початкової ціни продажу спеціального дозволу, порядок відбору переможців відкритого конкурсу на отримання спеціального дозволу, та відповідальність за витрати при відмові від надрокористування.

 

Ключові слова правовідносини; державне управління; Кодекс України про надра; Верховний Суд; Європейський суд з прав людини; суспільний інтерес; основоположні права; надрокористування; відновлення і захист
References

Bibliography

Authored books

1. Ekolohichne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs: pidruchnyk [Environmental Law of Ukraine. Academic Course: Tutorial] (Shemshuchenka Yu zah red, Yurydychna dumka 2005) (in Ukrainian).