Назва статті Система міжнародних стандартів прав людини у кримінальному процесі України
Автори

докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3464-4798

2000_oksana@ukr.net

 

кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри права та правоохоронної діяльності Хмельницького інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом, адвокатеса (Хмельницький, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8495-3583

smuchok82@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2019
Сторінки [50-64]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2019-09-050
Анотація

Інтеграція України у світове співтовариство та європейський простір обумовила трансформаційні процеси у правотворчості та практиці застосування законодавства. Такі процеси відбуваються і у кримінальному процесі України. З набуттям незалежності, переходом від тоталітарної системи до режиму демократії, а в подальшому – із прийняттям Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. (КПК України) відбулося становлення та утвердження системи міжнародних стандартів прав людини у вітчизняному кримінальному процесі. Аналіз правової літератури радянського періоду показав, що за часів Радянського Союзу у науці кримінального процесу не порушувалося питання дотримання міжнародних стандартів прав людини та їх закріплення у нормах законодавства як джерел кримінального процесуального права. Можливо, саме наслідки минулого стали поштовхом для закріплення у чинних нормах кримінально-процесуального законодавства пріоритету особи, її прав і свобод перед державою, теоретико-прикладний аналіз та систему яких необхідно розкрити.

Метою статті є аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, у яких розкрито проблемні системні питання з’ясування сутності міжнародних стандартів у кримінальному процесі України, обґрунтування їхнього доктринального значення.

Проаналізовано основні підходи до розуміння поняття “міжнародно-правові стандарти”. Звернено увагу на те, що головним елементом використання міжнародних стандартів прав людини у кримінальному процесі України є людина, а причиною їх реалізації – необхідність захисту її прав і свобод. Встановлено та проаналізовано основні ознаки системи міжнародних стандартів прав людини у кримінальному процесі України. Запропоновано авторське бачення системи міжнародних стандартів прав людини у кримінальному процесі України та її ознак.

Встановлено, що під системою міжнародних стандартів прав людини у кримінальному процесі України необхідно розуміти імплементований у систему кримінального процесуального законодавства, на основі спеціального дозволу, комплекс норм міжнародних договорів, що визначають правове становище особи у сфері кримінального процесу та вимоги, що пред’являються до кримінально-процесуальних механізмів, які забезпечують охорону прав і свобод громадян у кримінальному провадженні.

Визначено, що система міжнародних стандартів прав людини у кримінальному процесі України характеризується такими ознаками: а) головним елементом використання таких стандартів є людина; б) причина реалізації міжнародних стандартів – охорона та захист її прав і свобод; в) міжнародні стандарти містяться у нормах міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а саме в договорах, що визначають правове становище особи у сфері кримінального процесу та вимоги, що пред’являються до кримінальних процесуальних механізмів, які забезпечують охорону прав і свобод громадян у кримінальному провадженні; г) система є динамічною, адже з розвитком “поколінь” прав людини може доповнюватися новими стандартами; ґ) систему не можна класифікувати за критеріями норм матеріального або процесуального права, оскільки вона комплексно вміщує їхні норми; д) система міжнародних стандартів прав людини у кримінальному процесі передбачає відповідність їй норм КПК України та інших законів України, які вміщують кримінально-процесуальні норми.

 

Ключові слова кримінальний процес; права людини; стандарти прав людини; система стандартів прав людини; міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
References

Bibliography

 

Authored books

1. Joutsen М, Lahti R, Pölönen P, Finland. Criminal Justice Systems in Europe and North America (Tammer-Paino Oy 2001) (in English).

2. Viljoen F, An introduction to international human rights law’ cited in International Human Rights Law in Africa (Oxford University Press 2012). DOI:10.1093/acprof:oso/9780199218585.001.0001 (in English).

3. Drozdov O, Dzherela kryminalno-protsesualnoho prava Ukrainy: navchalnyi posibnyk [Sources of Criminal Procedure Law of Ukraine: Teacher Manual] (FOP Vapniarchuk N M 2008) (in Ukrainian).

4. Ishanhanova G i drugie, Mezhdunarodnye standarty, kasajushhiesja spravedlivogo sudebnogo razbiratel’stva, i ugolovnyj process v Respublike Uzbekistan. Prakticheskoe rukovodstvo dlja juristov [International Standards Concerning Fair Trial and Criminal Proceedings in the Republic of Uzbekistan. A Practical Guide for Lawyers] (2011) (in Russian).

5. Kuchynska O, Fulei T, Barannik R, Pryntsypy kryminalnoho provadzhennia u svitli praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: monohrafiia [Principles of Criminal Proceedings in the Light of the Practice of the European Court of Human Rights: Monograph] (AspektPolihraf 2013) (in Ukrainian).

6. Kulbaev A, Ugolovno-processual’nyj kodeks Kyrgyzskoj Respubliki 2017 goda: novelly. Uchebno-prakticheskoe posobie [Criminal Procedural Code of the Kyrgyz Republic 2017: Novels. Educational and Practical Guide] (2018) (in Russian).

7. Nafiev S, Vasii A, Evropejskie standarty obespechenija konstitucionnyh prav lichnosti pri rassledovanii prestuplenij [European Standards for Ensuring the Constitutional Rights of Individuals in the Investigation of Crimes] (Magarif 1998) (in Russian).

8. Sejtzhanov O i Brylevskij A i Bachurin S, Ugolovno-processual’noe pravo Respubliki Kazahstan. Obshhaja chast’: uchebnik [Criminal Procedure Law of the Republic of Kazakhstan. General part: Textbook] (Kostanajskaja akademija MVD RK im Sh Kabylbaeva 2016) (in Russian).

9. Stojko N i Shaginjan A, Ugolovnyj process Anglii i Ujel’sa, Bel’gii i Danii: sravnitel’nopravovoj aspekt [Criminal Procedure in England and Wales, Belgium and Denmark: Comparative Legal Aspect] (1997) (in Russian).

 

Edited books

10. Manov N i Frantsiforov Y i Yuldoshev R (eds), Ugolovnoe sudoproizvodstvo Respubliki Tadzhikistan: uchebnik [Criminal Process of the Republic of Tajikistan: Textbook] (TAJPRINT 2017) (in Russian).

11. Tatsii V ta inshi (eds), Kryminalnyi protses: pidruchnyk [Criminal Proceedings: Textbook] (Pravo 2013) (in Ukrainian).

 

Journal articles

12. Drozd V, ‘Zaprovadzhennia mizhnarodno-pravovykh standartiv zakhystu prav liudyny u svitli reformuvannia kryminalnoho protsesualnoho zakonodavstva’ [‘Introduction of International Legal Standards for the Protection of Human Rights in the Light of the Reform of Criminal Procedural Legislation’] (2017) 4 Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka 58-68 (in Ukrainian).

13. Kryvoruchko L, ‘Sutnist mizhnarodnykh standartiv u orhanizatsiino-pravovomu zabezpechenni zakhystu prav liudyny v Ukraini: analitychnyi ohliad’ [‘The Essence of International Standards in Organizational and Legal Protection of Human Rights in Ukraine: an Analytical Review’] (2012) 12 Pravnychyi visnyk Universytetu “KROK” 58-64 (in Ukrainian).

14. Marushchak N, ‘Shchodo pytannia spivvidnoshennia mizhnarodnoho y natsionalnoho prava u sferi zabezpechennia prav liudyny’ [‘Regarding the Relationship Between International and National Law in the Area of human Rights’] (2016) 2 Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii 11-3 (in Ukrainian).

15. Paliiuk V, ‘Zastosuvannia sudamy zahalnoi yurysdyktsii Ukrainy mizhnarodnykh dohovoriv pro prava liudyny’ [‘The use of General Courts Ukraine International Human Rights Treaties’] (2013) 1 Yevropeiski studii i pravo 35-48 (in Ukrainian).

16. Pluhatar T, ‘Mizhnarodni ta natsionalno-pravovi zasady rehuliuvannia prava liudyny na nedotorkannist pryvatnoho zhyttia’ [‘International and National Legal Principles of Human Rights Regulation on the Inviolability of Private Life’] (2014) 1 Nauka i pravookhorona 76-83 (in Ukrainian).

17. Rabinovych P, ‘Mizhnarodni standarty prav liudyny: vlastyvosti, zahalne poniattia, klasyfikatsiia’ [‘International Human Rights Standards: Properties, General Concept, Classification’] (2016) 1 Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy 19-29 (in Ukrainian).

18. Shchyrba S, ‘Vplyv mizhnarodno-pravovykh standartiv na diialnist pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy shchodo zakhystu prav liudyny’ [‘Influence of International Legal Standards on the Activity of Law Enforcement Agencies of Ukraine on the Protection of Human Rights’] (2014) 7 Yevropeiski perspektyvy 163-166 (in Ukrainian).

19. Steblynska O ta Mishchenko P, ‘Mizhnarodni standarty zabezpechennia prav liudyny yak skladova diialnosti orhaniv kryminalno-vykonavchoi systemy Ukrainy’ [‘International Standards of Human Rights as Part of Activities of the Penal System of Ukraine’] (2016) 1 Naukovo-informatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho. Seriia: Pravo 227-36 (in Ukrainian).

20. Stoliarskyi O, ‘Mizhnarodnyi ta natsionalnyi pravoporiadok i zabezpechennia osnovnykh prav ta svobod liudyny v umovakh hlobalizatsii: problemy spivvidnoshennia’ [‘International and National Law and Order and Ensuring of Basic Human Rights and Freedoms in the Conditions of Globalization: Problems of Correlation’] [2015] 6.2(3) Pravo i suspilstvo 41-5 (in Ukrainian).

21. Strekalov A, ‘Mizhnarodno-pravovi standarty shchodo obmezhennia osnovnykh prav i svobod liudyny i hromadianyna’ [‘International Legal Standards for the Restriction of Basic Human and Civil Rights and Freedoms’] (2012) 25 Aktualni problemy prava: teoriia i praktyka 507-13 (in Ukrainian).

22. Tyshchenko K, ‘Mizhnarodni standarty prav liudyny: poniattia ta klasyfikatsiia’ [‘International Human Rights Standards: Concept and Classification’] (2017) 12 Molodyi vchenyi 328-31 (in Ukrainian).

23. Zavalniuk V, ‘Mizhnarodno-pravovyi vymir pravovoho buttia liudyny’ [‘International Legal Dimension of the Legal Existence of Human’] (2013) 3 Yurydychnyi visnyk 17-24 (in Ukrainian).

 

Thesis

24. Topolevskyi R, ‘Systemni zv’iazky yurydychnykh dzherel prava’ [‘System Links of Legal Sources of Law’] (avtoref dys kand yuryd nauk, Nats. un‑t vnutr sprav 2004) (in Ukrainian).

 

Dissertations

25. Rawa Ghazy Almakky, ‘The league of Arab states and the protection of human rights: a legal analysis’ (A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, The Department of Politics, History and the Brunel Law School, Brunel University London 2015) <https://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/11067/1/FulltextThesis.pdf˃ (accessed: 08.07.2019) (in English).