Назва статті Історія українського права у фокусі глобальних викликів сучасності
Автори

докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри теорії та історії права та держави Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8142-9340 (Київ, Україна) mariyami55@ ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2020
Сторінки [158-172]
Анотація

Стаття присвячена проблемі місця та ролі історії українського права в системі української юридичної освіти в умовах її потужної комерціалізації та зміщення акцентів у підготовці майбутніх фахівців – юристів у бік утилітаризму та ремісництва. Авторка наголошує, що одним із головних недоліків такої підготовки юристів є те, що вона спрямована, перш за все, на формування навичок і компетенцій у сфері вузької спеціалізації. При цьому всі інші навички і компетенції, які корелюють із поняттям “людський фактор”, наріжною гранню якого є морально духовна і морально-психологічна складові, вважаються другорядними чи взагалі зайвими. Хоча, власне, завдяки людському фактору в минулому і виникло право. Як це сталося? Відповідь дає історія права.

Метою статті є привернути увагу наукової та освітянської спільноти до обговорення питання про актуальність дослідження та викладання дисципліни “Історія українського права” у національних університетах України, які покликані забезпечувати умови для отримання студентами фундаментальних знань і плекати національно орієнтовану еліту з високим рівнем інтелігентності. Без неї зміцнення української державності на тлі викликів, перед якими опинилася Україна на початку третього тисячоліття, не має перспективи.

Порушено питання про актуальність дослідження та поглибленого вивчення у національних університетах України історії українського права у фокусі глобальних викликів сучасності. Авторка звертає увагу на те, що науковою настановою на користь збереження історії українського права зі статусом обов’язкової дисципліни в навчальному процесі є трансдисциплінарна методологія, яка оголошена ЮНЕСКО провідною в організації освітнього процесу в ХХI ст.

Аналізується предметна сфера дисципліни “Історія українського права” через призму актуалізації знань, набутих студентами в процесі її вивчення, для застосування у практичній площині юридичної діяльності на користь України й українського народу, навіть за умов, коли отримання юридичної освіти розглядається як комерційний проєкт. Головне, щоб при цьому не втрачалося відчуття реальності. Історичний правовий досвід виступає запобіжником на цьому шляху. Вивчаючи цю дисципліну, студент отримує практично орієнтований зріз знань про історичний досвід (як негативний, так і позитивний) наведення справедливого правового порядку відповідно до ментальних уявлень українського народу (як культурно історичної спільності народів, що проживали і проживають на теренах України з найдавніших часів) про справедливість і вимоги законів природного права.

 

Ключові слова історія українського права; комерціалізація освіти; утилітаризм в юридичній освіті; національно-орієнтована еліта; трансдисциплінарна методологія
References

Bibliography

Authored books

1. Il’in I, O sushhnosti pravosoznanija (Smirnova I sost, Rarog 1993) (in Russia).

2. Zakharchenko P, Istoriia ukrainskoho prava: navchalnyi posibnyk (Osvita Ukrainy 2019) (in Ukrainian).

 

Edited books

3. Miroshnychenko M, ‘Ob’iekt i predmet Istorii ukrainskoho prava u konteksti antropolohizatsii istoryko-pravovoho znannia (do pytannia nazvy naukovoi i navchalnoi dystsypliny)’ v Bezklubyi I (red), Metodolohiia v pravi: monohrafiia (Hramota 2017) 44–53 (in Ukrainian).

 

Journal articles

4. Hrytsenko I, ‘M. D. Ivanishev – zasnovnyk istoryko-pravovoi shkoly Universytetu Sv. Volodymyra’ (2000) 40 Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky 16 (in Ukrainian).

5. Zaruba V, ‘Ohliad istorii vyvchennia ukrainskoho prava’ (2010) 3 Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav 76 (in Ukrainian).

6. Muraviov V ta Sviatun O, ‘Orhanizatsiino-pravovyi mekhanizm zakhystu prav liudyny v Yevropeiskomu Soiuzi’ [2013] 117 (1) Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn 7 (in Ukrainian).

7. Kolesnikova I, ‘Transdisciplinarnaja strategija nepreryvnogo obrazovanija’ [2014] 4 (8) Nepreryvnoe obrazovanie XXI vek: Nauchnyj jelektronnyj zhurnal <https://lll21. petrsu.ru/journal/article.php?id=2642> (accessed: 30.08.2020) (in Russian).

8. Hattinhton S, ‘Zitknennia tsyvilizatsii ta mezha svitu’ (1998) 14 Nezalezhnyi kulturolohichnyi chasopys “I”. Ukraina-Polshcha. Rol ta mistse u yevropeiskii intehratsii <http://www.ji.lviv.ua/n14texts/hanting.htm> (accessed: 10.09.2020) (in Ukrainian).

 

Conference papers

9. Miroshnychenko M, ‘Mistse Istorii ukrainskoho prava v systemi yurydychnykh nauk v umovakh hlobalizatsii’ v Kontseptsiia ta metodolohiia istorii ukrainskoho prava: zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoho kruhloho stolu, prysviachenoho pam’iati profesora Oleksandra Shevchenka (m. Kyiv, 28 kvitnia 2017) (Den pechaty 2017) 9–16 (in Ukrainian).