Назва статті Колабораціонізм у сучасній Україні як кримінально-правова проблема
Автори

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (Сєвєродонецьк, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7761-7103 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/R-2482-2019 ye.pysmenskyy@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 12/2020
Сторінки [116-128]
Анотація

Сьогодні питання колабораціонізму, його поняття, ознаки та види, межі юридичної відповідальності колаборантів тощо набувають особливої значущості в Україні, враховуючи триваючу досі окупацію частини її суверенних територій, що відбулася з початком російської агресії, поєднаної з використанням гібрид них методів ведення війни. Водночас явище колабораціонізму, досить ретельно розглянуте у працях учених-істориків, у юридичній науці дотепер залишається недостатньо вивченим. Порушена проблема хоч стабільно і перебуває в центрі уваги українських фахівців і представників влади, проте навіть не наблизилася до належного розв’язання. Про це свідчить констатована відсутність чіткої та вивіреної позиції правників стосовно підходів до правового реагування на поведінку громадян України, які, проживаючи на окупованій території, співпрацюють із державою-окупанткою, необхідності їх зміни та визначення узгоджених засад правового впливу на таких осіб.

Метою статті є оглядовий розгляд проблеми колабораціонізму як сучасного явища, що виникло та продовжує існувати у зв’язку з окупацією частини території України, у кримінально-правовому дискурсі.

З’ясовано, що окремі українські правники, які розглядали у своїх працях той чи інший кримінально-правовий аспект колабораціонізму, дотепер не наблизилися до розв’язання ключових проблем, що виникають у зв’язку з необхідністю вдосконалення юридичного механізму протидії посяганням на державну та воєнну сфери безпеки. Підкреслюється, що брак одностайності та переконливості в обраних прийомах такого вдосконалення, а також відсутність побудованої на науково обґрунтованих висновках моделі нормативного врегулювання колабораціонізму здатні ускладнити перспективний процес деокупації території України.

Кримінально-правова проблематика колабораціонізму має істотний потенціал для її подальшого більш глибокого наукового розроблення, що дасть змогу подолати прогалини науки кримінального права в цій сфері й отримати нові теоретичні та практичні здобутки. Насамперед відповідні напрацювання є важливими з позиції повноцінної реалізації прогностичної функції, яку виконує сучасна кримінально-правова наука (як показує досвід України, другорядне ставлення до цієї функції з виникненням явища колабораціонізму призвело до розгубленості та хаотичності наукових думок, нездатності сформулювати ефективні науково-практичні рекомендації). Завчасне прогнозування змін у кримінально-правовому регулюванні відповідної сфери відносин мало б сприяти мінімізації суперечливих знань і, як наслідок, швидкому та якісному розв’язанню комплексу досліджених проблем.

 

Ключові слова колабораціонізм; колабораціоніст; окупація; співпраця з окупантом; кримінальна відповідальність; державна зрада
References

Bibliography

Authored books

1. Pysmenskyi Ye, Kolaboratsionizm yak suspilno-politychne yavyshche v suchasnii Ukraini (kryminalno-pravovi aspekty) (2020) (in Ukrainian).

 

Edited books

2. Politova A and Akimov M, ‘Criminal Liability for Collaborationism: is There a Need to Establish it in Ukraine?’ in Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law, рart 2 (Baltija Publishing 2020) (in English).

 

Journal articles

 3. Shaikan V and Datsko K and Ivaniuk N and Batiuk A, ‘Collaborationism and War Crimes as Phenomena in the Information Society’ (2020) 129 Advances in Economics, Business and Management Research 122. DOI: doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.015 (in English).

 4. Andreiev D ta Bulaiev V, ‘Orhanizatsiini pryntsypy uchasti informatsiinykh sluzhb MVS u protsesakh deokupatsii okremykh rehioniv Ukrainy’ (2018) 2 Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav (in Ukrainian).

5. Diachok O, ‘Shchodo zakonodavchoho obmezhennia pravovoho statusu osib, yaki vchynyly zlochyny proty osnov natsionalnoi bezpeky Ukrainy’ (2017) 2 Pravova pozytsiia (in Ukrainian).

6. Holovkin O ta Skazko I, ‘Kolaboratsionizm v Ukraini: dyskusiini aspekty’ (2017) 78 Derzhava i pravo. Seriia Yurydychni nauky (in Ukrainian).

7. Stepyko M, ‘Problemy realizatsii konsolidatsiinoho potentsialu ukrainskoi natsii’ (2019) 2 Analitychna zapyska. Seriia “Humanitarnyi rozvytok” <niss.gov.ua/sites/default/ files/2019-09/ANALIT%20STEPYKO%20HUMANE%20DEVELOPMENT%201%20 2019%201.pdf> (accessed: 12.11.2020) (in Ukrainian).

8. Ustymenko O, ‘Zaprovadzhennia mizhnarodnoi tymchasovoi administratsii na tymchasovo okupovanykh terytoriiakh Donetskoi ta Luhanskoi oblastei yak chastyna myrotvorchoi stratehii dlia Ukrainy – odyn iz hromadskykh proektiv reintehratsii’ Ukrainy’ (2018) 4 Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia (in Ukrainian).

 

Conference papers

9. Kubalskyi V, ‘Problemy kryminalizatsii kolaboratsionizmu v Ukraini’ in Teoriia ta praktyka protydii zlochynnosti u suchasnykh umovakh: zbirnyk tez Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (LvDUVS 2018) (in Ukrainian).

10. Kubalskyi V, ‘Problemy kryminalno-pravovoi protydii kolaboratsionizmu v Ukraini’ in Protydiia zlochynnosti: teoriia ta praktyka: materialy VIII Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii (Natsionalna akademiia prokuratury Ukrainy 2018) (in Ukrainian).

 11. Pysmenskyi Ye, ‘Kryminalno-pravova polityka Ukrainy iz zabezpechennia okhorony natsionalnoi bezpeky v umovakh hibrydnoi viiny’ in II Lvivskyi forum kryminalnoi yustytsii “Pravova reforma u sferi kryminalnoi yustytsii: kliuchovi parametry ta prohnoz podalshoho rozvytku”: zbirkа tez Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (ВАІТЕ 2016) (in Ukrainian).

12. Rubashchenko M, ‘Kryminalna vidpovidalnist za kolaboratsionizm za chynnym KK Ukrainy’ v Sotsialna funktsiia kryminalnoho prava: problemy naukovoho zabezpechennia, zakonotvorennia ta pravozastosuvannia: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Tatsii V ta Borysov V ta inshi red, Pravo 2016) (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

13. Illarionov O, ‘Suspilnyi zapyt na zaboronu kolaboratsionizmu’ (2017) 13 Yurydychnyi visnyk Ukrainy (in Ukrainian).

 

Websites

14. Losiev I, ‘Viina Ukrainy z Rosiieiu i kolaborantstvo. Derzhava povynna reahuvaty’ (Radio svoboda, 03.10.2019) <radiosvoboda.org/a/30196442.html> (accessed: 22.11.2020) (in Ukrainian).

15. Sapozhnikova O., ‘Yurydychnyi analiz zakonoproektiv pro kolaboratsionizm na vidpovidnist mizhnarodno-pravovym standartam’ (Ukrainska Helsinska spilka z prav liudyny, 03.05.2019) <helsinki.org.ua/articles/yurydychnyj-analiz-zakonoproektiv-prokolaboratsionizmna-vidpovidnist-mizhnarodno-pravovym-standartam> (accessed: 22.11.2020) (in Ukrainian).