Назва статті Прокурор у системі суб’єктів, уповноважених на закінчення досудового розслідування
Автори

докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри кримінального процесу Національного університету “Одеська юридична академія” (Одеса, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5685-3702 iglovyuk83@gmail.com

 

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету “Одеська юридична академія” (Одеса, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1465-4238   torbas.oleksandr@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2020
Сторінки [270-283]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-03-270
Анотація

Відповідно до чинного Кримінального процесуального кодексу України (КПК України) реалізація завдань кримінального провадження можлива лише через активну поведінку учасників кримінального провадження. Передусім така активна поведінка вимагається від уповноважених учасників кримінальних про цесуальних відносин, зокрема й від прокурора. Однак прокурор із метою реалізації власних повноважень може робити тільки те, що прямо передбачено кримінальним процесуальним законом. Таким чином, на законодавця покладається важливий обов’язок чітко прописати всі можливі процедури протягом усього кримінального процесу. Однак, як свідчить практика, деякі положення КПК України не мають єдиного тлумачення серед науковців і практиків, що ускладнює правозастовний процес. І не в останню чергу така неоднорідність застосування норм КПК України пов’язана з процесом закінчення досудового розслідування.

Метою статті є визначення правового положення прокурора під час закінчення досудового розслідування з виділенням недоліків чинного кримінального процесуаль ного законодавства та пропозицією змін до відповідних положень КПК України.

У результаті проведеного дослідження ст. 291 КПК України в частині надання доручення на складання обвинувального акта було встановлено, що законодавець надає можливість уповноваженим особам самостійно обирати власну поведінку в частині складання обвинувального акта: він може бути складений або слідчим, або прокурором. При цьому слово “зокрема” вказує лише на приклад ситуації, за якої прокурор може самостійно скласти обвинувальний акт. Тобто КПК України не містить вичерпного переліку випадків, за яких обвинувальний акт може бути складений не слідчим, а прокурором.

Було встановлено, що обвинувальний акт є процесуальним рішенням, тому процес прийняття обвинувального акта (процес складання і затвердження) може відбуватися лише через реалізацію відповідної процесуальної дії. Водночас, формулюючи повноваження прокурора, законодавець розмежовує “процесуальні дії” та “прийняття процесуальних рішень”. Здійснюючи тлумачення положень пунктів 4, 5, 9 ст. 36 КПК України у системному зв’язку зі ст. 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади й органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, було зроблено висновок, що ст. 36 КПК України прямо не наділяє прокурора повноваженнями давати вказівки щодо прийняття процесуальних рішень.

 

Ключові слова прокурор; закінчення досудового розслідування; обвинувальний акт; доручення; вказівка
References

Bibliography

Authored books

1. Grigor’ev V i Pobedkin A i Jashin V, Ugolovnyj process: uchebnik [Criminal Process: Textbook] (Jeksmo 2005) (in Russian).

2. Torbas O, Formy zakinchennia dosudovoho rozsliduvannia za Kryminalnym protsesualnym kodeksom Ukrainy: monohrafiia [Forms of Ending a Pre-Trial Investigation Under the Criminal Procedure Code of Ukraine: Monograph] (Yurydychna literatura 2015) (in Ukrainian).

 

Edited books

3. Alenin Yu (zah red), Kryminalno-protsesualne pravo Ukrainy: pidruchnyk [Criminal Procedure Law of Ukraine: Textbook] (Odiscei 2009) (in Ukrainian).

4.Tatsii V ta inshi (red), Kryminalnyi protses: pidruchnyk [Criminal Process: Textbook] (Pravo 2013) (in Ukrainian).

 

Journal articles

 5. Hlobenko H, ‘Okremi pytannia protsesualnoho poriadku zakinchennia dosudovoho rozsliduvannia’ [‘Some Issues of Procedure for Completing a Pre-Trial Investigation’] (2016) 4 Pravo i Bezpeka 60–4 (in Ukrainian).

6. Hloviuk I and Ponomarenko D, ‘Prohnozovani problemy zastosuvannia zakonodavstva pro kryminalni prostupky’ [‘Predicted Problems of Applying the Law on Criminal Offenses’] (2019) Biuleten AAU 10–2 (in Ukrainian).

7. Kaplina O, ‘Problemy vyznachennia kompetentsii slidchoho ta prokurora na etapi zakinchennia dosudovoho rozsliduvannia’ [‘Problems of Determining the Competence of the Investigator and the Prosecutor at the Stage of Completion Pre-Trial Investigation’] (2018) 8 Pravo Ukrainy 72–84 (in Ukrainian).

8. Khrushch O, ‘Protsesualna diialnist prokurora pid chas zakryttia kryminalnoho provadzhennia’ [‘Prosecutor’s Activity During Closing of Criminal Proceedings’] (2017) 3 Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy 155–63 (in Ukrainian).

9. Maihur M, ‘Obvynuvalnyi vysnovok: teoretychni ta praktychni pytannia’ [‘Indictment: Theoretical and Practical Issues’’] (2011) 1 Visnyk Akademii advokatury Ukrainy 113–9 (in Ukrainian).

10. Sysoienko H, ‘Zakinchennia dosudovoho rozsliduvannia’ [‘End of Pre-Trial Investigation’] (2015) 12 Visnyk Akademii advokatury Ukrainy 145–53 (in Ukrainian).

 

Websites, blogs

11. Ivanets A, ‘“The show must go on”, abo chomu zakinchennia dosudovoho rozsliduvannia ne zavzhdy ye ostatochnym’ (2019) [“The Show Must Go On”, or Why the Conclusion of a Pre-Trial Investigation is not Always Final] (Yurydychna hazeta) <http://yur-gazeta. com/publications/practice/kriminalne-pravo-ta-proces/the-show-must-go-on-abochomuzakinchennya-dosudovogo-rozsliduvannya-ne-zavzhdi-e-ostatochnim.html> (accessed: 11.02.2020).

12. Borys S, ‘Vstanovlennia slidchym suddeiu strokiv dlia zavershennia dosudovoho rozsliduvannia – neprypustyme vtruchannia?’ [‘Setting a time limit for completing a Pre-Trial Investigation by Investigating Judge – Unacceptable Interference?’] (Zakon i Biznes) <https://zib.com.ua/ua/136423-vstanovlennya_slidchim_suddeyu_strokiv_ dlya_zavershennya_dos.html> (accessed: 11.02.2020). 13. Ponomarenko D, ‘Povernennia obvynuvalnoho akta. Pidstavy ta protsesualne znachennia’ [‘Return of Indictment. Grounds and Procedural Value’] (Liga.Blog, 10.03.2016) <https://blog.liga.net/user/ponomarenko/article/21285> (accessed: 11.02.2020).