Назва статті Інтелектуальна власність у сфері медицини та фармації: Quo Vadis
Автори

кандидатка юридичних наук, доцентка, керівниця Центру гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України (Київ Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2598-5614 kashyntseva@ukr.net

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2020
Сторінки [39-48]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-03-039
Анотація

У правовій доктрини ХХ ст. інтелектуальна власність характеризується абсолютизацією майнових прав патентовласників, інтереси яких нормами міжнародного права поставлені вище за інтереси суспільства. Натомість у ХХІ ст. спостерігається переосмислення цього постулату в бік пошуку балансу між приватним і публічним інтересом. Саме тому початок нинішнього століття ознаменований Дохійською декларацією про Угоду про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) та громадське здоров’я, а в Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом (ЄС), Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони закладається окремо норма про патенти та громадське здоров’я (ст. 219).

Метою статті є окреслення сучасних наукових завдань, що постали перед доктриною інтелектуальної власності і мають надзвичайно потужний соціальний запит на їхнє розв’язання, ґрунтуючись на пріоритетності прав людини над майновими правами інтелектуальної власності.

 Встановлено, що сучасне розуміння суспільством моральності процесу монополізації результатів інтелектуальної діяльності в сфері медицини та фармації зазнає суттєвих змін, повертаючись до моделі верховенства природних прав людини. Відтак серед пріоритетних завдань є “перезавантаження” сучасної доктрини інтелектуальної власності у бік пріоритету інтересів пацієнта. Сучасність змушує нас до певної декомерціалізації права інтелектуальної власності в сфері медицини та фармації, позаяк втрачається мета права – врегулювання суспільних відносини із максимальним збереженням інтересу їх учасників.

Порівняльно-правовий метод дав змогу дійти висновку, що будь-яка монополізація знання у сфері надання медичної допомоги суперечить основним правам людини, серед яких право на життя і право на здоров’я. Саме тому в ЄС відсутнє законодавче закріплення можливості патентування способів і методів лікування, діагностики та оперативних втручань. Угода ТРІПС надає державам-членам право самостійно визначати обсяг правової охорони, що надається у сфері охорони здоров’я. Надалі постає проблема імплементації гнучких положень Угоди ТРІПС на рівні національного законодавства, а вже це питання вимагає наявності відповід-ної політичної волі у формуванні відповідної державної політки. На сучасному етапі наявність такої волі демонструється законопроєктними ініціативами різних політичних сил Верховної Ради України ІХ скликання.

 

Ключові слова права людини; право інтелектуальної власності; патенти в сфері медицини; патент на лікарський засіб; гармонізація прав людини
References

Bibliography

 

Authored books

1. Jhering Rudolph Ritter von, The Struggle for Law (Callaghan and company 1915) (in English).

2. Oestreich G, Geschichte der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Umriss (Auflage 1978) (in German).

 

Edited books

3. Balasubramaniam K, ‘Access to Medicines: Patents, Prices and Public Policy – Consumer Perspectives’ in Drahos P and Mayne R (eds), Global Intellectual Property Rights. Palgrave Macmillan (2002) (in English).

4. Cranston M, ‘Human Right, Real and Supposed’ in Raphael D (ed), Political Theory and the Right of Man (1967) (in English).

5. Dzheims V, Prahmatyzm [Pragmatism] (P Nasada per, Alternatyvy 2000) (in Ukrainian).

6. Koller P, ‘Sfera znachushchosti prav liudyny’ [‘The Scope of Human Rights Significance’] v Filosofiia prav liudyny [Philosophy of Human Rights] (Hosepat Sh ta Lomann H red, O Yudin ta L Doronicheva per z nim, Nika-Tsentr 2008) (in Ukrainian).

7. Tishhenko P, ‘Jeticheskie problemy razvitija biotehnologij’ [‘Ethical Issues of Biotech nology Development’] v Biojetika i gumanitarnaja jekspertiza [Bioethics and Humanitarian Expert Examination], vyp 2 (Majlenova F otv red, IFRAN 2008) (in Russian). 8. Tsyppelius R, Filosofiia prava [Philosophy of Law] (Prychepii Ie pereklad, Tandem 2000) (in Ukrainian).

 

Journal articles

9. ‘The price of drugs for chronic myeloid leukemia (CML) is a reflection of the unsustainable prices of cancer drugs: from the perspective of a large group of CML experts’ [2013] 121(22) BLOOD 4439–42 (in English).

10. Bodenheimer E, ‘Philosophical Anthropology and the Law’ [1971] 59(3) California Law Review 563 (in English).

11. Brugger W, ‘Menschenrechte im modernen Staat’ (1989) 114 Archiv des offentlichen Rechts 537–9 (in German).

 

Websites

12. ‘Extension of export waivers on EU generics and biosimilars: Press Releases’ (European Parliament, 17.04.2019) <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/ 20190410IPR37607/extension-of-export-waivers-on-eu-generics-and-biosimilars> (accessed: 20.01.2020) (in English).

13. William J, ‘What is Pragmatism’ <https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/ works/us/james.htm> (accessed: 20.01.2020) (in English).

14. Anderson R, ‘Farmatsevty shaleniiut vid vysokykh prybutkiv’ [‘Pharmacists Get Mad Because of High Profits’] (VVS News, 11.11.2014) <https://www.bbc.com/uk rainian/business/2014/11/141110_pharmaceutical_industry_dk> (accessed: 20.01.2020) (in Ukrainian).

15. Prokopchuk S, ‘Mykola Amosov: “Fizychnoho Boha nemaie, ale ideia Boha ye. Bez nei ne bude mitsnoi morali, stiikoho suspilstva”’ [‘Mykola Amosov: “There is No Physical God, But the Idea of God Exists”’] (Uriadovyi kur’ier, 30.12.2011) <https://ukurier. gov.ua/uk/articles/mikola-amosov-fizichnogo-boga-nemaye-ale-ideya-bog> (accessed: 10.02.2020) (in Ukrainian).

16. Tkachuk B, ‘Naidorozhchi u sviti liky rozihruvatymut v lotereiu’ [‘The World’s Most Expensive Medicines Will Be Raffled Off’] (Hromadske Telebachennia, 23.12.2019) <https://hromadske.ua/posts/najdorozhchi-u-sviti-liki-rozigruvatimut-v-lotereyu> (accessed: 20.01.2020) (in Ukrainian).