Назва статті Проблема невиконання судових рішень як порушення права власності в практиці Європейського суду з прав людини. Український аспект. Від Ivanov до Burmych
Автори

заступник Міністра юстиції України – Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, заслужений юрист України (Київ, Україна) ivan.lishchina@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2020
Сторінки [189-215]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-04-189
Анотація

Право власності, яке закріплене в ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у разі визнання Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ) його порушення, призводить до призначення найбільш значних розмірів справедливої компенсації. При цьому така форма порушення цього права, як невиконання судових рішень, становить найбільш серйозну проблему серед тих, що були констатовані ЄСПЛ стосовно України.

Це друга з двох статей, присвячених питанню невиконання судових рішень. Попередня опублікована в № 3/2020 “Право України” “Проблема невиконання судових рішень як порушення права власності у практиці Європейського суду з прав людини. Український аспект. Від Hornsby до Ivanov”. Вона має на меті дослідити практичні аспекти проблеми, зокрема: попередні спроби вирішення проблеми в Україні, причини їхньої невдачі та спробує з’ясувати, чи є “світло в кінці тунелю”. За результатами дослідження робиться висновок про те, що спроба виконання Ivanov через запровадження єдиного механізму для сплат за рішеннями проти органів держави та державних підприємств, які передбачені в Законі України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” і втілені в Програмі 4040, виявилася невдалою: по-перше, вона вимагала значних видатків із бюджету, які ніколи не були доступні українському уряду, а по-друге, навіть якщо б відповідні кошти знайшли, це було б тільки тимчасовим вирішенням проблеми, бо нові борги накопичувалися б із тією ж швидкістю. Тому саме комплексний підхід до вирішення проблеми, відображений у консолідованому Плані дій Уряду та Стратегії, має шанси остаточно подолати цю проблему. При цьому надважливими є тверда політична воля на найвищому рівні влади та ефективна координація між різними органами держави при подоланні цієї проблеми.

 

Ключові слова право власності; поняття “майна” в розумінні ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; невиконання судового рішення; мораторій на виконання судових рішень
References

Bibliography

Journal articles

1. Kindt E, ‘Giving up on Individual Justice? The Effect of State Non-execution of a Pilot Judgment on Victims’ [2018] 36 (3) Netherlands Quarterly of Human Rights 173–88 (in English).

 

Websites

2. Kindt E, ‘Non-execution of a pilot judgment: ECtHR passes the buck to the Committee of Ministers in Burmych and others v. Ukraine at Strasbourg Observers’ (Strasbourg Observers, 26.102017) <https://strasbourgobservers.com/2017/10/26/non-executionofa-pilot-judgment-ecthr-passes-the-buck-to-the-committee-of-ministers-in-burmychandothers-v-ukraine> (accessed: 20.03.2020) (in English).