Назва статті Особливості процедур банкрутства об’єктів державної власності
Автори

докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри господарського права та процесу

Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України

(Ірпінь, Україна) ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9545-1434  revyuk@ukr.net

 

аспірант кафедри господарського права та процесу Навчально-наукового інституту права

Університету державної фіскальної служби України, радник юридичної фірми “Евріс”,

арбітражний керуючий (Ірпінь, Україна) ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1909-0379

svdonkov11@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2020
Сторінки [216-224]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-04-216
Анотація

Стаття присвячена аналізу правових норм, що регулюють процедури банкрутства суб’єктів господарювання державного сектору економіки, а також виявленню колізійних норм у чинному законодавстві України про банкрутство та приватизацію. Зокрема, Урядом оголошено реалізацію програми приватизації. Близько 960 державних підприємств передано Фонду державного майна України для приватизації. Постановка проблеми, проаналізованої авторами статті, полягає у тому, що переважна більшість цих підприємств має велику заборгованість перед кредиторами. Така ситуація породжує низку конфліктів у застосуванні на практиці різних нормативно-правових актів, які так чи інакше торкаються сфери банкрутства.

Мета статті полягає у дослідженні проблеми правового регулювання банкрутства об’єктів державної власності.

Основні результати полягають у рекомендації щодо недоцільності встановлення надмірних обмежень і мораторіїв на застосування процедур банкрутства відносно підприємств державного сектору управління. Зазначена практика адміністративноправового регулювання господарсько-правових відносин, як правило, має небажані економічні наслідки. Такі обмеження призведуть до негативного економічного ефекту як для підприємств державного сектору, зокрема, так і для економіки загалом, що позначиться на міжнародних рейтингах інвестиційної привабливості України.

У результаті дослідження можна зробити висновки про необхідність удосконалення механізмів практики застосування законодавчих норм, що регулюють процеду ри банкрутства відносно підприємств із часткою державної власності понад 50 %. Таке вдосконалення можливе через активізацію взаємодії між органами державного управління, судової влади та суб’єктами професійного громадського суспільства, зокрема, з професійними саморегулівними організаціями арбітражних керуючих України з метою уніфікації практики застосування, вирішення колізійних питань та підвищення ефективності реалізації процедур банкрутства.

 

Ключові слова заборгованість; банкрутство; неплатоспроможність; приватизація; державне підприємство; мораторій; план санації; арбітражний керуючий
References

Bibliography

 

Websites

1. ‘Uriad peredav rekordnyi 431 derzhavnyi ob’iekt na pryvatyzatsiiu ta 4 velyki ob’iekty’ [‘The Government Has Tansferred a Record 431 State-Owned Facilities for Privatization and 4 Large Facilities’] (Uriadovyi portal, 03.03.2020) <https://www.kmu.gov.ua/news/ uryad-peredav-rekordni-431-derzhavnij-obyekt-na-privatizaciyu-ta-4-veliki-obyekti> (accessed: 28.04.2020) (in Ukrainian).

2. ‘Doing Business’ (Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy) <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=05376d6c-3772-4027ac6f-73e33e2905a8&title=DoingBusiness2019 (accessed: 28.04.2020) (in Ukrainian).