Назва статті Реформа органів прокуратури в Україні: кадрове перезавантаження чи дискримінація за професійною ознакою?
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, професорка кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6239-9091 Researcher ID: http://www.researcherid.com//rid/M-7224-2018  m.stefanchuk@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2020
Сторінки [264-277]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-04-264
Анотація

Сучасний етап державотворення в Україні ознаменований черговою реформою органів прокуратури, пов’язаною із проведенням оцінки відповідності діючих прокурорів критеріям професійної компетентності, доброчесності та професійної етики, а також зі створенням нових законодавчих передумов надання можливостей для осіб, які мають відповідну підготовку, займати посади у прокуратурах усіх рівнів. Правове забезпечення такого кадрового перезавантаження, яке, зокрема, представлено відповідними наказами Генерального прокурора, викликає жваву дискусію як серед науковців, так і практиків та привертає особливу увагу з огляду на нещодавнє висловлення недовіри Генеральному прокуророві Верховною Радою України через низьку ефективність виконання ним обов’язків та, як наслідок, невідповідність займаній посаді.

Метою статті є аналіз правового забезпечення кадрового перезавантаження орга нів прокуратури в Україні на сучасному етапі на предмет їх відповідності європейським стандартам незалежності прокурорів, а також формування узагальненого бачення щодо перспектив урегулювання цих відносин.

Встановлено, що з прийняттям нового Закону України “Про прокуратуру” відбулася системна зміна суб’єктів адміністрування системи прокуратури, пов’язана зі створенням нового, на той час, суб’єкта цієї системи – Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, діяльність якої мала бути спрямована на виконання основних функцій із кадрового забезпечення органів прокуратури, які раніше монопольно здійснювалися прокурорами, які займають адміністративні посади, що мало наслідком суттєве обмеження такої гарантії діяльності прокурора, як його незалежність і прозорість у діяльності прокуратури. Сучасний етап кадрового реформування органів прокуратури в Україні ознаменований правовими приписами, спрямованими не на удосконалення, а на припинення діяльності цього інституту,а також на створення механізму селекції при відборі прокурорів, що призводить до формування дискримінаційних умов у процесі кадрового перезавантаження для осіб, які мають досвід прокурорської діяльності.

Доведено, що ситуативне кадрове перезавантаження органів прокуратури, що забезпечене тимчасовою правовою регламентацією, обумовленою актуальною політичною кон’юнктурою, не відповідає європейським стандартам забезпечення незалежності служби публічного обвинувачення, а також таким елементам принципу верховенства права, як юридична визначеність, заборона свавілля, дотримання прав людини, заборона дискримінації та рівність перед законом. Запропоновано встановлення до кандидата на посаду Генерального прокурора вимог проходження кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності очолювати систему прокуратури як суміжного правового інституту у системі правосуддя з метою перетворення процесу вибору кандидатури на посаду Генерального прокурора з суто політичного ще й у професійний, та підсилення гарантій зовнішньої незалежності прокуратури як елементу системи правосуддя.

 

Ключові слова прокуратура; прокурор; кадрове перезавантаження; атестація кад рів; професійний добір на посаду
References

Bibliography

Authored books

1. Kostenko S, Kvalifikatsiino-dystsyplinarna komisiia prokuroriv: pravovyi status ta shliakhy reformuvannia [Qualification and Disciplinary Commission of Prosecutors: Legal Status and Ways of Reform] (Natsionalna akademiia prokuratury Ukrainy 2019) (in Ukrainian).

 

Websites

2. ‘Reforma prokuratury, zaproponovana Zelenskym, likviduie mistseve samovriaduvannia – Friz’ [‘Zelensky’s Prosecutor’s Reform Eliminates Local Government – Freese’] (Priamyi, 05.09.2019) <https://prm.ua/reforma-prokuraturi-zaproponovanazelenskimlikviduye-samovryaduvannya-friz> (accessed: 17.03.2020) (in Ukrainian).

3. ‘Riaboshapka natiaknuv, shcho v Ukraini mozhut likviduvaty viiskovu prokuraturu’ [‘Ryaboshapka Hinted that Military Prosecutor’s Office Could be Liquidated in Ukraine’] (Ukrainska pravda, 07.09.2019) <https://www.pravda.com.ua/ news/2019/08/7/7222959> (accessed: 01.03.2020) (in Ukrainian).

4. Banchuk O, ‘4 roky zmin u prokuraturi Ukrainy: dva kroky vpered, odyn nazad’ [‘4 Years of Change in the Prosecutor’s Office of Ukraine: Two Steps Forward, One Back’] (Tsentr polityko-pravovykh reform, 23.10.2018) <https://www.pravo.org.ua/ua/ news/20873335-4-roki-zmin-u-prokuraturi-ukrayini-dva-kroki-vpered,-odin-nazad> (accessed: 17.03.2020) (in Ukrainian).

5. Fazekosh O, ‘Z pozytsii “zlisnoho shkidnytstva”’ [‘From the Standpoint of “Malicious Wrecking”’] (Zakon i Biznes, 19.10–25.10.2019) <https://zib.com.ua/ ua/139659-reformu vannya_prokuraturi_z_poziciy_zlisnogo_shkidnictva.html> (accessed: 17.03.2020) (in Ukrai nian). 6. Riaboshapka R ta inshi, ‘Vidnovyty doviru do prokuratury: misiia zdiisnenna’ [‘Restore the Credibility to the Prosecutor’s Office: Mission Accomplished’] (ZN.UA, 26.12.2019) <https://dt.ua/article/print/internal/vidnoviti-doviru-do-prokuraturi-misiyazdiysnenna334126_.html> (accessed:16.03.2020) (in Ukrainian).