Назва статті Принцип рівності сторін у сучасній доктрині податкового права (на прикладі розгляду публічно-правових спорів)
Автори

доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, професор кафедри конституційного та міжнародного права Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2353-4836 Researcher ID: http://www.researcherid.com//rid/E-8029-2017 bern1979@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2020
Сторінки [57-70]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-04-057
Анотація

Формування нової доктрини податкового права пов’язане з переосмисленням і запровадженням нового підходу до тлумачення та реалізації принципу рівності в податкових правовідносинах. Реалізація принципу рівності в таких відносинах залишається однією з актуальних проблем і стоїть на заваді остаточної трансформації доктрини податкового права. У практичній площині принцип рівності має різні форми вираження, кожна з яких є важливою у контексті дотримання вказаного принципу. Незважаючи на велику кількість праць, присвячених дослідженню принципу рівності в адміністративному судочинстві, зокрема, під час розгляду податкових спорів, необхідно констатувати, що в юридичній літературі недостатньо актуальних наукових праць, присвячених практичним питанням дотри мання принципу рівності в податково-правових відносинах.

 Метою статті є визначення принципу рівності у сучасній доктрині податкового права з урахуванням практики його застосування у судових рішеннях на прикладі публічно-правових спорів. Для її реалізації проаналізовано основні підходи до визначення засад нової доктрини податкового права; охарактеризовано зміст принципу рівності в адміністративному судочинстві та податково-правових відносинах; розглянуто судову практику у податкових спорах щодо реалізації принципу рівності.

Встановлено, що принцип рівності є основоположною засадою нової доктрини податкового права, який закріплено у нормах процесуального та матеріального права; реалізація зазначеного принципу має важливе значення як в адміністративному судочинстві, так і в діяльності суб’єктів публічно-владних повноважень. З’ясовано, що у податкових спорах принцип рівності слід розглядати в двох основних аспектах: 1) як рівність оподаткування (рівність платників податків перед законом), тобто рівний підхід податкових органів до платників податків під час проведення перевірок, розрахунку суми податкового зобов’язання та суми відшкодування податку на додану вартість, застосування штрафних санкцій, надання пільг тощо; 2) як рівність у відносинах між платником податку та державою, тобто рівні умови

та взаємні права й обов’язки платників податків і державних органів, включаючи рівний доступ сторін податкових правовідносин до правосуддя.

 

Ключові слова доктрина податкового права; принцип рівності; принцип змагальності; судова практика; публічно-правові спори
References

Bibliography

Authored books

1. Kucheriavenko M, Podatkove pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs’ [Tax Law of Ukraine. Academic Course] (Vseukrainska asotsiatsiia vydavtsiv “Pravova yednist” 2008) (in Ukrainian).

2. Kucheriavenko M, Podatkove pravo Ukrainy [Tax Law of Ukraine] (Pravo 2012) (in Ukrainian).

 

 Edited books

3. Bilodid I (red), Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian Language], t 2 (Naukova dumka 1971) (in Ukrainian). 4. Finansove pravo: navchalnyi posibnyk [Financial Law: Study Guide] (Pryshva N zah red, Lira-K 2018) (in Ukrainian).

 

Journal articles

5. Aver’ianov V, ‘Nova doktryna ukrainskoho administratyvnoho prava na etapi stanovlennia’ [‘New Doctrine of Ukrainian Administrative Law at the Stage of Formation’] (2007) 35 Aktualni problemy derzhavy i prava 10 (in Ukrainian).

6. Baranchyk P, ‘Zmahalnist storin yak pryntsyp administratyvnoho sudochynstva’ [‘The Parties’ Ability as a Principle of Administrative Justice’] (2011) 4 Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu 143 (in Ukrainian).

7. Bernaziuk Ya, ‘Metodolohiia provedennia naukovykh doslidzhen u sferi konstytutsiinoho prava na suchasnomu etapi: vyznachennia osnovnykh zavdan’ [‘Methodology for Conducting Scientific Research in the Field of Constitutional law at the Present Stage: defining the main tasks’] (2014) 11 Pravo Ukrainy 136 (in Ukrainian).

8. Bernaziuk Ya, ‘Pytannia metodolohii provedennia naukovykh doslidzhen u sferi konstytutsiinoho prava’ [‘Questions About the Methodology of Conducting Research in the Field of Constitutional Law’] (2014) 10 Pravo Ukrainy 186 (in Ukrainian).

9. Bernaziuk Ya, ‘Pryntsyp zmahalnosti sudovoho protsesu yak skladova prava na spravedlyvyi sudovyi rozghliad’ [‘The Principle of Adversarial Litigation as a Component of the Right to a Fair Trial’] [2019] 3 (87) Visnyk luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka 14 (in Ukrainian).

10. Horobtsova Ya, ‘Shchodo pryntsypiv administratyvnoho sudochynstva’ [‘Regarding the Principles of Administrative Justice’] (2014) 12 Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu Seriia Yurysprudentsiia 136 (in Ukrainian).

11. Kovaliv M and Stakhura I, ‘Pryntsypy administratyvnoho sudochynstva: poniattia, zmist, systema’ [‘Principles of Administrative Justice: Concept, Content, System’] (2014) 4 Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav 174 (in Ukrainian).

12. Kotenko A, ‘Do pytannia pro pryntsypy u podatkovo-pravovomu rehuliuvanni’ [‘To the Question of Principles in Tax Regulation’] (2014) 28 Finansove pravo 22 (in Ukrainian).

13. Melnyk R, ‘Novely suchasnoi kontseptsii ukrainskoho administratyvnoho prava’ [‘Novels of the Modern Concept of Ukrainian Administrative Law’] [2017] 5 (7) LEX PORTUS 5 (in Ukrainian). 14. Opanasenko O, ‘Pryntsyp zmahalnosti ta yoho vplyv na diialnist storin administratyvnoho sudochynstva’ [‘The Principle of Competitiveness and its Impact on the Activities of the Parties to Administrative Proceedings’] [2013] 22 (1)2 Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu Seriia Pravo 200 (in Ukrainian).

15. Patsurkivskyi P and Savkina O, ‘Podatkovo-pravova doktryna Ukrainy: mizh skilloiu etatyzmu i kharibdoiu liudynotsentryzmu’ [‘The Tax Doctrine of Ukraine: Between the Skill of Statism and the Freak of Human-Centrism’] (2017) 9 Pravo Ukrainy 192 (in Ukrainian).

16. Sokurenko O, ‘Suchasna administratyvna yustytsiia v Ukraini’ [‘Modern Administrative Justice in Ukraine’] (2017) 1 Visnyk Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. V. Vynnychenka 165 (in Ukrainian).

17. Yurovska V, ‘Liudynotsentrystska kontseptsiia administratyvno-pravovoi doktryny: filosofskyi aspekt novoi ideolohii administratyvnoho prava’ [‘The Human-Centrist Concept of Administrative-Legal Doctrine: The Philosophical Aspect of the New Ideology of Administrative Law’] (2016) 41 Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu Seriia Pravo 281 (in Ukrainian). Thesis 18. Bernaziuk Yan, ‘Konstytutsiini osnovy pravotvorchosti Prezydenta Ukrainy: teoriia i praktyka’ [‘Constitutional Foundations of Lawmaking of the President of Ukraine: Theory and Practice’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, 2014) 40 (in Ukrainian).

 

 Websites

19. Bernaziuk Ya, ‘Mizhnarodni standarty dotrymannia pryntsypu zmahalnosti v sudovomu protsesi’ [‘International Standards for Adherence to the Principle of Competition in Litigation’] (Sudovo-iurydychna hazeta, 2019) (accessed: 13.02.2020) (in Ukrainian).

20. Kucheriavenko M, ‘Z khudoho platnyka khoch hryvniu borhu’ [‘Of the Skinny Payer Though the Hryvnia Debt’] (Zakon i biznes, 2014) (accessed: 13.02.2020) (in Ukrainian).

21. Kucheriavenko M, ‘Podatkovyi kompromis: platyty nemozhlyvo zalyshyty’ [‘Tax Compromise: Payable Cannot be Left’] (Liha-Blohy, 2014) (accessed: 13.02.2020) (in Ukrainian). 22. Selivanov A, ‘Novitnia doktryna administratyvnoho prava’ [‘The Newest Doctrine of Administrative Law’] (Holos Ukrainy, 2016) (accessed: 13.02.2020) (in Ukrainian).

23. ‘Suddi VS obhovoryly zastosuvannia rishen YeSPL v administratyvnomu sudochynstvi’ [‘Judges of the Armed Forces Discussed the application of ECtHR decisions in Administrative Proceedings: News and Events’] (Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoho Sudu, 2019) (accessed: 13.02.2020) (in Ukrainian).