Назва статті Доктрина податкового права і нормотворчість у сфері оподаткування
Автори

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3864-3728 mutombo1535@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2020
Сторінки [71-81]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-04-071
Анотація

Україна пройшла етап свого первісного становлення як незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, ситуація у сфері нормотворення як загалом, так і в сфері оподаткування зокрема майже не змінилася. Причин цьому може бути багато: починаючи економічними і політичними, закінчуючи обставинами тимчасового характеру, пов’язаними, до прикладу, із проведенням антитерористичної операції на сході України. Зазвичай посилаються на мінливість соціально-економічних відносин, недотримання юридичної техніки, відсутність належного моделювання ситуації тощо. Однак серед названих причин не згадується відсутність взаємозв’язку між нормотворчістю і податковою доктриною, за якого при розробленні та прийнятті нормативно-правових актів простежується використання тих положень, що сформовані як доктринальні. Для аналізу процесу впливу доктрини податкового права на формування змісту податково-правових норм розкрито сутність таких понять, як “доктрина”, “правова доктрина”, “доктрина податкового права”.

 Метою статті є характеристика податково-правової доктрини та її впливу на нормотворення у сфері оподаткування.

Встановлено, що поняття доктрини податкового права є багатогранним, а його зміст – різновекторним. Сутність доктрини податкового права розкривається низкою її аспектів: як сукупності сталих теоретичних положень про податок, його встановлення і сплату, податкову систему, принципи податкового права та інші аспекти податкових відносин; такі положення вивчають і формують науковці, згодом вони відбиваються у їхніх наукових працях (формалізуються), а також можуть бути об’єднані у межах відповідних наукових шкіл; синтезує та формує певну систему наукових поглядів на сутність податків, податкової системи, податкового адміністрування. Окрім того, доктриною податкового права може називатися документ, що відображає зміст і напрями розвитку сучасної податкової політики держави. Податковоправова доктрина сьогодні не може бути визнана джерелом податкового права України. Водночас вона за своїм функціональним спрямуванням має чинити безпосередній вплив на зміст податково-правових норм при їх розробленні та удосконаленні.

 

Ключові слова доктрина; доктрина податкового права; нормотворчість; податкова нормотворчість; податкова система
References

Bibliography

Authored books

1. Dmytryk O, Dzherela finansovoho prava: problemy ta perspektyvy rozvytku [Sources of Financial Law: Problems and Prospects for Development] (Pravo 2010) (in Ukrainian).

2. Kucherjavenko N, Kurs nalogovogo prava [The course of Tax Law], t III: Uchenie o naloge [The Doctrine of Tax] (Pravo 2005) (in Russian).

3. Semenikhin I, Pravova doktryna: zahalnoteoretychnyi analiz [Legal Doctrine: A General Theoretical Analysis] (Iurait 2012) (in Ukrainian).

 

Edited and translated books

 4. Kun T, Struktura naukovykh revoliutsii [The Structure of Scientific Revolutions] (per z anhl, Port-Royal 2001) (in Ukrainian).

5. Litopys dysertatsiinykh doslidzhen z finansovoho prava [Chronicle of the Dissertation on Financial Law] (Kucheriavenko M ta Krynytskyi I uporiad, Pravo 2018) (in Ukrainian).

6. Polani M, Lichnostnoe znanie. Na puti k postkriticheskoj filosofii [Personal Knowledge. Towards Postcritical Philosophy] (per s angl, Progress 1998) (in Russian).

7. Zahalna teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk [General Theory of State and Law] : [Pictionary of the Ukrainian Language Academic Explanatory Dictionary (1970–1980)] (Tsvik M ta Tkachenko V ta Petryshyn O red, Pravo 2002) (in Ukrainian).

 

Dictionaries

8. ‘Doktryna’ [‘Doctrsne’] v Slovnyk ukrainskoi movy. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk (1970–1980) <http://sum.in.ua/s/doktryna> (accessed: 22.02.2020) (in Ukrainian).

 9. Ozhegov S i Shvedova N, Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka [Explanatory Dictionary of the Russian Language] (4-e izd, 2006) (in Russian).

 

Journal articles

10. Tatsii V, ‘Shliakh “sprob ta pomylok” nadto doroho obkhodytsia suspilstvu’ [‘The Way of “Trial and Error” is Too Expensive for Society’] (2005) 9 Viche 56–7 (in Ukrainian).

11. Todyka Yu, ‘Konstytutsiia i pravova doktryna’ [‘The Constitution and Legal Doctrine’] [2000] 1 (20) Visn. Akad. prav. nauk Ukrainy 46 (in Ukrainian).

12. Vavilin E, ‘Nekotorye problemy mehanizma zashhity subektivnyh grazhdanskih’ [‘Some Problems of the Mechanism of Protection of Subjective Civil’] [2002] 3 (242) Pravovedenie 183 (in Russian).

 

Thesis

13. Duravkin P, ‘Zabezpechennia vykonannia podatkovoho obov’iazku’ [‘Ensuring Tax Compliance’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2010) (in Ukrainian).

14. Duvanskyi O, ‘Prymusovi zakhody, pov’iazani z nevykonanniam obov’iazku zi splaty podatkiv i zboriv’ [‘Coercive Measures Related to Tax and Fee Failure’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2013) (in Ukrainian).

15. Hrebeniuk N, ‘Funktsii podatkovo-pravovoho prymusu’ [‘Functions of Tax and Legal Coercion’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2017) (in Ukrainian).

16. Kyrychenko V, ‘Sposoby zabezpechennia vykonannia podatkovoho obov’iazku’ [‘Ways to Tnsure Tax Compliance’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2005) (in Ukrainian).

17. Marynchak N, ‘Zabezpechuvalni zakhody v podatkovomu pravi’ [‘Precautionary Measures in Tax Law’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2014) (in Ukrainian).

18. Tymchenko A, ‘Vydy prymusovykh zakhodiv u podatkovomu pravi’ [‘Types of Coercive Measures in Tax Law’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2012) (in Ukrainian).

19. Zakarian B, ‘Pravovidnovliuvalni zakhody v podatkovo-pravovomu rehuliuvanni’ [‘Law Enforcement Measures in Tax Regulation’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2016) (in Ukrainian).

 

Dissertations

20. Bogatova O, ‘Normativno-pravovoj akt kak istochnik prava (teoreticheskij aspekt)’ [‘Normative Legal Act as a Source of Law (Theoretical Aspect)’] (dis kand jurid nauk, 2004) (in Russian).

21. Boshno S, ‘Forma prava: teoretiko-pravovoe issledovanie’ [‘Form of Law: Theoretical and Legal Research’] (dis d-ra jurid nauk, 2005) (in Russian).

22. Zozulja A, ‘Doktrina v sovremennom prave’ [‘Doctrine in Modern Law’] (dis kand jurid nauk, 2006) (in Russian).

 23. Dmytryk O, ‘Dzherela finansovoho prava’ [‘Sources of Financial Law’] (dys d-ra yuryd nauk, 2011) (in Ukrainian).