Назва статті Контролюючий орган як суб’єкт податкових відносин: доктринальні підходи до визначення правового статусу
Автори

кандидат юридичних наук, в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у Харківській області (Харків, Україна) gu.kh@tax.gov.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2020
Сторінки [82-92]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-04-082
Анотація

Правовий статус контролюючого органу визначає його місце у державно-владному механізмі та наділяє обсягом повноважень, реалізація яких здійснюється при виникненні конкретних податкових правовідносин. Правові зв’язки, які формуються між суб’єктами таких відносин, обумовлюють перехід зі статичного до динамічного стану, що викликає закономірну зміну правового статусу контролюючого органу з суб’єкта права на суб’єкта правовідносин.

Мета статті полягає у тому, щоб: а) закономірно дослідити доктринальні підходи до визначення таких загальних понять, як: “правовий статус особи”, “правовий статус органу держави”, “правовий статус контролюючого органу як суб’єкта права”, “правовий статус контролюючого органу як суб’єкта правовідносин”; б) здійснити співвідношення наведених понять; в) визначити на предмет можливості й доцільності застосування таких понять, як “адміністративно-правовий статус контролюючого органу”, “публічно-правовий статус контролюючого органу”; г) розмежувати категорії “правовий статус контролюючого органу” та “правовий статус посадових (службових) осіб контролюючого органу”.

У межах дослідження встановлено, що тільки єдність формального (владний характер діяльності) та змістовного (податкові правовідносини) критеріїв визначає сутнісне наповнення поняття “правовий статус контролюючого органу”. З огляду на це можливо, але недоцільно використовувати у науковому обігу поняття “адміністративно-правовий статус контролюючого органу”. У зв’язку з тим, що один з елементів правового статусу контролюючого органу – відповідальність – поєднує складові публічного й приватного права також можливо, але недоцільно застосовувати поняття “публічно-правовий статус контролюючого органу”. Отже, і можливим, і доцільним є виокремлення лише двох понять: правовий статус контролю-ючого органу як суб’єкта права й правовий статус контролюючого органу як суб’єкта правовідносин.

 

References

Bibliography

Authored books

1. Alekseev S, Obshhaja teorija prava: uchebnik [General Theory of Law: Textbook] (Juridicheskaja literatura 1982) (in Russian).

2. Alekseev S, Problemy teorii prava: kurs Lektcii [Problems of the Theory of Law: Lecture Course], t 2 (in Russian).

3. Himicheva N, Nalogovoe pravo [Tax Law: Textbook] (Bek 1997) (in Russian).

4. Kozlov Ju, Sovetskoe administrativnoe pravo [Soviet Administrative Law: Allowance] (Znanie 1984) (in Russian).

 5. Kucheriavenko M, Podatkove pravo Ukrainy [Tax Law of Ukraine: Textbook] (Pravo 2012) (in Ukrainian). 6. Oliinyk O ta Muliavka D, Pravovyi status fiskalnykh orhaniv Ukrainy ta derzhav-chleniv Yevropeiskoho Soiuzu [Legal Status of Fiscal Organizations of Ukraine and Member States of the European Union] (Natsionalnyi universytet DPS Ukrainy 2016) (in Ukrainian).

7. Rabinovych P, Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy [Fundamentals of the General Theory of Law and State: Tutorial] (Krai 2007) (in Ukrainian).

8. Skakun O, Teoriia prava i derzhavy [Theory of Law and State: Textbook] (Alerta 2009) (in Ukrainian).

9. Vitruk N, Obshhaja teorija pravovogo polozhenija lichnosti [General Theory of the Legal Status of a Person: Monograph] (Norma 2008) (in Russian).

 

Journal articles

10. Cabrija D, ‘Status organa upravlenija’ [‘Status of Governing Body’] (1978) 2 Sovetskoe gosudarstvo i pravo (in Russian).

11. Bandurka O, ‘Pravovyi status Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy: poniattia ta struktura’ [‘Legal Status of the State Tax Service of Ukraine: Concept and Structure’] (2004) 25 Visnyk Natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav (in Ukrainian).

12. Husar O, ‘Administratyvno-pravovyi status personalu derzhavnoho upravlinnia’ [‘Administrative and Legal Status of Public Administration Staff’] [2013] 2 (4) Administratyvne pravo i protses (in Ukrainian).