Назва статті Доктрина розсуду в податковому праві Німеччини та України
Автори

суддя адміністративного суду Берліну, директор Регіональної програми GIZ “Сприяння правової державності в Центральній Азії” (Ташкент, Узбекистан / Франкфурт, Німеччина)

joerg.pudelka@giz.de

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2020
Сторінки [93-104]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-04-093
Анотація

Поняття розсуду є одним із центральних в адміністративному праві Німеччини, а відповідно, й такого його розділу, як податкове право. Важливим є розсуд і в податковому праві України.

Мета статті має комплексний характер: 1) визначити зміст поняття “розсуд”; 2) проаналізувати критерії належності розсуду; 3) встановити особливості реалізації розсуду у сфері оподаткування; 4) визначити особливе місце оціночних понять у формуванні судових доктрин.

Встановлено, що під поняттям “розсуд” потрібно розуміти можливість органу публічної влади мати певний діапазон для самостійного ухвалення рішень, які можуть бути перевірені судом в обмеженому обсязі. Розсуд суб’єктів владних повноважень може стосуватися: а) здійснення або невиконання будь-якої дії органом пуб лічної влади; б) запитання “яким чином?”, тобто запитання, за допомогою яких заходів реагу вати органу управління у конкретному випадку? Зазначається, що в аспекті розсуду важливим є дотримання таких умов: 1) право на реалізацію розсуду повинне бути чітко прописане в законі або ж послідовно випливати із нього; 2) розсуд повинен реалізовуватися відповідно до мети, з якою він був наданий; 3) розсуд пови нен застосовуватися у визначених законом межах. Відповідні умови потрібно детермінувати як умови належності розсуду. Підкреслено важливе значення оціночних понять в аспекті розвитку доктрини розсуду у сфері оподаткування. При цьому констатується, що у зазначеній сфері розсуд отримує своє обмежене застосування.

 Отже, як у Німеччині, так і в Україні розсуд у сфері оподаткування є можливим. При цьому відзначається, що в Німеччині розсуд у податково-правовій сфері суттєво обмежений.

 

Ключові слова розсуд; розсуд у сфері оподаткування; дискреційні повноваження; судова доктрина; оціночні поняття; належність розсуду
References

Bibliography

Authored books

1. Arndt Hans-Wolfgang und Jenzen Holger und Fetzer Thomas, Allgemeines Steuerrecht (3 Auflage, Franz-Vahlen-Verlag 2016) (in German).

 

Journal articles

 2. Kobylnik D, ‘Deiaki mirkuvannia stosovno dyskretsiinykh povnovazhen orhaniv, shcho zdiisniuiut finansovu diialnist v Ukraini’ [‘Some Considerations Regarding Discretionary Powers of Financial Institutions Operating in Ukraine’] [2015] 2 (8) Teoriia i praktyka pravoznavstva <http://tlaw.nlu.edu.ua/article/ viewFile/63824/59304> (accessed: 07.02.2020) (in Ukrainian).

3. Kucheriavenko M, ‘Osoblyvosti rozsudu v podatkovo-pravovomu rehuliuvanni’ [‘Specifics of Discretion in Tax Law Regulation’] (2017) 1 ScienceRise. Juridical Science 37–41 (in Ukrainian).

 

Thesis

 4. Khanova N, ‘Dyskretsiini povnovazhennia kontroliuiuchykh orhaniv u sferi opodatkuvannia v Ukraini’ [‘Discretionary Powers of Regulatory Authorities in the Area of Taxation in Ukraine’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2019) (in Ukrainian).

 

Conference papers

5. Smychok Ye, ‘Dyskretsiini povnovazhennia kontroliuiuchykh orhaniv v aspekti reformuvannia podatkovoi systemy’ [‘Discretionary Powers of Regulatory Authorities in Terms of the Tax System Reform’] v Konstytutsiina reforma yak vymoha suchasnosti: zbirnyk tez dopovidei ta naukovykh povidomllen uchasnykiv naukovo-praktychnoi internetkonferentsii [Constitutional Reform as a Requirement of Modern Times: Collected Theses of Updates and Scientific Reports of Participants to the Scientific and Practical Internet Conference] (Hetman A zah Red, Nats yuryd akad Ukraïny im Yaroslava Mudroho 2014) (in Ukrainian).