Назва статті Конституційне право на свободу мирних зібрань в Україні
Автори

кандидат юридичних наук, начальник сектора моніторингу Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області (Прилуки, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0446-3892 NIKOLAS783@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2020
Сторінки [251-272]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-06-251
Анотація

Здійснення права на свободу мирних зібрань і його роль в утвердженні демократичних засад, здійснення народовладдя в Україні довели події 2004, 2013–2014 рр., а саме Помаранчева революція та Революція Гідності, які стали наслідком здійснення українцями гарантованого Конституцією України права на свободу мирних зібрань. Зазначені події засвідчили не лише роль права на свободу мирних зібрань у визначенні демократичного курсу розвитку державності та громадянського суспільства, а й продемонстрували вади конституційних норм, перш за все, пов’язані з обмеженнями здійснення права на свободу мирних зібрань і політичної волі владних еліт у застосуванні до суб’єктів здійснення цього права заходів юридичної відповідальності. Тож важливим для людини є не формальне закріплення права у конституційній нормі, а саме дієвість такої норми, спрямована на пряме врегулювання суспільних відносин щодо здійснення права на свободу мирних зібрань. Існування у нормах позитивного права різних формул, які виражають право на свободу мирних зібрань, тягне за собою відсутність чіткості та зрозумілості норм, які регулюють суспільні відносини зі здійснення права на свободу мирних зібрань, що негативно відображається як на самих суспільних відносинах, так і загалом на стані демократії у державі.

 Метою статті є дослідження права на свободу мирних зібрань як конституційного права та семантичної відповідності одиниць мови, що використовуються на його позначення, змістові цього права.

У статті окреслено особливості інституціоналізації права на свободу мирних зібрань у нормах Конституції України, досліджено особливості правового регулювання суспільних відносин щодо здійснення права на свободу мирних зібрань за допомогою конституційних норм прямої дії, а також системність розуміння права на свободу мирних зібрань і регулювання його здійснення за допомогою норм галузі конституційного законодавства України.

Конституційна норма, що міститься у ч. 1 ст. 39 Конституції України, потребує змін, які мають стосуватися: лексико-семантичної формули вираження досліджуваного права, а саме, має бути відтворено як “право на свободу мирних зібрань”; суб’єкт здійснення права на свободу мирних зібрань не повинен бути обмежений виключно наявністю у суб’єктів здійснення цього права правового зв’язку з Україною (громадянства), а належати всім без винятку людям, які на законних підставах перебувають в Україні; вказаний шлях розвитку права збиратися мирно має еволюціонувати у право на мирні зібрання, що є істотно ширшим і розлогішим за своєю суттю, а останнє у своїй гносеології має дістатися лексико-семантичної та юридичної формули саме як право на свободу мирних зібрань, яке визнане світовим співтовариством і відображатиме сутнісні властивості цього права.

 

Ключові слова Конституція України; право на свободу мирних зібрань; право на мирні зібрання; конституційно-правове регулювання
References

Bibliography

Authored books

1. Savchyn M, Konstytutsiine pravo Ukrainy [Constitutional Law of Ukraine: Textbook] (Pravova yednist 2009) (in Ukrainian).

2. Sambor M, Pravo na myrni zibrannia [The Right to Freedom of Peaceful Assembly] (Prylutska miska drukarnia 2018) (in Ukrainian).

 

Edited books

3. Afanasieva M ta Yezerov A (zah red), Konstytutsiine pravo Ukrainy: prahmatychnyi kurs [Constitutional Law of Ukraine: a Pragmatic Course] (Iurydychna literatura 2017) (in Ukrainian).

4. Bajnijazova Z, ‘Konstitucionnye cennosti kak orientiry dlja razvitija rossijskoj pravovoj sistemy’ [‘Constitutional Values as Guidelines for the Development of the Russian Legal System’] v Konstitucija Rossijskoj Federacii – pravovaja osnova razvitija sovremennoj rossijskoj gosudarstvennosti [The Constitution of the Russian Federation – Legal Basis for the Development of Modern Russian Statehood] (2014) (in Russian).

5. Boniak V (red), Zabezpechennia prav liudyny u pravookhoronnii diialnosti: navch. posib [Ensuring Human Rights in Law Application Activities: Teaching Guide] (Lira LTD 2017) (in Ukrainian).

6. Jebzeev B, ‘Konstitucija, gosudarstvo i lichnost’ v Rossii: filosofija rossijskogokonstitucionalizma’ [‘The Constitution, the State and the Individual in Russia: Philosophy of Russian Constitutionalism’] v Konstitucija Rossijskoj Federacii – pravovaja osnova razvitija sovremennoj rossijskoj gosudarstvennosti [The Constitution of the Russian Federation – Legal Basis for the Development of Modern Russian Statehood] (2014) (in Russian).

7. Kolisnyk V ta Barabash Yu (red), Konstytutsiine pravo Ukrainy: pidruchnyk [Constitutional Law of Ukraine: Textbook] (Pravo 2008) (in Ukrainian).

8. Tatsii V (holova redkol), Konstytutsiia Ukrainy. Naukovo-praktychnyi komentar [The Constitution of Ukraine. Scientific and Practical Commentary] (Pravo 2011) (in Ukrainian).

 

Journal articles

 9. Adashys L ta Drobko O, ‘Konstytutsiine pravo hromadian na myrni zibrannia: suchasnii stan pravovoho rehuliuvannia v Ukraini’ [‘Constitutional Right of Citizens to Peaceful Assembly: Today’s Situation with Legal Regulation in Ukraine’] (2017) 6 Yurydychnii naukovii elektronnii zhurnal 54–7 <http://lsej.org.ua/6_2017/14.pdf> (accessed: 16.10.2019) (in Ukrainian).

10. Klymenko O, ‘Poniattia konstytutsiinoho prava hromadian na myrni zibrannia’ [‘Concept of the Constitutional Right of Citizens to Peaceful Assembly’] (2012) 6 Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy 134–41 (in Ukrainian).

11. Mukhamedova E, ‘Pravo na myrni zibrannia yak osobyste nemainove pravo fizychnykh osib u tsyvilnomu pravi’ [‘Right to Peaceful Assembly as Personal Non-Property Right of Individuals in Civil Law’] (2009) 11 Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo 51–5 (in Ukrainian).

12. Osipian B, ‘Pravo kak proiavlenie sovershennogo zakona svobody i otvetstvennosti’ [‘Right as a Manifestation of Perfect Law of Freedom and Responsibility’] [2012] 3 (15) Voprosy pravovedeniya 65–80 (in Russian).

13. Sambor M, ‘Konstytutsiini formy zdiisnennia prava na myrni zibrannia: zbory, mitynhy, pokhody, demonstratsii’ [‘Constitutional Forms of Exercising the Right to Peaceful Assembly: Assemblies, Rallies, Marches, Demonstrations’] (2019) 8 Pravo Ukrainy 255–67 (in Ukrainian).

14. Sambor M, ‘Pravo na svobodu myrnykh zibran v Ukraini: evoliutsiia konstytutsiinykh norm protiahom stolittia’ [‘The Right to Freedom of Peaceful Assembly in Ukraine: Evolution of Constitutional Provisions over the Course of a Century’] (2019) 1 (85) Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka 62–74 (in Ukrainian).

15. Zahorodnyuk A, ‘Pravo na myrni zibrannia v systemi konstytutsiinykh prav i svobod lyudyny i hromadianyna’ [‘Right to Peaceful Assembly in the System of Constitutional Rights and Freedoms of an Individual and a Citizen’] (2018) 1–2 Pravnychii chasopys Donetskoho universytetu 11–6 (in Ukrainian).

 

Theses

16. Glukhareva L, ‘Prava cheloveka v sisteme teorii prava i gosudarstva: obshcheteoreticheskie, filosofsko-pravovye i metodologicheskie problemy’ [‘Human Rights in the System of Theory of Law and State: General Theoretical, Philosophical, Legal and Methodological Issues’] (avtoref dys d-ra yurid nauk, 2004) (in Russian).

17. Kolosov I, ‘Konstitutsionnoe pravo grazhdan na provedenie sobranii, mitingov i demonstratsii, shestvii i piketirovaniia i yego realizatsiia v subiektakh Rossiskoi Federatsii, nakhodiashchikhsia v predelakh yuzhnogo federalnogo okruga’ [‘Constitutional Right of Citizens to Hold Assemblies, Rallies and Demonstrations, Marches and Picketing and its Implementation in the Russian Federation’s Entities Located within the Southern Federal District’] (avtoref dys. kand yurid nauk 2005) (in Russian).

18. Nevirko D, ‘Prava i svobody cheloveka i grazhdanina: problemy sootnosheniia i vzaimodeystviia v ierarkhii’ [‘Human and Civil Rights and Freedoms: Issues of Correlation and Interaction in the Hierarchy’] (avtoref dys kand yuryd nauk 2004) (in Russian).

19. Onyshchenko S, ‘Administratyvno-pravove zabezpechennia prava na myrni zibrannia’ [‘Administrative-Law Support of the Right to Peaceful Assembly’] (dys kand yuryd nauk, 2019) (in Ukrainian).

20. Sereda M, ‘Pravo na myrni zibrannia: teoretychni, praktychni ta porivnialno-pravovi aspekty’ [‘Right to Peaceful Assembly: Theoretical, Practical and Comparative Law Aspects’] (dys kand yuryd nauk, 2019) (in Ukrainian).

21. Tronko O, ‘Administratyvno-pravovi zasady realizatsii prava hromadian na myrni zibrannia’ [‘Administrative-Law Basis for the Exercise by Citizens of the Right to Peaceful Assembly’] (dys kand yuryd nauk, 2016) (in Ukrainian).

22. Zavorotchenko T, ‘Konstytutsiino-pravovi harantii prav i svobod liudyny i hromadianyna v Ukraini’ [‘Constitutional-Law Guarantees of Human and Civil Rights and Freedoms in Ukraine’] (avtoref dys kand yuryd nauk, 2002) (in Ukrainian).

 

Websites

 23. McClain T, ‘Examining the Forgotten Constitutional Right’ (Washington University in St. Louis, 01.04.2012) <https://source.wustl.edu/2012/04/examining-the-forgottenconstitutionalright> (accessed: 28.04.2020) (in English).