Назва статті Міжнародне приватне морське право України: сучасний стан системи колізійних норм
Автори

кандидатка юридичних наук, доцентка, заслужена працівниця освіти України, доцентка кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Одеса, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7114-1105 streltsova@onu.edu.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2020
Сторінки [95-110]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-06-095
Анотація

Відмінності у правових нормах, що регулюють відносини у сфері торговельного мореплавства, відмінності у змісті понять та інститутів морського приватного права різних країн створюють невизначеність щодо юрисдикції спору, застосовного матеріального права, а також виконання рішень компетентного правозастосовного органу на території іноземної держави, тим самим породжуючи колізійну проблему. Дієвим методом подолання колізій у цій сфері вбачається колізійно-правовий метод, який, проте, має бути здійснений з урахуванням сучасних тенденцій переосмислення його ролі та функцій.

Метою статті є виявлення, на основі комплексного аналізу теоретичних і законодавчих положень, сучасного стану системи колізійних норм міжнародного приватного морського права України для формування уявлення про рівень їхньої ефективності та відповідності сучасним тенденціям розвитку міжнародного приватного права.

Зазначено, що проблема подолання колізій у морському праві частково вирішена через міжнародно-правову уніфікацію матеріальних норм, проте загалом цей процес є напруженим і надто політизованим, може супроводжуватися труднощами теоретичного та практичного характеру, що підштовхує до переосмислення ролі колізійного метода, оновлення, можливо, масиву колізійних норм, застосування комбінованих форм і методів зближення та взаємодії національних правових систем.

Доведено, на основі аналізу теоретичних положень міжнародного приватного права, колізійних норм і принципів, закріплених у національному законодавстві (Кодекс торговельного мореплавства України (КТМ України) і міжнародних договорах України наявність в українському праві великого масиву колізійних норм, які підлягають застосуванню до широкого кола відносин у сфері торговельного мореплавства. Обґрунтовано виокремлення у межах міжнародного приватного права спеціальної підгалузі – міжнародного приватного морського права, що з урахуванням перспективного розвитку морської індустрії України є важливим.

 Визначено, що особливості відносин у сфері торговельного мореплавства зумовили і специфіку методів вирішення колізій, що проявилося у виробленні специ-фічних колізійних прив’язок-принципів: закон прапора, різні модифікації закону порту, закон місця зіткнення тощо. Зазначено, що тенденція розвитку колізійних норм проявляється у збільшенні варіативності колізійних норм, у зміні домінуючої ролі односторонніх колізійних прив’язок, у зміні способів регулювання “морських” колізій: від жорстких до гнучких.

Зроблено висновок, що система колізійних норм міжнародного приватного морського права України володіє ефективним інструментарієм подолання колізій і розвивається у дусі сучасних тенденцій розвитку міжнародного приватного права загалом. Обґрунтовано необхідність ревізії КТМ України з метою удосконалення систематизації колізійних норм, запропоновано виокремити спеціальний розділ для об’єднання усіх колізійних норм, бо це забезпечило б більшу чіткість цієї системи та зручність у використанні.

 

Ключові слова колізії; колізійна норма; колізійний принцип; міжнародне приватне право; міжнародне приватне морське право; торговельне мореплавство
References

Bibliography

Authored books

1. Tetley W, International Conflicts of Laws: Common, Civil and Maritime (Les Editions Yvon Blais 1994) (in English).

2. Tetley W, Maritime Liens and Claims (2nd edn, Les Edition Yvon Blais 1998) (in English).

3. Anufrieva L, Sootnoshenie mezhdunarodnogo publichnogo i mezhdunarodnogo chastnogo prava: pravovye kategorii [Correlation of International Public Law and International Private Law] (Spark 2002) (in Russian).

4. Gureev S, Kollizionnye problemy morskogo prava [Conflicts of Maritime Law] (Mezhdunarodnye otnoshenija 1972) (in Russisn).

5. Ivanov G і Makovskij A, Mezhdunarodnoe chastnoe morskoe pravo [International Private Maritime Law] (Sudostroenie 1984) (in Russian).

6. Lunc L, Kurs mezhdunarodnogo chastnogo prava [The International Private Law Course] (Spark 2002) (in Russian).

7. Zvekov V, Kollizii zakonov v mezhdunarodnom chastnom prave [Conflicts of Laws in International Private Law] (Volters Kluver 2007) (in Russian).

 

Edited books

8. Baatz Y, ‘The Conflict of Laws’ in Baatz Y (ed), Maritime Law (4th edn, Informa Law from Routledge 2018) (in English).

9. Rühl G, ‘Party Autonomy in the Private International Law of Contracts: Transatlantic Convergence and Economic Efficiency’ in Gottschalk E, Michaels R, Rühl G and von Hein J (eds), Conflicts of Laws in a Globalized World (Cambridge University Press 2007) (in English).

10. Kysil V, ‘Koliziini normy’ [‘Conflict of Law Rules’] u Dovhert A i Kysil V (red), Mizhnarodne pryvatne pravo [International Private Law] (Alerta 2012) (in Ukrainian).

 

Journal articles

11. Yiannopoulos A, ‘The Unification of Private Maritime Law by International Conventions’ (1965) 30 Law and Contemporary Problems 372 (in English).

12. Merezhko A, ‘Psihologicheskaja teorija mezhdunarodnogo chastnogo prava’ [‘Psychological Theory of International Private Law’] (2012) 6 Rossijskij juridicheskij zhurnal 52 (in Russian).

13. Streltsova Ye, ‘Shchodo sprob mizhnarodno-pravovoi unifikatsii okremykh instytutiv morskoho prava’ [‘On the Attempts of the International Unification of Certain Branches of Maritime Law’] (2014) 11 Naukovyi Visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu 161 (in Ukrainian).

 

Conference papers

14. Streltsova Ye, ‘Uniform International Maritime Law as a Tool for Facilitating Maritime Dispute Resolution’ v Kanzafarova I (red), Chetverti yurydychni dysputy z aktualnykh problem pryvatnoho prava: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia, prysviachena pam’iati Ye.V.Vaskovskoho [Fourth Legal Debates on the Topical Issues of Pivate Law: International and Scientific Conference Dedicated to the Memory of Ie V Vaskovskiy] (Astroprynt 2014) (in English).

 

Websites

15. ‘Baltime 1939 (as revised 2001)’ (Contracts and clauses. BIMCO) <https://www.bimco. org/contracts-and-clauses/bimco-contracts/baltime-1939-as-revised-2001> (accessed: 08.05.2020). 16. ‘Gencon 1994’ (Contracts and clauses. BIMCO) <https://www.bimco.org/contractsandclauses/bimco-contracts/gencon-1994#> (accessed: 08.05.2020).