Назва статті Колізійно-правове регулювання у сфері транскордонної недобросовісної конкуренції: європейська теорія та законодавча практика в Україні
Автори

кандидат юридичних наук, асистент кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7219-0032 rebryshbohdan@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2020
Сторінки [147-165]
DOI https://doi.org/10.33498/louu-2020-06-147
Анотація

Нині у багатьох європейських країнах, зокрема й тих, які не є учасницями Європейського Союзу (ЄС), діють спеціальні колізійні правила, що регламентують правила вибору права у приватних відносинах захисту від транскордонної недобро совісної конкуренції. До європейських країн, які на рівні свого законодавства закріпили окремі колізійні норми права щодо цивільних правопорушень у сфері недобросовісної конкуренції, можна віднести Швейцарію, Ліхтенштейн, Російську Федерацію, Албанію, Македонію, Молдову та ін. Невипадково такі норми знайшли своє відображення й у положеннях Регламенту (ЄС) Європейського Парламенту і Ради “Щодо права, яке підлягає застосуванню до позадоговірних зобов’язань (‘Рим II’)” (Регламент “Рим ІІ”), який сьогодні застосовується у всіх країнах – членах ЄС.

На відміну від багатьох держав, у правовій системі України колізійні питання, що виникають у зв’язку з учиненням недобросовісної конкуренції, не врегульовані. Закон України “Про міжнародне приватне право” (Закон про МПрП), як і чинні міжнародні договори нашої держави, не містить спеціальних колізійних норм у зазначеній сфері. Безумовно, це викликає потребу детального вивчення європейського досвіду регламентації приватних відносин захисту від недобросовісної конкуренції з іноземним елементом з метою з’ясування доцільності впровадження у вітчизняну законодавчу й судову практику нових колізійних підходів, які широко застосо вуються у цих зарубіжних країнах.

 Метою статті є визначення особливостей спеціального колізійно-правового регулювання зобов’язань, що виникають унаслідок недобросовісної конкуренції, у міжнародному приватному праві європейських країн, а також формулювання пропозицій і рекомендацій з удосконалення вітчизняного Закону про МПрП у цій сфері.

У статті висвітлені особливості спеціального колізійно-правового регулювання зобов’язань, що виникають унаслідок недобросовісної конкуренції, у міжнародно-му приватному праві окремих європейських країн, а також сформульовано пропозиції та рекомендації з удосконалення Закону про МПрП.

Зокрема, автором здійснений детальний аналіз колізійних норм ст. 6 Регламенту “Рим II”, розкриті особливості їх інтерпретації та застосування європейською докт риною і практикою, а також порівняно релевантні норми з подібними спеціальними колізійними правилами законодавства тих європейських країн, у яких Регламент “Рим II” не застосовується.

Висвітлені основні причини деталізації колізійних правил вибору права щодо вказаної категорії деліктів у законодавстві переважної більшості європейських країн, а також продемонстровані переваги й недоліки спеціальних норм, присвячених зобов’язанням, що виникають унаслідок недобросовісної конкуренції, які містять ся у Регламенті “Рим II”.

Зроблені висновки стосовно необхідності запровадження у національне колізійне законодавство окремих правил вибору права щодо недоговірних зобов’язань, які виникають унаслідок недобросовісної конкуренції, а також сформульовані пропозиції та рекомендації з удосконалення вітчизняного Закону про МПрП у цій сфері, через доповнення новою ст. 501 щодо недоговірних зобов’язань із недобросовісної конкуренції. 

Ключові слова недоговірні зобов’язання; недобросовісна конкуренція; зобов’язання, що виникають унаслідок недобросовісної конкуренції; закон місцезнаходження ринку
References

Bibliography

Authored books

1. Ashton D and Henry D, Competition Damages Actions in the EU: Law and Practice. (Edward Elgar Publishing 2013) (in English).

2. Binchy W and Ahern J, The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations: A New International Litigation Regime (Brill 2009) (in English).

3. Figura-Góralczyk E, Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym. (Wolters Kluwer Polska SA 2017) (in Polish).

4. Heinrich H and Nedim P and Schnyder A and Berti S, Internationales Privatrecht: Basler Kommentar (Helbing Lichtenhahn Verlag 2013) (in German).

5. Huber P, Rome II Regulation: Pocket Commentary (Sellier European Law Publishers 2011) (in English).

6. Kostkiewicz K, Internationales Privatrecht II: Vorlesungsskriptum <http://www.car2.de/ wp-content/uploads/downloads/skripte/IPRII.pdf> (accessed: 16.05.2020) (in German).

7. Maskaeva N, Nedobrosovestnaja konkurencija v mezhdunarodnom chastnom prave [Unfair Competition in Private International Law] (2016) (in Russian).

 

Edited and translated books

 8. Devenney J and Mel K (eds), European Consumer Protection: Theory and Practice (Cambridge University Press 2012) (in English).

9. Malatesta A (eds), Honorati C, The Law Applicable to Unfair Competition. The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-contractual Obligations in Europe (CEDAM 2006) (in English).

10. Nuyts A (eds), International Litigation in Intellectual Property and Information Technology (Kluwer Law International 2008) (in English).

11. Stone P (eds), Research Handbook on EU Private International Law (Edward Elgar Publishing 2015) (in English).

12. Koh H and Magnus U and Morenfel’s V, Mezhdunarodnoe chastnoe pravo i sravnitel’noe pravovedenie [Private International Law and Comparative Law] (Mezhdunar otnoshenija 2001) (in Russian).

13. Sergeeva A (red), Kommentarij k Grazhdanskomu kodeksu Rossijskoj Federacii [Commentary on the Civil Code of the Russian Federation] (2-e izd, Prospekt 2016) (in Russian). Journal articles 14. Alférez F, ‘The Rome II Regulation: On the way towards a European Private International Law Code’ (2007) 3 The European Legal Forum 85, 86 (in English).

15. Bouček V, ‘Deliktni Statut i Nepošteno Trzišno Natjecanje u Uredbi Rim II’ (2012) 62 Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 53 (in Croatian).

16. De Boer Th, ‘Party Autonomy and Its Limitations in the Rome II Regulation’ (2007) 9 Yearbook of Private International Law 23 (in English).

17. Fitchen J, ‘Choice of law in International Claims Based on Restrictions of Competition: Article 6 (3) of the Rome II Regulation’ [2009] 5 (2) Journal of Private International Law 344 (in English).

18. Gonçalves A, ‘The Application of the Rome II Regulation on the Internet Torts’ (2013) 7 Masaryk University Journal of Law and Technology 46 (in English).

19. Hellner M, ‘Unfair Competition and Acts Restricting Free Competition. A Commentary on Article 6 of the Rome II Regulation’ (2007) 9 Yearbook of Private International Law 54, 57 (in English).

20. Leistner M, ‘Comments: The Rome II Regulation Proposal and its Relation to the European Country-of-Origin Principle’ (2005) 24 Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future 182 (in English).

21. Rohová I and Sehnálek D, ‘Determining Jurisdiction and the Applicable Law in CrossBorder Unfair Competition and Unfair Commercial Practices’ [2017] 9 (1) Lexonomica 27, 28 (in English).

22. Stone P, ‘The Rome II Regulation on Choice of Law in Tort’ (2007) 4 Ankara Law Review 123 (in English).

23. Wadlow C, ‘The New Private International Law of Unfair Competition and The ‘Rome II’ Regulation’ [2009] 4 (11) Journal of Intellectual Property Law & Practice 794 (in English).

24. Abrosimova E, ‘Vnedogovornye objazatel’stva v MChP i kosvennaja avtonomija voli’ [‘Non-Contractual Obligations in Private International Law and Indirect Autonomy of Will’] (2016) 6 Pravo i jekonomika 59–61 (in Russian).

25. Manuyilova K, ‘Unifikaciia koliziinykh norm, shho zastosovuiutsia do pozadohovirnykh zobov’iazan’ [‘Unification of Conflict-of-Law Rules Applicable to Non-Contractual Obligations’] (2011) 62 Aktual. probl. derzhavy i prava 461 (in Ukrainian).

26. Voznesenskij N, ‘K voprosu ob unifikacii kollizionnogo prava v ES. Pravo, primenimoe v sfere zashhity ot nedobrosovestnoj konkurencii’ [‘On the Issue of Unification of Conflict of Law in the EU. Law Applicable in the Field of Protection Against Unfair Competition’] (2008) 6 Hoz-vo i pravo: Aktual. vopr. mezhdunar. i mezhdunar. chastn. prava. Prilozhenie k ezhemes. jurid. zhurn. 15 (in Russian).

 

Theses

27. Voznesenskij N, ‘Objazatel’stva vsledstvie nedobrosovestnoj konkurencii v mezhdunarodnom chastnom prave [‘Obligations Due to Unfair Competition in Private International Law’] (dys kand yurid, 2008) (in Russian).