Назва статті Мета сучасного господарського процесуального права: доктринальний погляд
Автори

докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2590-2807    belyanevych.helen@gmai.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2020
Сторінки [13-31]
Анотація

Розроблення мети господарського процесуального права має забезпечити наукове підґрунтя збереження і поглиблення спеціалізації господарського процесу на противагу неадекватним відносинам у сфері господарювання та суцільної уніфікації процесуального права України.

Запропоновано доктринальний аналіз мети господарського процесуального права в контексті господарського права, досягнення його цілей і реалізації вихідних норм, а також з урахуванням здобутків теорії господарського права. Звертається увага на тісний взаємозв’язок господарського права з процесом, що має відбиватися в особливостях порядку здійснення господарського судочинства.

Ускладнення відносин у сфері господарювання та їхнього нормативного регулювання зумовлює складність правничих конфліктів між учасниками відносин у сфері господарювання. Суб’єкти господарювання перебувають між собою у правових зв’язках, і тому порушення одного з них негативно впливає на решту. З огляду на це обґрунтовано, що в умовах ринкової соціально-орієнтованої економіки, ускладнення відносин у сфері господарювання мета господарського процесуального права має полягати не тільки в ефективному захисті порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів окремих фізичних та юридичних осіб, держави, а й у забезпеченні правового господарського порядку як складової суспільного господарського порядку.

Основними елементами концепції мети господарського судочинства є: застосування економіко-правового підходу як методології судового пізнання та ухваленнярішення у справі господарської юрисдикції, що дає можливість прогнозувати вплив судового рішення на сферу господарювання; розвиток принципу пропорційності у господарському судочинстві (визначених законом критеріїв суддівського керівництва процесом у взаємозв’язку з диспозитивністю сторін); концентрація справу господарській юрисдикції (зосередження у господарській юрисдикції комплексу всіх взаємопов’язаних правових конфліктів, зокрема й за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування).

 

Ключові слова мета господарського процесуального права; правовий господарський порядок; захист прав та інтересів суб’єктів господарювання; господарська юрисдикція; концентрація справ; пропорційність.
References

Bibliography

 

Authored books

1. Ivaniuta N, Funktsii hospodarskoho protsesualnoho prava: teoretyko-praktychni aspekty [Functions of Economic Procedure Law: Theoretical and Practical Aspects] (Feniks 2018) (in Ukrainian).

2. Nikolenko L, Perehliad sudovykh aktiv u hospodarskomu sudochynstvi [Review of Judicial Acts in Economic Proceedings] (Iuho-Vostok 2013) (in Ukrainian).

3. Pohrebniak S, Osnovopolozhni pryntsypy prava (zmistovna kharakterystyka) [Fundamental Principles of Law (Substantive Characteristics)] (Pravo 2008) (in Ukrainian).

4. Znamens’kij G, Novoe hozjajstvennoe pravo. Izbrannye trudy [New Economic Law. Selected Works] (Jurinkom Іnter 2012) (in Russian).

 

Edited books

5. Vas’kovskij E, Izbrannye proizvedenija pol’skogo perioda [Selected Works of the Polish Period] (Statut 2016) (in Russian).

 

Journal articles

6. Belianevych O, ‘Pro unifikatsiiu i spetsializatsiiu protsesualnoho prava’ [‘On Unification and Specialization of Procedural Law’] (2012) 1/41 Universytetski naukovi zapysky 95–105 (in Ukrainian).

7. Belianevych O, ‘Pryntsyp proportsiinosti u hospodarskomu pravi’ [‘The Principle of Proportionality in Commercial Law’] [2019] 1 (52) Ekonomika ta pravo 3–10 (in Ukrainian).

8. Belianevych O, ‘Pryntsyp spetsializatsii sudiv ta realizatsiia prava na spravedlyvyi sud v hospodarskomu sudochynstvi’ [‘Principle of Courts Specialization and Exercise of the Right to a Fair Trial in Economic Court Procedure’] (2014) 6 Visnyk hospodarskoho sudochynstva 120–32 (in Ukrainian).

9. Podtserkovnyi O, ‘Shchodo zovnishnoho ta vnutrishnoho vymiru poniattia “hospodarskyi protses”’ [‘On the External and Internal Dimensions of the “Economic Process” Concept’] (2011) 6 Pravo Ukrainy 10 (in Ukrainian).

 

Theses

10. Butyrskyi A, ‘Vyrishennia hospodarskykh sporiv v Ukraini ta krainakh Skhidnoi Yevropy’ [‘Resolution of Economic Disputes in Ukraine and Eastern Europe’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, 2015) (in Ukrainian).

11. Stepanova T, ‘Teoretyko-pravovi zasady protsesualnoho statusu uchasnykiv pozovnoho provadzhennia u hospodarskomu sudochynstvi’ [‘Theoretical and Legal Bases of Procedural Status of Participants to Action Proceedings in Economic Court Procedure’](avtoref dys d-ra yuryd nauk, 2018) (in Ukrainian).