Назва статті Правова основа розгляду господарським судом спорів за участю іноземних осіб
Автори

докторка юридичних наук, професорка, академчиня НАПрН України, заслужена юристка України, професорка кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0834-7514 bobkova50@gmail.com 

 

кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (Вінниця, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4008-8660 novoshitska@donnu.edu.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2020
Сторінки [131-146]
Анотація

Для нашої країни одним із актуальних і практичних завдань сьогодення є залучення до вирішення соціально-економічних питань іноземних інвесторів, для яких важливим фактором, на думку експертів, є захищеність їхніх прав та інтересів, що, зі свого боку, залежить від стану правової основи розгляду господарських спорів за їхньою участю. Іноземні особи мають право звертатися за захистом порушених прав та інтересів у господарський суд, виступати відповідачем або іншим учасником судового процесу. При цьому судове провадження за участю іноземної особи в господарських судах має певні особливості, які закріплені в різних нормативно-правових актах, міжнародних договорах, угодах сторін, а судова практика свідчить про складність і неоднозначність застосування норм відповідного законодавства, що подекуди унеможливлює ефективний захист і швидке вирішення спору. У науці питання правової основи розгляду спорів з іноземним елементом господарськими судами розглядалося опосередковано і не було предметом окремого дослідження.

Метою статті є узагальнення правової основи розгляду господарськими судами спорів за участю іноземних осіб та обґрунтування напрямів розвитку й удосконалення відповідного законодавства України для підвищення рівня привабливості гос подарського провадження для звернень іноземних інвесторів щодо захисту прав і законних інтересів.

У результаті дослідження одержано такі результати: 1) узагальнено правову основу розгляду господарськими судами спорів за участю іноземних осіб, яку становлять норми Господарського процесуального кодексу України ( ГПК України), інших законів і підзаконних нормативно-правових актів, норми міжнародних договорів, що стали частиною національного законодавства, господарські договори (контракти); 2) обґрунтовано напрями розвитку й удосконалення відповідного законо давства України: на рівні ГПК України щодо підсудності спорів за участю іноземної особи; розширення компетенції господарських судів через віднесення до їхньої підвідомчості справ у спорах, що виникають у зв’язку зі здійсненням господарської діяльності про оспорювання рішень міжнародного комерційного арбітражу, а також про визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу, іноземного суду; доповнення підставами визнання арбітражних угод недійсними та такими, що не можуть бути виконані; на рівні міжнародних договорів – ратифікація Конвенції про угоди про вибір суду; на рівні підзаконних нормативно-правових актів – конкретизація Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) у частині рекомендацій щодо формулювання розділу зовнішньоекономічного договору щодо урегулювання спорів у судовому порядку з огляду на неможливість вибору сторонами норм процесуального права при розгляді справи у господарських судах.

Запропоновано внесення змін до ГПК України, Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

 

Ключові слова правова основа; господарське судочинство; іноземна особа; арбітражна угода
References

Bibliography

Journal articles

1. Bobkova A, Novoshytska V, ‘Iurysdyktsiia hospodarskykh sudiv’ [‘Jurisdiction of Economic Courts’] (2017) 9 Pravo Ukrainy 86 (in Ukrainian).

 

Conference papers

2. Tsirat H, ‘Osoblyvosti zastosuvannia st. II (3) Konventsii pro vyznannia ta vykonannia inozemnykh arbitrazhnykh rishen 1958 r. u praktytsi ukrainskykh sudiv’ [‘Specifics in Applying Article II (3) of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958 in the Practice of Ukrainian Courts’] v Niu-Iorkska konventsiia pro vyznannia ta vykonannia inozemnykh arbitrazhnykh rishen: 60-richna istoriia uspikhu. Zbirnyk dopovidei i statei do V Mizhnarodnykh arbitrazhnykh chytan pam’iati akademika I. H. Pobirchenka [New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: a 60-Year Success Story. Collected Reports and Articles for the V International Arbitration Readings in Memory of Academician I. H. Pobirchenko] (2019) 46–55 (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

3. Vronska H, ‘Chy mozhut ukrainski sudy zastosovuvaty normy prava inshykh krain?’ [‘May Ukrainian Courts Apply Provisions of Law of Other Countries?’] (Yurydycheskaia praktyka, 29.08.2019) (accessed: 10.06.2020) (in Ukrainian).

4. Tenkov S, ‘Spravy z inozemnym elementom i yakyi sud vyrishuvatyme spir?’ [‘Cases Involving a Foreign Element and Which Court Will Resolve the Dispute?’] (Yurydychnyi visnyk Ukrainy, 19–25.08.2006) (accessed: 10.06.2020) (in Ukrainian).