Назва статті Людське право на медіацію
Автори

доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5081-7842 Researcher ID: http://www.researcherid.com//rid/D-5476-2016 p.patsurkivskyy@chnu.edu.ua 

 

докторка юридичних наук, доцентка, завідувачка кафедри публічного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6750-4340 Researcher ID: http://www.researcherid.com//rid/D-5380-2016 r.havrylyuk@chnu.edu.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2020
Сторінки [212-229]
Анотація

Метою статті є обґрунтування медіації як цінності у ролі одного із вроджених невід’ємних людських прав.

Предмет, мета і завдання дослідження визначили базові методологічні інструменти статті: практичну філософію та матеріальну феноменологію, які є ефективними інструментами пізнання такого “незримого”, за свідченням М. Анрі, “як сфера інтерсуб’єктивності”, а також потребовий підхід, який уможливив аналіз буттєвих витоків медіації через трансцендентальні потреби індивідів у благах. Із їхньою допомогою: розкрито квінтесенцію позитивістської концепції правової природи медіації як інституту судо вої медіації; досліджено основи людиноцентристської концепції правової природи медіації; обґрунтовано ключові положення оцінки та висновки дослідження.

Медіація згідно з антропосоціокультурним підходом до правопізнання має подвійну правову природу. Вона зумовлена атрибутивними людині її буттєвими влас-тивостями та буттєвим устроєм людського світу. Це апріорі відносить медіацію як цінність до вроджених і невідчужуваних людських прав. Будучи породженням основоположного (потребового) способу співбуття індивідів у соціумі та водночас системою їх взаємопов’язаних правових зобов’язань, за допомогою яких утворюється примирене суспільне середовище, медіація є також суспільним благом, тому повин на гарантуватись кожною державою. Отже, медіація – взаємний правовий самозахист індивідів. Найефективнішою натепер правовою моделлю співпраці держави і громадянського суспільства із впровадження медіації у повсякденну практику у країнах – членах Європейського Союзу зарекомендувало себе державноприватне партнерство інституційного типу.

У позитивістській традиції правопізнання медіація розглядається як один із допоміжних засобів вдосконалення державного правосуддя.

 

Ключові слова медіація; обов’язкова судова медіація; людське право на медіацію; позитивістська концепція правової природи медіації; людиноцентристська концепція правової природи медіації
References

Bibliography

Authored books

1. Alexander N, Global trends in mediation (Kluwer Law International 2006) (in English).

2. Alexy R, Begriff und Geltung des Rechts (Verlag Karl Alber Freiburg 2005) (in German).

3. Barrash D, The Whisperings Within (Harper and Row 1979) (in English).

4. Baruch B R A and Folger J P, The promise of mediation: The transformative approach to conflict (John Wiley & Sons 2004) (in English).

5. Boulle L and Nesic M, Mediation: principles, process, practice (Butterworths 2001) (in English). 6. Buchanan J M, The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan (University of Chicago Press 1975) (in English).

7. Menkel-Meadow C J and Porter-Love L, Mediation: Practice, policy, and ethics (2nd ed, Wolters Kluwer Law & Business 2014) (in English).

8. Michel H, Phenomenologie materielk (Presses Universitaires de France 1990) (in French).

9. Simmonds N E, Philosophy of Law “The Blackwell Companion to Philosophy” (1996) (in English).

10. Winkle J V, Mediation: A Path back for the Lost Lawyer (American Bar Association 2004) (in English).

11. Baumaiter A, Toma Akvinskyi: vstup do myslennia. Boh, buttia i piznannia [Thomas Aquinas: An Introduction to Thinking. God, Being and Knowledge] (Dukh i Litera 2012) (in Ukrainian).

12. Kant I, Sochinenija na nemeckom i russkom jazykah [Works in German and Russian], t 3 (Kami 1997) (in Russian).

13. Rench T, Konstytutsiia moralnosti. Transtsendentalna antropolohiia i praktychna filosofiia [The Constitution of Morality. Transcendental Anthropology and Practical Philosophy] (Prykhodko V per, Dukh i Litera 2010) (in Ukrainian).

 

Edited and translated books

14. Coyne J, Chomu evoliutsiia pravdyva [Why Evolution is True] (per z anhl, Nash format 2015) (in Ukrainian).

15. Havryliuk R, ‘Pravo na mediatsiiu’ [‘Right on Mediation’] v Krestovska N ta Romanadze L (red), Mediatsiia u profesiinii diialnosti yurysta [Mediation in the Professional Activity of a Lawyer] (Ekolohiia 2019) (in Ukrainian).

16. Hayek F A, Pagubnaja samonadejannost’: oshibki socializma [The Fatal Conceit: The Errors of Socialism] (per z anhl, U Bartli III red, Novosti 1992) (in Russian).

17. Ryan K ta Jetha K, Svitanok seksu [Sex at Dawn] (Tempora 2012) (in Ukrainian).

18. Smith A, Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov [An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations] (Afanas’ev V per, Jeksmo 2007) (in Russian).

 

Journal articles

19. Alchian AA, ‘Uncertainty, Evolution and Economic Theory’ (1950) 58 Journal of Political Economy 211 (in English).

20. Alexander N, ‘The mediation metamodel: Understanding practice’ [2008] 26 (1) Conflict Resolution Quarterly 97 (in English).

21. Brunner K and Meckling H W, ‘The Perception of Man and the Conception of Government’ [1977] 9 (1) Journal of Money, Credit, and Banking 70 (in English).

22. Brunner K and Meltzer A H, ‘The Uses of Money: Money in the Theory of an Exchange’ [1971] 61 (5) American Economic Review 784 (in English).

 23. Brunner K, ‘The Perception of Man and the Conception of Society: Two Approaches to Understanding Society’ (1987) 25 Economic Inquiry 372 (in English).

24. Fuller L L, ‘Mediation – its forms and functions’ [1970] 44 (2) Southern California Law Review 305 (in English).

25. Lindenberg S, ‘An Assessment of the New Political Economy: Its Potential for the Social Sciences and for Sociology in Particular’ [1985] 3 (1) Sociological Theory 102 (in English).

 26. Meckling W H, ‘Values and the Choice of the Model of the Individual in the Social Sciences (REMM)’ (1976) 4 Schweizerische Zeitschriftfur Volkswirtschaft und Statistik 545 (in English).

27. Menkel-Meadow C J, ‘The Many Ways of Mediation: The Transformation of Traditions, Ideologies, Paradigms, and Practices’ (1995) 11 Negotiation Journal 217 (in English).

28. Menkel-Meadow C J, ‘The trouble with the adversary system in a postmodern, multicultural world’ (1996) 38 William & Mary Law Review 5 (in English).

29. Milner N, ‘Mediation and political theory: A critique of Bush and Folger’ [1996] 21 (3) Law & Social Inquiry 737 (in English).

30. Havryliuk R, ‘Zumovlenist pravovoi pryrody mediatsii buttievym ustroiem liudskoho svitu’ [‘The Conditionality of the Legal Nature of Mediation in the Human Being’] (2018) 5 Pravo Ukrainy 181 (in Ukrainian).

31. Havryliuk R, ’Pravova pryroda mediatsii yak vyslid buttievykh vlastyvostei liudyny’ [‘The Legal Nature of Mediation as an Expression of Human Existence’] (2018) 3 Pravo Ukrainy 128 (in Ukrainian).

32. Kyselova T, ’Pravove rehuliuvannia vidnosyn iz nadannia posluh mediatsii u zarubizhnykh krainakh’ [‘Legal Regulation of Relations on Provision of Mediation Services in Foreign Countries’] (2011) 11–12 Pravo Ukrainy 225 (in Ukrainian).

33. Vozniuk N, ‘Pryntsypy alternatyvnykh sposobiv vyrishennia hospodarsko-pravovykh sporiv’ [‘Principles of Alternative Ways of Resolving Commercial Disputes’] (2013) 11 Pravo Ukrainy 373 (in Ukrainian).

34. Yeromenko H ta Kombikova A, ‘Pro proekt zakonu “Pro mediatsiiu” v Ukraini’ [‘About the Draft Law “On Mediation” in Ukraine’] (2011) 11–12 Pravo Ukrainy 217 (in Ukrainian).

 

 Conference papers

35. Havryliuk R, ‘Mediatsiia yak zasib zakhystu prav liudyny versus pravo na mediatsiiu yak bezposerednie liudske pravo’ [‘Mediation as a Mean of Protecting Human Rights Versus the Right to Mediation as a Direct Human Right’] v Prava liudyny ta publichne vriaduvannia. Zbirnyk materialiv vseukrainskoho forumu [Human Rights and Public Governance] (Kovbas I uklad, 2018) (in Ukrainian).

36. Diurih H, ‘Vytiahy iz Arkhivu publichnoho prava / Archiv des öffentlichen Rechtsn (F. Band 42, 1956) 117–157’ [‘Extracts from the Public law Archive’] v Materialy mizhnarodnoho naukovopraktychnoho seminaru “Liudska hidnist u pravi Nimechchyny, Polshchi ta Ukrainy” [Materials of the International Scientific Seminar “Human Dignity in the Law of Germany, Poland and Ukraine”] (2016) (in Ukrainian).

 

Thesis abstracts

37. Mazaraki N, ‘Teoretyko-pravovi zasady zaprovadzhennia mediatsii v Ukraini’ [‘Theoretical and Legal Principles of Mediation in Ukraine’] (avtoref dys d-ra yuryd nauk, 2019) (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

38. Konovalenko D, ‘Sudova mediatsiia – challenge dlia Ukrainy’ [‘Judicial Mediation – Challenge for Ukraine’] (Yurydychna hazeta online, 26.10.2017) <https://yur-gazeta. com/publications/practice/mizhnarodniy-arbitrazh-ta-adr/sudova-mediaciya-challenge-dlya-ukrayini.html> (accessed: 01.04.2020) (in Ukrainian).