Назва статті Генезис розвитку економічної злочинності у Польщі
Автори

доктор наук, професор, доктор габілітований, викладач Поліцейської академії в Щитно (Щитно, Республіка Польща) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4191-981X e.plywaczewski@uwb.edu.pl  

доктор юридичних наук, доцент, суддя Господарського суду Чернівецької області (Чернівці, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3225-7017 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/T-6709-2018 a.butyrskyi@chnu.edu.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2020
Сторінки [246-260]
Анотація

Проблема економічної злочинності є транснаціональною, з якою ведуть боротьбу практично всі держави світу. У зв’язку з цим пошук нових шляхів подолання економічної злочинності в Україні можна здійснювати не лише опираючись на національний досвід, а й запозичуючи найкращі практики наших найближ чих сусідів. Польща є однією з держав, де проблеми економічної злочинності також стоять напрочуд гостро. Водночас польські наукові школи мають значні напрацювання у галузі кримінології, тому актуальним видається дослідження економічної злочинності у Республіці Польща та досвіду польських колег у боротьбі з цим явищем, і вироблення на цій основі пропозицій щодо перспектив боротьби з економічною злочинністю в Україні.

Метою статті є комплексне осмислення генезису розвитку економічної злочинності у Республіці Польща, виявлення позитивного досвіду польських кримінологів у боротьбі з економічною злочинністю та вироблення на цій основі рекомендацій для їх впровадження в Україні.

Наголошено, що економічна злочинність у Польщі в умовах ринкової економіки зазнала суттєвої трансформації, і сьогодні характерною є велика кількість нових форм злочинності, а самі механізми незаконної діяльності постійно трансформуються. Політичні, економічні та соціальні наслідки злочинів значно перевищують ті, які ми могли спостерігати в умовах централізованої планової економіки. Зміни рівня злочинності відбуваються не лише внаслідок зміни реального масштабу злочинності, а й як результат нового кримінального законодавства, готовності людей повідомляти про злочини до поліції, готовності поліції реєструвати повідомлення про правопорушення тощо.

Автори доходять висновку, що по суті в Україні та Польщі схожі проблеми у сфері боротьби з економічною злочинністю. Особливу небезпеку становить транснаціональна економічна злочинність, оскільки існуючі кордони мало стримують розширення сучасної злочинності, і це робить злочинність однією з головних загроз соціальній та економічній стабільності континенту. У зв’язку з цим Україні важливо не тільки в теорії запозичувати досвід Республіки Польща у боротьбі з економічною злочинністю, а й активно співпрацювати як державам-сусідам. Напрямами такої співпраці у сфері боротьби з економічною злочинністю можуть бути: підвищення ефективності роботи прикордонних і митних органів, оперативна взаємна правнича допомога у кримінальних справах, гармонізація українського та польського законодавства у сфері розслідування економічних злочинів і відповідальності за їх вчинення.

 

Ключові слова економічна злочинність; організована злочинність; Республіка Польща; протидія злочинності
References

Bibliography

Authored books

1. Górniok O, Przestępczość gospodarcza (Naukowe PWN 1994) (in Polish).

2. Kaczmarek J ta Kierszka M, Porwania dla okupu (Wolters Kluwer 2008) (in Polish).

3. Laskowska K, Nielegalny handel narkotykami w Polsce (1999) (in Polish).

4. Perkowska M, Przestępczość graniczna cudzoziemców (C H Beck 2013) (in Polish).

5. Rau Z, Przestępczośc zorganizowana i jej zwalczanie w Polsce (Zakamycze 2002) (in Polish).

 6. Rzeplińska I, Przestępczość cudzoziemców w Polsce (2000) (in Polish).

7. Siron N and Baeveghem P Van, Trafficking in Migrants through Poland. Multidisciplinary research into the phenomenon of transit migration in the candidate Member States of the EU, with a view to the combat of traffic in persons (Maklu 1999) (in English).

 

Edited books

8. Cebulak W and Pływaczewski E, ‘Case Study Exporting the Problems of Crime and Crime Control in Poland’ in Barak G (ed), Crime and Crime Control. A Global View (Greenwood Press 2000) (in English).

9. Kołecki H, ‘Warunki skutecznego zwalczania przestępczości ekonomicznej w Polsce’ in Sławik K (ed), Today’s criminal activity. Problems of criminal law, criminal process and criminology (Szczecin 1996) (in English).

10. Krajewski K, ‘Drug-Related Offences’ in Siemaszko A (ed), Crime and Law Enforcement in Poland on the thershold of the 21st century (2000) (in English).

11. Pływaczewski E (ed), Przestępczość zorganizowana (C H Beck 2011) (in Polish).

12. Pływaczewski E, ‘Główne problemy przestępczości w Polsce’ in Current Problems of Penal Law and Criminology (Pływaczewski E W ed, temida 2, Białystok 1998) (in Polish).

13. Pływaczewski E, ‘Organised Crime in Poland: Its Development from “Real Socialism” to Present Times’ in Fijnaut C and Paoli L (eds), Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Polices in the European Union and Beyond (Springer 2004) (in English).

14. Pływaczewski E, ‘Organized Crime: A Perspective from Poland and Eastern Europe’ in Organized Crime. World Perspectives (Albanese J S and Das D K and Verma A eds, Prentice Hall 2003) (in English).

15. Pływaczewski E, ‘The Challenges of Policing Democracy in Poland’ in Challenges of Policing Democracies. A World Perspective (Dilip K Das and Marenin O ed, Gordon and Breach Publishers 2000) (in English).

16. Rzeplińska I, ‘Offences by Foreigners’ in Siemaszko A (ed), Crime and Law Enforcement in Poland on the thershold of the 21st century (2000) (in English).

 

 

Journal articles

17. Guzik-Makaruk E and Pływaczewski E and Filipkowski W, ‘Evaluation of the Recommended Changes in the Scope of the Criminalization of Money Laundering – a Comparative Law Approach’ [2015] 7 (2) Internal Security 185 (in English).

18. Hołyst B, ‘Economic Crime in Poland during the Period of Changes in the Social and Economic System (Selected Problems)’ (1996) 10 EuroCriminology 201 (in English).

19. Pływaczewski E, ‘Możliwości statystycznego ujęcia przestępczości zorganizowanej’ [1994] 1 (33) Przegląd Policyjny (in Polish).

20. Pływaczewski E, ‘Organized Crime in Poland’ (1997) 3 Transnational Organized Crime 109–25 (in English).

21. Pływaczewski E, ‘Poland: Counteracting Money Laundering in Central Europe’ [2000] 4 (1) Journal of Money Laundering Control 70–7 (in English).

22. Sieńczyło-Chlabicz J and Filipkowski W, ‘The Polish Financial Intelligence Unit: A New Institution in the Polish Legal System’ [2001] 5 (2) Journal of Money Laundering Control 150–7 (in English).

23. Baziaruk I, ‘Ekonomichna zlochynnist ta yii oznaky’ [‘Economic Crime and its Signs’] (2008) 2 Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav 279–84 (in Ukrainian).

24. Kharko D, ‘Kryminolohichni problemy shchodo vyznachennia poniattia ta oznak suchasnoi ekonomichnoi zlochynnosti yak faktora tinizatsii ekonomiky Ukrainy’ [‘Criminological Issues of Defining the Concept and Features of Modern Economic Crime as the Factor Making Ukrainian Economy Come Into the Shadow’] (2010) 55 Aktualni problemy derzhavy i prava 598 (in Ukrainian).

 

Theses

25. Maslii I, ‘Instytutsiinyi mekhanizm protydii kryminalizatsii ekonomiky’ [‘Institutional Mechanism for Combating Criminalization of the Economy’] (dys kand yuryd nauk, 2015) (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

26. ‘Odzyskane miliardy. Rozmowa z insp. Adamem Cieślakiem, zastępcą komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji’ (Policja, July 2018) <https://gazeta.policja.pl/997/ informacje/161298,Odzyskane-miliardy.html> (accessed: 22.06.2020) (in Polish).

 27. ‘Przestępczość w Polsce związana z narkotykami w latach 1985–1999’ (Komenda Główna Policji, March 2000) 9 (in Polish).

 

Websites

28. ‘Vsesvitnie doslidzhennia ekonomichnykh zlochyniv ta shakhraistva 2018 roku: rezultaty opytuvannia ukrainskykh orhanizatsii. Vyvedennia shakhraistva z tini’ [‘World Economic Crimes and Fraud Survey 2018: Survey Results of Ukrainian Organizations. Taking Fraud out of the Shadows’] (PWC) <https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/ pwc-gecs-2018-ukr.pdf> (accessed: 22.06.2020).