Назва статті Узагальнення історичних періодів формування та розвитку в Україні системи інтегрованого управління кордонами
Автори

кандидат наук з державного управління, перший заступник Голови Державної прикордонної

служби України (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-1452-2312 volodymyr.doctor@i.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2020
Сторінки [260-274]
Анотація

Забезпечення ефективності системи управління державним кордоном у контексті реалізації державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами потребує поглибленого пізнання і розуміння змінних станів об’єктів безпеки державного кордону та суб’єктів інтегрованого управління кордонами.

Метою статті є узагальнення історичних періодів формування та розвитку в Україні системи інтегрованого управління кордонами.

У статті наведено основні етапи розвитку в Україні прикордонної політики та запровадження європейських механізмів інтегрованого управління кордонами. Окреслено основні проблеми та напрями діяльності щодо зміцнення прикордонної безпеки. При визначенні етапів розвитку прикордонної політики врахований національний досвід із питань: удосконалення законодавчої і нормативно-правової бази України у прикордонній сфері; імплементації європейських механізмів інтегрованого управління кордонами; виконання прикордонним відомством правоохоронних повноважень; запровадження кримінального аналізу та аналізу ризиків. Акцентовано увагу, що запровадження механізмів інтегрованого управління кордонами обумовлено необхідністю знаходження компромісу між підвищенням свободи пересування через державний кордон осіб, транспортування товарів та забезпечення адекватної протидії транскордонній злочинності. Наведено основні наукові категорії, що використовуються у теорії інтегрованого управління кордонами. Зокре ма: механізми інтегрованого управління кордонами; принципи прикордонної політики; підстави, повноваження та способи діяльності її суб’єктів; об’єкти інтегрованого управління кордонами; методи та інструменти інтегрованого управління кордонами; функції інтегрованого управління кордонами; модель охорони державного кордону та її базові складові; система показників та індикаторів ефективності реалізації прикордонної політики; системи удосконалення якості прикордонногоменеджменту та соціальної відповідальності. Відзначено, що залишаються недостатньо дослідженими: методологія інтегрованого управління кордонами; механізми та інструменти реалізації прикордонної політики; модель охорони державного кордону та її базові складові; процедури та технології прикордонного менеджменту; система показників та індикаторів ефективності реалізації прикордонної політики. Акцентовано увагу щодо необхідності удосконалення: розподілу завдань і функцій між суб’єктами забезпечення прикордонної безпеки; приведення завдань і функцій Державної прикордонної служби України у відповідність до її місії; імплементації у прикордонному менеджменті рекомендацій міжнародних стандартів щодо постійного удосконалення якості діяльності та соціальної відповідальності організацій.

На основі історичного аналізу передумов формування та розвитку в Україні систе ми інтегрованого управління кордонами в процесах державотворення встановлено шість історичних періодів, які суттєво відрізнялися принципами організації охорони державного кордону, а також розкрито зміст кожного з наведених періодів. 

Ключові слова правоохоронна діяльність; інтегроване управління кордонами; прикордонний менеджмент; прикордонна політика; механізми державного управління; прикордонна безпека; етапи розвитку прикордонної політики
References

Bibliography

Authored books

1. Krestovskij L, Pogranichnyj nadzor. Rukovodstvo dlja starshih na postah. Uchebnik dlja brigadnyh uchebnyh komand Pogranichnoj strazhi [Border Surveillance. Guide for Senior Positions. Textbook for Brigade Training Teams of the Border Guards] (Tipografija I N Skorohodova 1889) (in Russian). 2. Lytvyn M, Intehrovane upravlinnia kordonamy: pidruchnyk [Integrated Border Management: Textbook] (NADPSU 2012) (in Ukrainian).

3. Malynovskyi V, Derzhavne upravlinnia: navchalnyi posibnyk [Public Administration: Study Guide] (Atika 2008) (in Ukrainian).

4. Odintsova H ta inshi, Teoriia ta istoriia derzhavnoho upravlinnia: navchalnyi posibnyk [Theory and History of Public Administration: Study Guide] (Profesional 2008) (in Ukrainian).

 

Edited books

5. Khrust D ta Kukin I, Osnovy intehrovanoho upravlinnia kordonamy: аlbom skhem [Fundamentals of Integrated Border Management: Album of Charts] (Lytvyn M red, NADPSU 2013) (in Ukrainian). Journal articles 6. Kukin I, ‘Istorychnyi dosvid pravovoho rehuliuvannia u sferi funktsionuvannia mistsevykh punktiv propusku’ [‘Historical Experience of Legal Regulation in Respect of Local Checkpoints Functioning’] (2012) 2 Derzhava ta rehiony 196 (in Ukrainian).

7. Kukin I, ‘Pam’iatnyk podviinoho pryznachennia’ [‘A Dual Purpose Monument’] (2013) 22 Prykordonnyk Ukrainy 12 (in Ukrainian).

8. Kukin I, ‘Udoskonalennia protsesiv upravlinnia u sferi prykordonnoi bezpeky Ukrainy’ [‘Improvement of the Management Processes in Border Security of Ukraine’] (2012) 17Investytsii: praktyka ta dosvid 82 (in Ukrainian).

9. Kukin I, ‘Vid kordu do kordonu’ [‘From Border to Border’] (2011) 30 Prykordonnyk Ukrainy 15 (in Ukrainian).

10. Mykhailova Yu, ‘Rol ta mistse Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby u systemi sub’iektiv zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy’ [‘Role and Place of the State Border Guard Service in the System of National Security Subjects of Ukraine’] (2017) 4 Forum prava 157 (in Ukrainian).

11. Shysholin P, ‘Poniattia i sutnist prykordonnoi diialnosti, yii mistse ta rol u systemi natsionalnoi bezpeky’ [‘The Concept and Essence of Border Guard Activity, its Place and Role in the National Security System’] (2014) 3 Nauka i oborona 15 (in Ukrainian).

 

Conference papers

12. Burkkholder U, ‘Vitalne slovo’ [‘Welcoming Speech’] v Mizhnarodna naukovopraktychna konferentsiia Intehrovane upravlinnia kordonom: teoriia ta praktyka [International Scientific and Practical Conference Integrated Border Management: Theory and Practice] (NADPSU 2013) 3 (in Ukrainian).

13. Shamu I, ‘Integrirovannoe upravlenie granicami’ [‘Integrated Border Management’] v Іntegrovane upravlіnnja kordonami. Teorіja і praktika: Mіzhnarodna naukovopraktichna konferencіja [Integrated Border Management. Theory and Practice: International Scientific and Practical Conference] (NADPSU 2013) 9–11 (in Russian).

14. Yermolenko O ta Severynov O, ‘Zbalansovanist interesiv hromadianyna i derzhavy v konteksti natsionalnoi bezpeky’ [‘The Balance of Interests of a Citizen and the State in the Context of National Security’] v Istoriia, suchasnist ta perspektyvy rozvytku Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy ta okhorony derzhavnoho kordonu: tezy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [History, Present Situation and Development Prospects of the State Border Guard Service of Ukraine and State Border Protection: Theses of International Scientific and Practical Conference] (NADPSU 2015) 100 (in Ukrainian).

 

Websites

15. ‘Guidelines for Integrated Border Management in European Commission External Cooperation’ (European Commission) <https://europa.eu/capacity4dev/file/21153/ download?token=3lOSGDjf> (accessed: 22.06.2020) (in English).

16. ‘Guidelines for Integrated Border Management in the Western Balkans. Updated Version. January 2007 <https://www.legislationline.org/download/id/3647/file/EC%20 Guidelines%20for%20Integrated%20Border%20Management%20in%20the%20 Western%20Balkans%202007.pdf> (accessed: 22.06.2020) (in English).

17. ‘Informatsiina dovidka do 100-richchia z Dnia stvorennia okremoho korpusu kordonnoi okhorony, poperednyka Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy’ [‘Information Note to the 100th Anniversary of Establishment of the Separate Corps of Border Guards, the Predecessor of the State Border Guard Service of Ukraine’] (Sait Ukrainskoho instytutu natsionalnoi pam’iati) <https://old.uinp.gov.ua/methodicmaterial/informatsiinadovidkado-100-richchya-z-dnya-stvorennya-okremogo-korpusu-kordonnoi-> (accessed: 22.06.2020) (in Ukrainian).