Назва статті Проблеми нормативного визначення економічних спорів
Автори

кандидат юридичних наук, асистент кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6767-8375 khudenko@knu.ua

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2020
Сторінки [57-65]
Анотація

Економічні спори – це об’єктивне явище, але погляди юристів та економістів на них не просто різняться, а кардинально не збігаються. Актуальність пробле матики нормативного визначення економічних спорів зумовлена очікуваним оновленням економічного законодавства, що повинно стати і новим поштовхом для розвитку процесуального законодавства.

Метою статті є дослідження проблем нормативного визначення економічних спорів, а також формування пропозицій із подолання цих проблем.

Надання Господарському кодексу України означення “помилки”, яка може бути виправлена тільки його скасуванням, є нічим іншим як черговою та нездійсненною обіцянкою владнати всі проблеми сьогодення. Реалізація ініціативи оновлення економічного законодавства не пройде повз господарське процесуальне законодавство, яке і так вже нещодавно зазнало реформування. Відкритим залишатиметься питання можливості застосування існуючої господарської процесуальної форми для вирішення спорів, пов’язаних з економічною діяльністю. Якщо акцент дійсно буде зміщений із правового регулювання господарських відносин на правове регулювання економічних відносин, то існуючі підходи до вирішення господарських спорів будуть здаватися щонайменше застарілими для вирішення економічних спорів. Спори, особливо в значенні правового конфлікту, не можуть вважатися економічною категорією. Тому спір в економіці може розглядатися не через конфлікт, а через помилку, збій, неспроможність ринку виконати свої функції. Економічний спір є набагато ширшим поняттям, аніж господарський спір, а тому просте перейменування усіх господарських спорів на економічні видається помилковим і недалекоглядним.

Пропонується введення у процесуальне законодавство терміна “економічно-правовий спір” у значенні спору, пов’язаного з економічною діяльністю. Визначення поняття економічної діяльності вбачається із майбутнього Економічного кодексу України як певного результату, який досягається внаслідок здійснення відповідної діяльності (як для ринку, так і для його суб’єктів). Наголошується на необхідності розвитку економічного мислення у кожного, хто задіяний у судовому вирішенні економічних спорів.

 

Ключові слова економічний спір; економічно-правовий спір; господарський спір; Економічний кодекс України
References

Bibliography

Authored books

1. Krugman P and Wells R, Economics (3rd edn, Worth Publishers 2012) (in English).

2. Bryntsev O, Pravova sutnist ekonomichnykh sporiv ta sposoby yikh vyrishennia [The Legal Essence of Economic Disputes and Ways to Resolve Them] (Pravo 2005) (in Ukrainian).

3. Odincova M, Jekonomika prava: uchebnoe posobie dlja vuzov [Economics of Law: Textbook for High Schools] (2nd edn, Jurajt 2020) (in Russian).

4. Prytyka D, Pravovi zasady orhanizatsii i diialnosti orhaniv hospodarskoi yurysdyktsii ta shliakhy yikh udoskonalennia [Legal Ambush of Organizations and Authorities of the State Jurisdiction and that Way] (In Yure 2003) (in Ukrainian).

5. Shcherbyna V, Vybrane. Zbirka statei [Selected. Collection of Articles] (Lira-K 2015) (in Ukrainian).

 

Dictionaries

6. Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit public: période de 1790 à 1835 (Partie Supplémentaire: periode de 1834 à 1842), t 5 (Bureau de la Jurisprudence Générale 1841) (in French).

 

Journal articles

7. Talykin Ye, ‘Formuvannia poniattia hospodarskoho sporu v konteksti nalezhnoi hospodarskoi yurysdyktsii’ [‘Formation of the Concept of Economic Dispute in the Context of Proper Economic Jurisdiction’] (2014) 1 Forum prava (in Ukrainian).

8. Yushchyk O and Iliuchenko V ‘Hospodarskyi kodeks Ukrainy: realnist chy vydymist?’ [‘Economic Code of Ukraine: Reality or Visibility?’] (2005) 9 Viche (in Ukrainian).

 

Conference papers

9. Bryntsev O, ‘Meta i pryntsypy rekodyfikatsii ekonomichnoho zakonodavstva Ukrainy’ [‘Purpose and Principles of Recodification of Economic Legislation of Ukraine’] v Reformuvannia hospodarskoho zakonodavstva Ukrainy: zbirnyk tez i materialiv uchasnykiv kruhloho stolu [‘Reforming the Economic Legislation of Ukraine: a Collection of Abstracts and Materials of the Round Table’] (2016) (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

10. ‘“Naiblyzhchym chasom bude pidhotovleno zakonoproekt pro skasuvannia Hospodarskoho kodeksu”, – chlen Komitetu’ [“A Bill on the Abolition of the Economic Code will be Prepared in the Near Future”, Said a Member of the Committee’] (Sudovo-iurydychna hazeta, 05.12.2019) ˂https://sud.ua/ru/news/publication/156135nayblizhchim-chasom-bude-pidgotovleno-zakonoproekt-pro-skasuvannyagospodarskogokodeksu-chlen-komitetu˃ (accessed: 15.06.2020) (in Ukrainian).

11. Bohachov S ta Dzhabrailov R, ‘Zamakh na Hospodarskyi kodeks zahrozhuie ruinuvanniam sotsialnykh harantii’ [‘An Attack on the Economic Code Threatens to Destroy Social Guarantees’] Holos Ukrainy (2008) 210 ˂http://www.golos.com.ua/ article/180872˃ (accessed: 15.06.2020) (in Ukrainian).

12. Lukach I and Poiedynok V, ‘Yevropeiska meta Ekonomichnoho kodeksu’ [‘European Purpose of the Economic Code’] (Sudovo-iurydychna hazeta, 03.01.2020)˂https://sud.ua/ru/news/blog/157665-yevropeyska-meta-ekonomichnogo-kodeksu˃ (accessed: 15.06.2020) (in Ukrainian).

13. Rieznikova V, ‘Chomu naslidkom skasuvannia HK mozhe staty prymusova likvidatsiia soten tysiach sub’iektiv hospodariuvannia (besidu vela Natalia Mamchenko)’ [‘Why the Abolition of the EC May Result in the Forced Liquidation of Hundreds of Thousands of Business Entities (Interviewed by Natalia Mamchenko)’] (Sudovo-iurydychna hazeta, 22.12.2019) ˂https://sud.ua/ru/news/publication/157399-chomu-naslidkomskasuvannyagk-mozhe-stati-primusova-likvidatsiya-soten-tisyach-subyektivgospodaryuvannya ˃ (accessed: 15.06.2020) (in Ukrainian).

14. Shcherbyna V, ‘Do pytannia shchodo rekodyfikatsii tsyvilnoho zakonodavstva’ [‘On the Issue of Recoding Civil Law’] (2019) 246 Holos Ukrainy ˂http://www.golos. com.ua/article/325640˃ (accessed: 15.06.2020) (in Ukrainian).

15. Zakharchenko A, ‘Ruinuvannia fundamentu: VR mozhe skasuvaty HK y umozhlyvyty prykhovanu pryvatyzatsiiu derzhavnoho ta komunalnoho maina’ [‘Demolition of the foundation: the VR may abolish the CC and allow covert privatization of state and municipal property’] [2020] 1 (1455) Zakon i Biznes ˂https://zib.com.ua/ua/ print/140846-vr_mozhe_umozhliviti_prihovanu_privatizaciyu_derzhavnogo_ta_. html˃ (accessed: 15.06.2020) (in Ukrainian).

 

Websites

16. ‘V Min’iusti prezentuvaly initsiatyvu skasuvannia Hospodarskoho kodeksu’ [‘The Ministry of Justice Presented an Initiative to Repeal the Economic Code’] ˂https://minjust.gov.ua/news/ministry/v-minyusti-prezentuvali-initsiativuskasuvannyagospodarskogo-kodeksu-22272˃ (accessed: 15.06.2020) (in Ukrainian).