Назва статті Поняття чи перелік корупційних кримінальних правопорушень: чого потребує Кримінальний кодекс України?
Автори

докторка юридичних наук, доцентка, начальниця відділу єдності правових позицій правового управління (ІІІ) департаменту аналітичної та правової роботи Верховного Суду (Київ, Україна) ORCID ID: http//orcid.org/0000-0002-8679-124X zzzabolotenko@supreme.court.gov.ua

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, радник Першого заступника Голови Верховної Ради України (Київ, Україна) ORCID ID: http//orcid.org/0000-0003-2220-2394 Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/AAY-1619-2020 hladun@rada.gov.ua

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2020
Сторінки [242-255]
Анотація

Перелік корупційних кримінальних правопорушень закріплено в примітці ст. 45 Кримінального кодексу України. При цьому більшість науковців звертають увагу на неузгодженість цього переліку із закріпленими у Законі України “Про запобігання корупції” поняттями “корупція” і “корупційне правопорушення”. Використання вичерпних переліків у текстах нормативно-правових актів слугує їх юридичній визначеності, однак ці переліки роблять відповідну норму негнучкою.

Метою статті є встановлення доцільності закріплення у Кримінальному кодексі України (КК України) переліку корупційних кримінальних правопорушень і внесення пропозицій щодо вирішення існуючих проблем, обумовлених таким законодавчим прийомом.

Визнання певного правопорушення корупційним залежно від формального закріплення його в певному переліку є доволі вразливим рішенням. Це дає можливість постійно змінювати такий перелік без переосмислення змісту та ознак ко-рупції, закріплених на законодавчому рівні. Крім того, таки й підхід відкриває можливості для волюнтаризму в законопроєктуванні та суттєво обмежує суддівський розсуд у кримінальному провадженні, зокрема унеможливлює врахування конкретних обставин кримінального правопорушення при оцінці його суспільної небезпечності. Практика застосування кримінального процесуального законодавства щодо викривачів корупції також засвідчує помилковість обраного підходу до визначення терміна “викривач”.

З метою вирішення означених проблем автори пропонують закріпити у КК України поняття корупційного кримінального правопорушення як такого, що містить визначені законом ознаки корупції, уточнити поняття корупції в Законі України “Про запобігання корупції”, визначити в Кримінальному процесуальному кодексі України, що викривачем є особа, за заявою чи повідомленням якої розпочато досудове розслідування корупційного кримінального правопорушення.

Ключові слова кримінальне правопорушення; корупція; ознаки корупції; кримінальна відповідальність; законодавство; викривач
References

Bibliography

Authored books

1. Trepak V, Protydiia koruptsii v Ukraini: teoretyko-prykladni problemy (Vydavnytstvo LNU imeni Ivana Franka 2020) (in Ukrainian).

2. Zahynei Z, Kryminalno-pravova hermenevtyka (ArtEk 2015) (in Ukrainian).

 

Dictionaries

 3. Bilodid I, Slovnyk ukrainskoi movy, t 7 (Naukova dumka 1976) (in Ukrainian).

 

Journal articles

4. Bohachova L, ‘Pryntsyp pravovoi vyznachenosti v yevropeiskomu i natsionalnomu pravi (zmistovna kharakterystyka)’ (2013) 2 Teoriia i praktyka pravoznavstva <http://nbuv.gov.ua/j-pdf/tipp_2013_2_74.pdf> (accessed: 01.09.2020) (in Ukrainian).

5. Savchenko A, ‘Koruptsiini zlochyny v Ukraini: problemy kryminalno-pravovoho rozuminnia’ (2015) 3 Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav 14–24 (in Ukrainian).

6. Yarmysh N, ‘Shchodo vidpovidnosti poniattiu koruptsiinoho pravoporushennia zlochyniv, peredbachenykh statteiu 45 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy’ (2015) 3 Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo 158–62 (in Ukrainian).

 

Theses

. Mykhailenko D, ‘Kontseptsiia kryminalno-pravovoi protydii koruptsiinym zlochynam v Ukraini’ (dys dokt yuryd nauk 2018) (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

8. Miftakhutdinov V, ‘Kryminalna vidpovidalnist za koruptsiini pravopo rushennia’ (Yurydychna Hazeta, 20.06.2017) <https://yur-gazeta.com/publications/ practice/kriminalne-pravo-ta-proces/kriminalna-vidpovidalnist-za-korupciynipravoporushennya. html> (accessed: 01.09.2020) (in Ukrainian).