Назва статті Теоретичні підходи щодо формулювання загальних і спеціальних правил вчинення нотаріальних проваджень за участю дітей
Автори

аспірантка кафедри державно-правових та галузевих правових дисциплін Київського університету права Національної академії наук України (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3300-8653 tatiana.bordiug@gmail.com

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2020
Сторінки [271-284]
Анотація

Розвиток та ускладнення нотаріальних правовідносин поставило на порядок денний питання про реформування нотаріального законодавства, яке нині викладене безсистемно, а тому потребує кодифікації. Проте для реалізації цього завдання необхідні насамперед теоретичні напрацювання щодо виокремлення та систематизації існуючих, а також розроблення нових загальних і спеціальних правил вчинення нотаріальних проваджень. Окрім цього, участь дітей у нотаріальному провадженні досі залишається практично не врегульованою, що спричинює потребу у відповідних наукових дослідженнях.

Мета статті полягає у тому, щоб напрацювати теоретичні концепції для врегулювання невирішених питань щодо вчинення нотаріальних проваджень за участю дітей. Це має сприяти конкретизації повноважень законних представників, забезпечити можливість дітей брати участь у нотаріальному провадженні особисто, запровадити субпредставництво дітей у нотаріальному процесі адвокатом, а також встановити коло правочинів, у яких потрібна згода органів опіки та піклування, щоб усі інші могли вчинятися безперешкодно і без ускладнень без такої згоди.

Авторка досліджує різні питання участі дітей у нотаріальному провадженні та представництва їхніх інтересів, а також участі органів опіки та піклування у вчиненні правочинів за участю дітей. Обґрунтовано, що у разі звернення батьків як законних представників дітей до нотаріуса, дієздатність батьків і повноваження на укладення правочину від імені дітей визначається й обмежується згодою органів опіки та піклування. Доведено, що у випадках, коли за вчиненням правочину звертається неповнолітня особа, межі її дієздатності встановлюються також двома згодами: згодою батьків і дозволом органів опіки та піклування на вчинення пра-вочину. Запропоновано внести зміни у законодавство, передбачивши можливість субпредставництва інтересів малолітніх дітей у нотаріальному провадженні адвокатом. Досліджено міжнародний досвід захисту та охорони прав дітей у нотаріаті.

Авторка дійшла висновків, що процедура заміни законного представника у нотаріальному процесі не передбачена законом, як це відбувається у цивільному процесі, що потребує законодавчого врегулювання. У випадку укладення правочинів щодо нерухомого майна чи інших нотаріально посвідчуваних правочинів іншими особами, відмінних від батьків дитини, а також при укладенні договорів на користь дітей, то згода органу опіки та піклування не повинна вимагатися.

Ключові слова нотаріальне провадження; нотаріальна дія; малолітні особи; неповнолітні особи; діти; законне представництво; органи опіки та піклування
References

Bibliography

Authored books

1. Komarov V ta Barankova V, Notariat v Ukraini: pidruchnyk (Pravo 2011) (in Ukrainian).

2. Diakovych M, Notarialne pravo Ukrainy (Alerta, TsUL, KNT 2009) (in Ukrainian).

3. Fursa S ta Fursa Ye, Notariat v Ukraini. Zahalna chastyna: navchalnyi posibnyk (Venturi 1999) (in Ukrainian).

 

Edited books

 4. Fursa S (zah red), Simeine pravo: Notariat. Advokatura. Sud: naukovo-praktychnyi posibnyk z informatsiinym dodatkom na lazernomu nosii, kn 1 (Vydavets Fursa S Ya 2005) (in Ukrainian).

5. Fursa S (zah red), Teoriia notarialnoho protsesu: naukovo-praktychnyi posibnyk (Alerta, Tsentr uchbovoi literatury 2012) (in Ukrainian).

6. Fursa S (zah red), Notariat Ukrainy, kn 1: Orhanizatsiia notariatu z praktykumom: pidruchnyk (3-tie vyd, dopovn i pererobl, Alerta 2015) (in Ukrainian).

 

Journal articles

7. Diachkova N ta Kuhot Ye, ‘Emansypatsiia nepovnolitnikh za tsyvilnym zakonodavstvom Ukrainy’ (2012) 3 Pravo i Bezpeka 297–301 (in Ukrainian).

 

Theses

8. Fursa S, ‘Teoretychni osnovy notarialnoho protsesu v Ukraini’ (avtoref dys d-ra yuryd nauk, 2003) (in Ukrainian)

9. Pantaliienko Ya, ‘Protsedura vchynennia notarialnykh provadzhen’ (avtoref dys kand yuryd nauk, 2010) (in Ukrainian).

Websites

 10. Kiriushyn A, ‘Zghoda orhanu opiky na prodazh zhytla u yakomu zareiestrovana dytyna, ale yake ne nalezhyt yii batkam, NE POTRIBNA (VS/KTsS № 1612/2343/12 vid 20.03.2019)’ <https://protocol.ua/ua/vs_ktss_zgoda_organu> (accessed: 24.08.2020) (in Ukrainian).