Назва статті Концепція розвитку нотаріату України
Автори

докторка юридичних наук, професорка, завідувачка відділу проблем розвитку національного законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України (Київ, Україна) ORCID ID: http//orcid.org/0000-0001-6509-902Х Oksana_home@ukr.net

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2020
Сторінки [62-80]
Анотація

Динамічний характер оновлення національного законодавства України, яка тривалий час перебуває у стані турбулентності проведення реформ, вимагає комплексного аналізу, зокрема з погляду концептуалізації законодавчої моделі інституту нотаріату відповідно до його правової природи, функцій і завдань. Це питання набуває актуалізації у світлі останніх конституційних змін, пов’язаних із реформуванням системи правосуддя та суміжних правових інститутів, до яких віднесено і нотаріат, оскільки аналіз програмних документів не дає чіткого уявлення про роль, місце та перспективи розвитку нотаріату в цій системі.

Метою статті є висвітлення загальних підходів до обґрунтування концепції розвит ку нотаріату України з погляду візій здійснюваних правових реформ у державі та в контексті формування на вітчизняній науковій ниві теорії про нотаріат доктринального рівня.

 Аналізується законодавче забезпечення інституту нотаріату України, зокрема в контексті прийнятих на державному рівні концепцій і програмних документів щодо судово-правової реформи в Україні. Водночас висвітлюється процес розвитку науки (теорії) про нотаріат, що за фундаментальністю наукових досліджень, теоретичною концептуалізацією та систематизацією знань набуває ознак галузевої диференціації в системі права, при цьому виконуючи прогностичну функцію щодо визначення тенденцій та обґрунтування практично виважених підходів розвитку інституту нотаріату та законодавства у цій сфері.

Подальший розвиток українського нотаріату потребує концептуалізації його законодавчого забезпечення. Обґрунтовується доцільність розроблення проєкту нота ріального кодексу за принципом комплексної галузевої предметної кодифікації, у межах якої концептуального вирішення мають отримати, зокрема, такі основні питання: установче визначення цілей, завдань і функцій нотаріату як конституційно-правового інституту (суміжного з цілями правосуддя); інституалізація українського нотаріату за принципами системи латинського нотаріату (децентралізація владних повноважень у сфері нотаріату; розширення функцій професійного самоврядування; трансформація державного сектора нотаріату з метою впровадження моделі єдиного нотаріату; визначення системи нотаріальних органів); вибір законодавчої моделі нотаріального процесу (з урахуванням його структури та рівня процедурного забезпечення охорони прав відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 92 Конституції України);впровадження моделі “нотаріального сервісу” (зокрема, з міркувань диференціації послуг для впровадження механізмів забезпечення державою доступу соціально вразливих категорій громадян до нотаріальної охорони в умовах єдиного нотаріату); перспективи впровадження моделі “електронного нотаріату” (у контексті загальнодержавної програми діджиталізації (цифровізації) України та національної стратегії кібербезпеки). Увага акцентується на важливості кваліфікованого наукового забезпечення законотворчого процесу з розроблення проєкту кодексу.

Ключові слова нотаріат; нотаріальна діяльність; нотаріальний процес; інститут нотаріату; нотаріальний кодекс; охорона прав і законних інтересів
References

Bibliography

Authored books

1. Bondar I, Osobysti nemainovi pravovidnosyny: notariat sud, vykonavche provadzhennia (Alerta 2019) (in Ukrainian).

2. Cherevatenko I, Notarialne provadzhennia shchodo posvidchennia bezspirnykh prav (Pravo 2017) (in Ukrainian).

3. Diakovych M, Notarialne pravo Ukrainy (Alerta 2009) (in Ukrainian).

4. Dolynska M, Notarialnyi protses: pidruchnyk (Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav 2019) (in Ukrainian).

5. Fursa S ta Fursa Ye, Notariat v Ukraini: teoriia i praktyka (ASK 2001) (in Ukrainian).

6. Fursa S ta Fursa Ye, Notariat v Ukraini: zahalna chastyna (Venturi 1999) 207 (in Ukrainian).

7. Fursa S, Notarialnyi protses: teoretychni osnovy (Istyna 2002) (in Ukrainian).

8. Fursa Ye ta Koziar-Skok L, Okremi pytannia spadkuvannia z inozemnym elementom: konsul, notarius, sud (Alerta 2017) (in Ukrainian).

9. Karmaza O, Kontseptsii okhorony ta zakhystu zhytlovykh prav v Ukraini: materialnyi ta protsesualnyi aspekty (Myronivska drukarnia 2013) (in Ukrainian).

10. Komarov V ta Barankova V, Notariat i notarial’nyj process (Konsum 1999) (in Russian).

11. Komarov V ta Barankova V, Notariat v Ukraini (Pravo 2011) (in Ukrainian).

12. Radziievska L ta S Pasichnyk, Notariat v Ukraini (2-he vyd, Yurinkom Inter 2000) (in Ukrainian).

 

Edited books

13. Fursa S (red), Notariat Ukrainy, t 1: Orhanizatsiia notariatu (Alerta 2015) (in Ukranian).

14. Fursa S (red), Teoriia notarialnoho protsesu (Alerta 2012) (in Ukranian).

 

Journal articles

15. Bondarieva M, ‘Mediatyvnyi aspekt u notarialnii diialnosti z oformlennia spadkovykh prav’ (2019) 1 Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 4–7 (in Ukrainian).

16. Bysaha Yu, ‘Istoryko-pravovi aspekty vynyknennia suchasnoho notariatu Ukrainy’ [2015] 1 (30) Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu: Pravo 17–20 (in Ukrainian).

17. Komarov V, ‘Ukrainskyi notariat: perspektyvy rozvytku’ (2012) 5 Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy 153–61 (in Ukrainian).

18. Komarov V ta Barankova V, ‘Problemy latynskoho notariatu: ukrainskyi dosvid normoutvorennia’ [2007] 1 (48) Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy 129–141 (in Ukrainian). 19. Maidanyk R, ‘Notariat v Ukraini: pravova pryroda, mistse v systemi prava’ (2010) 9 Yurydychna Ukraina 65–70 (in Ukrainian).

20. Nelin O, ‘Notarialna doktryna Ukrainy: teoretychnyi syntez’ [2017] 1 (102) Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav 130–8 (in Ukrainian).

21. Nelin O, ‘Realii suchasnoho notariatu na shliakhu do staloho reformuvannia okremoho instytutu zakhystu prav i zakonnykh interesiv fizychnykh ta yurydychnykh osib’ [2016] 7 (8) Yurydychna Ukraina 46–50 (in Ukrainian).

22. Yefimenko L, ‘Teoretyko-metodolohichni zasady notariatu Ukrainy’ [2014] 9 (155) Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy 34 (in Ukrainian).

 

Conference papers

23. Borysova E, ‘Notaryat y sud: obshchee y osobennoe’ v Fursa S (red), Notariat, advokatura, sud, vykonavche provadzhennia: aktualni problemy: materialy 2-i mizhnarodnoii naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv natsional univer imeni Tarasa Shevchenka 2016) (in Ukrainian). 24. Fursa S ta Fursa Ye, ‘Stratehiia reformuvannia tsyvilnoho sudochynstva’ v Shcherbaniuk O (red), Suchasni vyklyky ta aktualni problemy sudovoi reformy v Ukraini: materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Chernivetskyi nats un-t 2019) (in Ukrainian).

 

Theses

25. Fursa Ye, ‘Spadkovi pravovidnosyny u notarialnii ta sudovii praktytsi’ (avtoref dys kand yuryd nauk, 2004) (in Ukrainian).

26. Kryshtopa O, ‘Mizhnarodno-pravove rehuliuvannia notarialnoi diialnosti’ (avtoref dys kand yuryd nauk, 2012) (in Ukrainian).

 

Newspaper articles

27. ‘Mezhdunarodnye notariusy predlagajut ob»edinit’ usilija’ (Zakon і Bіznes, 10.02.2019) <https://zib.com.ua/ru/137589-mezhdunarodnie_notariusi_predlagayut_obedinit_ usiliya.html> (accessed: 01.09.2020) (in Ukrainian).

28. ‘Pryiniato antyreiderskyi Zakon’ (2016) 10 Visnyk MSFZ <https://msfz.ligazakon.ua/ ua/magazine_article/FZ001032> (accessed: 01.09.2020) (in Ukrainian).

29. ‘Ukraina stala povnopravnym chlenom Mizhnarodnoho Soiuzu Notariatu’ (Pravovyi tyzhden, 15.10.2013) <http://legalweekly.com.ua/index.php?id=16061&show=news&n ewsid=123179> (accessed: 01.09.2020) (in Ukrainian).

30. Chyzhmar K, ‘Nazriv chas onovyty y dopovnyty stratehichni shliakhy rozvytku suchasnoho ukrainskoho notariatu’ (Iurydychna Hazeta, 04.09.2014) <https://yurgazeta. com/interview/nazriv-chas-onoviti-y-dopovniti-strategichni-shlyahi-rozvitkusuchasnogoukrayinskogo-notariatu.html> (accessed: 01.09.2020) (in Ukrainian).

31. Dobrolozha V ta Dobrolozha H, ‘Chy harantuie Zakon № 1709 sproshchennia protsedury oformlennia spadshchyny u silskii mistsevosti: Pohliad raionnoho notaria’ (Iurydychnyi radnyk, Serpen 2015) <http://yurradnik.com.ua/stati/chi-garantuyezakon1709-sproshhennya-protseduri-oformlennya-spadshhini-u-silskiy-mistsevostiz1-sichnya-2016-roku-poglyad-rayonnogo-notarya> (accessed: 01.09.2020) (in Ukrainian).

32. Fursa S, ‘Razvernutyj analiz proekta Zakona (pravovoj analiz zakonoproekta o notariate: obshhie koncepcii zakonoproekta i predlagaemye izmenenija)’ (Juridichna praktika, 10.06.2003) <https://pravo.ua/articles/razvernutyj-analiz-proekta-zakona-onotarialnojdejatelnosti> (accessed: 01.09.2020) (in Ukrainian).

33. Marchenko V, ‘Notariat u fokusi reform’ (Iurydychna Hazeta, 29.08.2017) <https://yur-gazeta.com/interview/notariat-u-fokusi-reform.html> (accessed: 01.09.2020) (in Ukrainian).

 

Websites

34. ‘Ministerstvo yustytsii uspishno zavershylo reformu v sferi reiestratsii biznesu ta nerukhomosti, – Natalia Sevostianova’ (Ministerstvo yustytsii Ukrainy, 05.05.2016) <https://minjust.gov.ua/news/ministry/ministerstvo-yustitsii-uspishno-zavershiloreformuv-sferi-reestratsii-biznesu-ta-neruhomosti---nataliya-sevostyanova-22661> (accessed: 01.09.2020) (in Ukrainian).

35. ‘Notariusy zaproponuvaly svoiu Kontseptsiiu reformuvannia ukrainskoho notariatu’ (Notarialna palata Ukrainy, 15.06.2017) <http://npu.in.ua/novini/press_reliz_140617#> (accessed: 01.09.2020) (in Ukrainian).

36. ‘NPU v MSLN’ (Notarialna palata Ukrainy, 01.10.2016) <http://npu.in.ua/pro-npu/ npu_v_msln#> (accessed: 01.09.2020) (in Ukrainian).

37. ‘Uchast NPU 19 lystopada 2015 roku u provedenni kruhloho stolu Komitetu Verkhovnoi Rady Ukrainy’ (Notarialna palata Ukrainy, 23.11.2015) <http://npu.in.ua/ novini/uchast-npu-19-listopada-2015-roku-u-provedenni-kruglogo-stolu-komitetuverkhovnojiradi-ukrajini#> (accessed: 01.09.2020) (in Ukrainian).

38. ‘Zakonoproekt pro notariat ta yoho “pravovyi analiz”’ (Ministerstvo yustytsii Ukrainy) <https://minjust.gov.ua/m/str_58> (accessed: 01.09.2020) (in Ukrainian).

39. Boiko M, ‘Novi zapobizhnyky v protydii reiderstvu v rozuminni antyreiderskoho Zakonu’ (LIHA:ZAKON, 27.01.2020) <https://biz.ligazakon.net/ua/analitycs/192651_ nov-zapobzhniki-v-protid-reyderstvu-v-rozumnn-antireyderskogo-zakonu> (accessed: 01.09.2020) (in Ukrainian).

40. Borsai V ‘Spadkuvannia maina v silskykh naselenykh punktakh’ (Iurydycheskyi bloh kompanyy Jurimex, 15.01.2015) <http://jurblog.com.ua/2015/01/spadkuvannya-maynavsilskih-naselenih-punktah> (accessed: 01.09.2020) (in Ukrainian).

41. Kniper R, ‘Notariat korysnyi derzhavi ta hromadianam’ v Pryntsypy latynskoi notarialnoi systemy ta tsyfrovi tekhnolohii v suchasnii notarialnii systemi: Mizhnarodna konferentsiia (Notarialna palata Ukrainy, 20.06.2019) <https://npu.org.ua/news/it-v-notariati-conf> (accessed: 01.09.2020) (in Ukrainian).

42. Marchenko V, ‘5 naivazhlyvishykh zmin, neobkhidnykh notariatu Ukrainy’ (LIHA ZAKON, 30.08.2019) <https://jurliga.ligazakon.net/experts/252/899_5-nayvazhlivshikhzmnneobkhdnikh-notaratu-ukrani> (accessed: 01.09.2020) (in Ukrainian).