Назва статті Порушення права власності законодавчими актами, прийнятими в рамках соціально-економічної політики держави. Погляд Європейського суду з прав людини
Автори

заступник Міністра юстиції України – Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, заслужений юрист України (Київ, Україна) ivan.lishchina@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2021
Сторінки [174-214]
Анотація

У статті вивчається розвиток практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ або Суд) стосовно скарг заявників на втручання держав у їхні права, передбачені ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (P1-1), через прийняття законів, якими вони позбавлялися майна, або якими встановлювалися обмеження щодо володіння, користування або розпорядження майном, або відбувалося втручання у господарську діяльність заявників.

Стаття досліджує розвиток і сучасний стан практики ЄСПЛ щодо порушення права власності через запровадження заходів, що, на думку держав, мають захищати загальний інтерес. Дослідження має на меті встановлення основних факторів, які ЄСПЛ бере до уваги при розгляді справ зазначеної категорії, аналіз таких рішень, ухвалених проти України, та вироблення пропозицій для запобігання ризику прийняття рішень, що можуть бути визнані ЄСПЛ такими, що порушують P1-1 у майбутньому.

Сьогодні ЄСПЛ ухвалив тільки два рішення щодо порушення Україною P1-1 через прийняття законодавчих актів, які непропорційним чином втручаються у право власності. Загальна сума витрат, пов’язана з такими рішеннями – близько 0,5 млн євро – є відносно невеликою, порівняно з потенційними сумами сатисфакції, які ЄСПЛ міг би присудити в цих справах. Але ризик виникнення нових рішень ЄСПЛ проти України у цій категорії справ залишатиметься високим доти, доки в процедурі законотворчої діяльності існує прогалина в оцінці ризиків порушення відповідною політикою майнових прав приватних осіб. З огляду на це вважаємо за необхідне запропонувати значно підсилити експертний аналіз законопроєктів саме з точки зору можливих порушень майнових прав приватних осіб у разі прийняття того чи іншого законопроєкту. Такий аналіз має включати як суто правову оцінку запропо-нованого заходу крізь призму ст. 41 Конституції України, P1-1 та відповідних угод про взаємний захист інвестицій, так і фінансово-економічну оцінку, зокрема потенційних витрат держави на виплати за рішеннями ЄСПЛ і міжнародних інвестиційних арбітражів.

 

Ключові слова стаття 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; мирне володіння майном; контроль за користуванням майном; компенсація; регулювання бізнесу
References

Bibliography

Authored books

1. Marguenaud J-P, La Cour europeenne des Droits de l’Homme (Dalloz 2005) (in French).

 

Edited books

2. Schabas W A, ‘Ireland, European Convention on Human Rights and Personal Contribution of Sean McBride’ in Human Rights, Democracy and Transition: Essays in Honour of Stephen Livingstone (Oxford University Press 2006) (in English).

 

Journal articles

3. Allen Tom, ‘Liberalism, social democracy and the value of property under the European Convention on Human Rights’ [2010] 59 (4) International and comparative law quarterly 1056–60 (in English).

4. Lishchyna I, ‘Problema nevykonannia sudovykh rishen yak porushennia prava vlasnosti u praktytsi Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Ukrainskyi aspekt. Vid Hornsby do Ivanov’ (2020) 3 Pravo Ukrainy 233–55 (in Ukrainian).

5. Lishchyna I, ‘Problema nevykonannia sudovykh rishen yak porushennia prava vlasnosti u praktytsi Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Ukrainskyi aspekt. Vid Ivanov do Burmych’ (2020) 4 Pravo Ukrainy 189–215 (in Ukrainian).

6. Lishchyna I, ‘Skasuvannia derzhavoiu prava vlasnosti: pohliad Yevropeiskoho sudu z prav liudyny’ (2017) 3 Visnyk Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy 5–11 (in Ukrainian).

7. Lishchyna I, ‘Skasuvannia ostatochnykh sudovykh rishen yak porushennia prava vlasnosti u praktytsi Yevropeiskoho sudu z prav liudyny ta suchasnyi stan problemy v ukrainskomu sudochynstvi’ (2019) 11 Pravo Ukrainy 256–271 (in Ukrainian).

8. Lishchyna I, ‘Vtruchannia u pravo vlasnosti fiskalnymy zakhodamy. Pidkhody ta praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny (prodovzhennia statti u nastupnomu nomeri zhurnalu)’ (2020) 5 Pravo Ukrainy 207–34 (in Ukrainian).

9. Lishchyna I, ‘Vtruchannia u pravo vlasnosti fiskalnymy zakhodamy. Pidkhody ta praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny (prodovzhennia statti, opublikovanoi u № 5/2020)’ (2020) 6 Pravo Ukrainy 210–33 (in Ukrainian).