Назва статті Конституційний Суд України як надпарламентський орган законодавчої влади
Автори

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політичних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/00000-0002-7420-7325 polit-nauk@ukr.net 

 

доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політичних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, народний депутат України (Київ, Україна) ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8545-7450 vmedvin@gmail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2021
Сторінки [215-228]
Анотація

Метою дослідження є з’ясування впливу рішень Конституційного Суду України (КСУ) на систему права України та окреслення правових засобів обмеження можливих негативних наслідків їх ухвалення з урахуванням відповідного зару біжного конституційного досвіду. Рішення КСУ з питань антикорупційного законодавства аналізуються під кутом зору їхньої відповідності принципам правової держави та завданням щодо протидії корупції в Україні. Звертається увага на місце рішень КСУ в системі права України, правові та політичні наслідки їх ухвалення. Обґрунтовується необхідність реформування конституційного статусу КСУ. На основі аналізу зарубіжного конституційного досвіду окреслюються можливі шляхи обмеження компетенції КСУ, передусім у частині його функції наступного конституційного контролю та остаточного характеру ухвалених ним рішень.

У висновку зазначається, що наділений функцією наступного конституційного контролю, повноваженнями щодо тлумачення Конституції і – до червня 2016 р. – законів України, ухвалюючи відповідні рішення, КСУ тією чи тією мірою виконує і правотворчу функцію, а оскільки його рішення мають вищу від прийнятих пар-ламентом законів юридичну силу, то це означає, що він певною мірою виступає і як надпарламентський орган законодавчої влади. Така “законотворчість” КСУ може негативно впливати на систему права і суспільні відносини в Україні. Рішення суду нерідко є політично і корпоративно вмотивованими, значний вплив на їх прийняття справляє політична обстановка в країні, незаконний тиск на суд та ідеоло гічні переконання і політичні позиції самих суддів. Для істотного обмеження можливих негативних наслідків діяльності КСУ потрібна буде згода його самого, оскільки будь-яке обмеження конституційних повноважень, особливо після запровадження інституту конституційної скарги, він може сприйняти як обмеження прав і свобод людини та громадянина, що унеможливить внесення відповідних змін до Конституції України.

 

Ключові слова Конституція України; судова влада; Конституційний Суд України; конституційний контроль; корупція
References

Bibliography

 

Edited books 1. Konstitucii gosudarstv Evropy (Okun’kov L obshh red i vstup st, NORMA 2001) (in Russian).

 

Newspaper articles

2. Kozlovskyi Ivan, ‘U Polshchi systemu deklaruvannia dosi modernizuiut’ Holos Ukrainy (2020, 17 lystopada) (in Ukrainian).

3. Shapoval V ta Kopylenko O, ‘Konstytutsiina sytuatsiia v Ukraini: “rozmovy zaprosto”’ Holos Ukrainy (2020. 15 hrudnia) (in Ukrainian).