Назва статті Теорія природного права: концептуальний і доктринальний виміри
Автори

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна) ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-3165-8142 s_maximov@ukr.net

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2021
Сторінки [43-65]
Анотація

У статті аналізуються особливості теорії природного права як фундаментальної парадигми в осмисленні права, завдяки яким вона зберігає своє значення протягом усієї інтелектуальної історії людства у конкурентній боротьбі із дуже впливовим суперником – правовим позитивізмом. Існуючи у багатоманітності своїх проявів – теорій природного права, або навіть тенденцій, способів правового мислення, вона несе у собі могутній потенціал творчих перетворень у правовій сфері завдяки формулюванню амбітних ідеалів та їх практичній реалізації, зберігаючи загадковість і надихаючи своїх прибічників на розгадування таємниць права та його пізнання.

Метою статті є спроба уточнити ключові положення щодо суті природного права, спростувати деякі упередження щодо трактування його природи і призначення, а також показати можливості й характер практичного застосування положень цієї концепції як певної доктрини.

Спираючись на теоретичну проблематизацію деяких уявлень щодо історії та зміс ту природного права й аналітичних роз’яснень концептів і конструкцій теорії, що його осмислює (теорії природного права), у першій частині статті робиться спроба сформулювати узагальнюючий образ природного права та теорій природного права, що його осмислюють; особливо підкреслюється зростання значущості теорій природного права в періоди реформ і соціальних трансформацій.

У другій частині розкриваються підстави та зміст трьох “відроджень” теорій природного права, які відбувалися протягом ХХ ст.; акцент робиться на демонстрації практичного значення теорії природного права (як певної доктрини) у критичних оцінках діючого позитивного права, а також у процесах правотворчості та судових рішеннях, спростовуючи тим самим судження про його історичну “вичерпаність”. У заключній частині окреслюються перспективи застосування положень доктрини природного права у вітчизняній юридичній науці та правовій практиці.

 

Ключові слова природне право; позитивне право; теорія природного права; доктрина природного права; відродження природного права; практичний розум; правові цінності; критика позитивного права
References

Bibliography

 

Authored books

1. Dworkin R, Taking Rights Seriously (Harvard University Press 1977) (in English).

2. Dworkin R, Law’s Empire (The Belknap Press of Harvard University Press 1986) (in English).

3. Finnis J, Natural Law and Natural Rights (Oxford University Press 1980) (in English).

4. Stammler R, Die Lehre von richtigen Rechte (Guttentag 1902) (in German).

5. Anisimova G V, Teoretychni zasady rozvytku ekolohichnoho zakonodavstva v konteksti pryrodno-pravovoi doktryny (Pravo 2019) (in Ukrainian).

6. Hryshchuk O V ta Popov D I, Zastosuvannia pryrodnoho prava pry zdiisnenni sudovoho uhliadu:filosofsko-pravovi aspekty (Khmelnytskyi universytet upravlinnia ta prava 2014) (in Ukrainian).

7. Kistyakovskij B, Social’nye nauki i pravo: Ocherki po metodologii social’nyh nauk i obshchej teorii prava (M i S Sabashnikovy 1916) (in Russian).

8. Maksimov S, Pravovaya real’nost’: opyt filosofskogo osmysleniya (Pravo 2002) (in Russian).

9. Nersesiants V, Filosofyia prava (Norma 1997) (in Russian).

10. Prokopov D, Rozvytok teorii pryrodnoho prava u vitchyznianii i rosiiskii pravovii dumtsi (seredyna XIX – pochatok XIX stolit) (Logos 2011) (in Ukrainian). 11. Rabinovych S, Pryrodno-pravovi pidkhody v yurydychnomu rehuliuvanni (Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav 2010) (in Ukrainian).

 

Edited and translated books

12. Alexy R, ‘Agreements and Disagreements. Some Introductory Remarks’ in M Escamilla and M Saavedra (eds), Law and Justice in a Global Society (Universidad de Granada 2005) 699-703.

13. Duke G and George R P (eds), The Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence (Cambridge University Press 2017) (in English).

14. Kirste S, ‘Chapter 2 Natural Law in Germany in the 20th Century’ in Pattaro E and Roversi C (eds), A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, vol 12: Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World, t 2: Main Orientations and Topics Springer (Springer 2016) (in English).

15. Viola F, ‘Chapter 1 Introduction: Natural Law Theories in the 20th Century’ in Pattaro E and Roversi C (eds), A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence, vol 12: Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Civil Law World, t 2: Main Orientations and Topics Springer (Springer 2016) (in English).

16. Alexi R, Poniatye y deistvytelnost prava (otvet yurydycheskomu pozytyvyzmu) (per s nem, Infotropic 2011) (in Russian).

17. Finnis J, Estestvennoe pravo i estestvennye prava (per s anbgl, IRISEN 2012) (in Russian).

18. Fuller L L, Moral’ prava (per s angl, Sfera 1999) (in Ukrainian).

19. Hart H L A, Kontseptsiia prava (per z anhl, Sfera 1998) (in Ukrainian).

20. Heffe O, Politika, pravo, spravedlivost’. Osnovopolozheniya kriticheskoj filosofii prava i gosudarstva (per s nem, Gnozis Logos 1994) (in Russian).

21. Kelzen H, Chyste pravoznavstvo. Z dodatkom: Problema spravedlyvosti. Dodatok II. Vchennia pro pryrodne pravo (per z nim, Iunivers 2004) (in Ukrainian).

22. Maksymov S, ‘Metodolohichni pidkhody do doslidzhennia pravovoi realnosti’ v Pravova systema Ukrainy: istoriia, stan, perspektyvy, t 1: Metodolohichni ta istoryko-problemy formuvannia i rozvytku pravovoi systemy Ukraiy (Tsvika M ta Petryshyna O red, Pravo 2009) (in Ukrainian).

 23. Maksymov S, ‘Pravova doktryna: filosofsko-pravovyi pidkhid’ in Pravova doktryna Ukrainy, t 1: Zahalnoteoretychna ta istorychna yurysprudentsiia (Petryshyn O zah red, Pravo 2013) (in Ukrainian).

24. Radbruh G, Filosofiya prava (per s nem, Mezhdunarodnye otnosheniya 2004) (in Russian).

25. Rawls J, Teoriia spravedlyvosti (per z anhl, Osnovy 2001) (in Ukrainian).

26. Satokhina N I, ‘Formula Radbrukha’ in Maksymov S (hol redkol), Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia, t 2: Filosofiia prava (Pravo 2017) (in Ukrainian).

 

Encyclopedias

27. Marmor A and Sarch A, ‘The Nature of Law’ in The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Edward N. Zalta ed, Fall 2019 Edition) <https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/ entries/lawphil-nature> (accessed: 20.12.2020) (in English).

 

Journal articles

 28. Aarnio A, ‘Khto my? Problemy sotsialnoi, kulturnoi ta pravovoi identychnosti’ (2008– 2009) VI–VII Problemy filosofii prava 22 (in Ukrainian).

29. Alexi R, ‘Dual’naya priroda prava’ (2011) 1 Pravo Ukrainy (in Russian) 45.

30. Kirste St, ‘Transpozytyvni osnovy pozytyvnykh prav liudyny’ (2012) 2 Filosofiia prava i zahalna teoriia prava 178 (in Ukrainian).

31. Maksymov S, ‘Pryrodno-pravove myslennia’ [2001] 4 (28) Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy 155 (in Ukrainian).

32. Radbrukh H, ‘Zakonne nepravo ta nadzakonne parvo’ (2004) II Problemy filosofii prava 83 (in Ukrainian).

33. Rechytsky V, ‘Chy mozhe isnuvaty v Ukraini ofitsiina konstytutsiina doktryna?’ (2016) 1–2 Filosofiia prava i zahalna teoriia prava 282 (in Ukrainian).

34. Tasiulas J, ‘Poriatunok prav liudyny vid prava prav liudyny’ (2020) 1 Filosofiia prava i zahalna teoriia prava 198 (in Ukrainian).

35. Zhalimas D, ‘Ofitsiina konstytutsiina doktryna: kontseptsiia, znachushchist, holovni pryntsypy rozvytku’ (2016) 1–2 Filosofiia prava i zahalna teoriia prava 267 (in Ukrainian).

 

 

 

Conference papers

36. Letnianchyn L, ‘Ofitsiina konstytutsiina doktryna Konstytutsii Ukrainy’ in Konstytutsiinyi dyzain: vid makro do mikro rivnia. Zbirka tez naukovykh dopovidei i povidomlen Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Hetman A zah red, Prava liudyny 2020) (in Ukrainian).