Назва статті Сучасне природне право та динамічне праворозуміння
Автори

 доктор юридичних наук, адвокат Харківської обласної колегії адвокатів (Харків, Україна) stovba@mail.com

 

Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2021
Сторінки [88-101]
Анотація

У статті розглядаються основні тенденції сучасного праворозуміння на пострадянському просторі. Нині можна спостерігати поділ правознавців на тих, хто належить до так званого класичного праворозуміння і представників некласичної (“посткласичної”) правової думки, між якими точаться палкі дискусії щодо співвідношення “класики” і “некласики” в праві. Водночас некласична філософія права на пострадянському просторі не просто некритично запозичує ідеї і принципи, розроб лені західними правознавцями, але має свою специфіку, яка може бути найбільш точно виражена у вигляді терміна “динамічне праворозуміння” та не може бути зведена до відомих підходів, зокрема природного права. Термін “динамічне праворозуміння” є збірним найменуванням для низки тих концепцій, які були розроблені на пострадянському просторі наприкінці ХХ – на початку XXI ст. Це насамперед феноменолого-комунікативний (А. Поляков), діалогічний (І. Честнов), темпорально-онтологічний (А. Стовба) підходи, а також концепція правової реальності (С. Максимов) і деякі інші. Незважаючи на те що погляди всіх цих учених є самостійними й оригінальними, вони мають низку спільних рис, які дають змогу об’єднати їх під загальною назвою “динамічне праворозуміння”. Такими рисами є негативне ставлення до реіфікації права, до спроб мислити право виключно в системі логіко-понятійних координат (передусім суб’єкт-об’єктних відносин), а також до уявлення про право як про статичний, континуальний вимір Належного, який із безпечної трансцендентальної дистанції регулює сущу реальність. Натомість пропонується розуміння права як динамічного (дискретного і такого, що відтворюється) за своєю суттю феномена, який із самого початку має соціальний характер. При цьому, незважаючи на новизну й оригінальність цих побудов, динамічне праворозуміння може бути вписано як у вітчизняний, так і в світовий філософськоправничий дискурс. У результаті робиться висновок про те, що ідеї динамічного праворозуміння можуть послужити адекватним концептуальним підходом для цілісного осмислення сутності права.

 

Ключові слова природне право; класичне праворозуміння; некласичне праворозуміння; динамічне праворозуміння; правове буття; відтворення права
References

Bibliography

Authored books

1. Cohn G, Existentialism and Legal Science (Occana publications inc. 1967) (in English). 2. Alexeev N, Osnovy filosofii prava (Lan 1999) (in Russian).

3. Chernyakov A, Ontologiya vremeni. Bitie y wremya v filosopfii Aristotelya, Gusserlya, Heideggera (Vischaya filosofsko-religioznaya shkola 2001) (in Russian).

4. Chestnov I, Postklassicheskaia teoriia prava (Alef-press 2012) (in Russian).

5. Chestnov I, Postklassicheskoe pravoponimanie (Krasnodarskiy universitet MVD Rossii 2010) (in Russian).

6. Maksimov S, Pravovaia real’nost’: opyt filosofskogo osmysleniia (Pravo 2002) (in Russian).

7. Rabinovich P, Filosofiya prava (Galitskiy drukar 2014) (in Ukrainian).

8. Raynach A, Apriornye osnovaniia grazhdanskogo prava (Dom intellektualnoy knigi 2001) (in Russian).

 9. Stovba A, Pravovaia situatsiia kak istok bytiia prava (Disa+ 2006) (in Russian).

10. Stovba A, Temporal’naia ontologiia prava (Alef-press publ. 2017) (in Russian).

 

Edited books

11. Stovba A (red), Neklassicheskaia filosofiia prava: voprosy i otvety (Biblioteka problem filosofii prava 2013) (in Russian).

12. Tymoshyna E, ‘Klassicheskoe i postklassicheskoe pravoponimanie: obobshchenie osnovopolagaiushchikh osobennostei’ in Eticheskie i antropologicheskie kharakteristiki sovremennogo prava v situatsii metodologicheskogo pliuralizma (Akademia MVD 2015) (in Russian).

 

Journal articles

13. Chestnov I, ‘Dialogicheskaia antropologiia prava kak postklassicheskii tip pravoponimaniia: k formirovaniiu kontseptsii’ (2008) 1 Rossiiskii ezhegodnik teorii prava 1 (in Russian).

14. Chestnov I, ‘Nauchnaia novizna postklassicheskoi iurisprudentsii’ (2016) 2 Rossiiskii zhurnal pravovykh issledovanii 21 (in Russian).

15. Fechner E, ‘Filosofiya prava’ (2011) 3 Rossiiskii ezhegodnik teorii prava 32 (in Russian).

16. Hohlov E, ‘Iuridicheskie khimery kak problema rossiiskoi pravovoi nauki’ (2004) 1 Pravovedenie 321 (in Russian).

17. Husserl, G, ‘Povsednevnaia zhizn i pravo’ (2010–2011) 8–9 Problemy filosofii prava VIII-IX (in Russian).

18. Kaufmann A, ‘Predvaritel’nye zamechaniia po povodu pravovoi logiki i ontologii otnoshenii’ (2013) 6 Pravovedenie 342 (in Russian).

19. Kozlihin I, ‘O netraditsionnykh podkhodakh k pravu’ (2006) 1 Pravovedenie 325 (in Russian). 20. Martyshyn О. ‘Ob osobennostiakh filosofsko-pravovoi metodologii’ (2016) 6 Gosudarstvo i pravo 402 (in Russian).

21. Maihofer W, ‘Pravo i bytie’ (2008) 1 Rossiiskii ezhegodnik teorii prava 1 (in Russian).

22. Nevvazhai I, ‘Sotsial’no-filosofskie osnovaniia kontseptsii pravovoi zhizni’ (2002) 4 Filosofskaia i pravovaia mysl: Almanakh 4 (in Russian).

23. Pavlov V, ‘Sinergiinaia antropologiia i postklassicheskaia antropologiia prava: k voprosu ob antropologicheskkom podkhode k ponimaniiu prava’ (2015) 1 Fonar Diogena 1 (in Russian).

24. Polyakov A, ‘Proshchanie s klassikoi, ili kak vozmozhna kommunikativnaia teoriia prava’ (2008) 1 Rossiiskii ezhegodnik teorii prava 1 (in Russian).

25. Polyakov A, ‘Sovremennaia teoriia prava. Otvet kritikam’ (2011) 6 Pravovedenie 330 (in Russian).

26. Rabinovich S, ‘Temporal`naya ontologiya prava i problema preodoleniya pravovvoy metafiziki’ (2017) 5 Pravovedenie 334 (in Russian).

27. Satokhina N. ‘Dosvid prava i dosvid bezpravya: germenenvtichna perspektiva’ (2019) 1 Filosofia prava i zagalna teoria prava 1 (in Russian).

28. Stovba A, ‘Ob osobennostiakh filosofsko-pravovoi metodologii’ (2017) 4 Pravovedenie 333 (in Russian).

 

Theses

29. Maksimov S, ‘Pravovaia real’nost’ kak predmet filosofskogo osmysleniia’ (dis doct yurid nauk 2002) (in Russian).